Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK en Schouders Eronder publiceren lobbybrieven aan parlement

NVVK en Schouders Eronder publiceren lobbybrieven aan parlement

8 december 2020 Lobby

In het halfjaarlijkse Algemeen Overleg Armoede en schulden gaan woordvoerders van de Tweede Kamerfracties op 10 december 2020 in gesprek met staatssecretaris Van ’t Wout over zijn beleid. Een belangrijk moment. Daarom stuurden we 2 brieven aan de Kamerleden.

De eerste brief (pdf, 677 kB) is verstuurd in het verband van Schouders Eronder. Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Sociaal Werk Nederland, Landelijke Cliëntenraad (LCR), en Divosa pleiten we ervoor om de structurele oorzaken van bestaansonzekerheid in Nederland aan te pakken. Dat vermindert bestaansstress, het vergroot de ontwikkelingskansen voor kinderen, bespaart enorm veel maatschappelijke- en zorgkosten én versterkt de economie.

Bestaanszekerheid vergroten

Volgens de partners in Schouders Eronder vergroot je de bestaanszekerheid het beste door:

 • een toereikend inkomen voor alle inwoners van Nederland
 • uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Borstlap over de inrichting van de arbeidsmarkt en de verschillende opties uit ‘Kansrijk armoedebeleid’ van het CPB en SCP
 • hervorming van het (toeslagen)stelsel en daarin de menselijke maat, duidelijkheid en compassie voor de inwoner een centrale rol laten spelen
 • betaalbare woningen
 • sociale incasso als basis voor alle incassotrajecten door de overheid en door de overheid gereguleerde sectoren
 • verhoging van schulden door stapeling van invordering- en incassokosten stoppen
 • kosten voor gerechtsdeurwaarders niet nog zwaarder op mensen in schulden laten drukken
 • digitale leermiddelen op scholen (PO en VO) gratis beschikbaar maken voor alle leerlingen
 • de termijn van BKR-registratie bij het ontvangen van ondersteuning door de gemeente te beperken
 • structurele middelen voor gemeenten vrijmaken om mensen die in armoede leven en/of schulden te hebben tijdig, kwalitatief en effectief te kunnen helpen.

We stuurden de fractiewoordvoerders een aparte brief namens de NVVK (pdf, 234 kB), waarin we ingaan op specifieke onderwerpen inzake financiële zorgverlening. We benoemden voor vier groepen gewenste acties:

Mensen met problematische schulden

 1. Financier het ‘op orde brengen van financiën’ en het ‘ontvangen van nazorg’. Bied de mogelijkheid deze onderdelen op te nemen in een zorgplan.
 2. Versnel de totstandkoming van het Landelijke Incassoregister.
 3. Realiseer de verplichte reactietermijn voor schuldeisers (zoals aangekondigd door het ministerie van SZW) zo snel mogelijk.
 4. Leg een wettelijke basis onder een meewerkplicht voor schuldeisers en onder de minnelijke schuldregeling. Dit laatste verbetert waar nodig ook de overgang naar de huidige wettelijke schuldsanering (Wsnp).
 5. Verbeter de dienstverlening aan ondernemers met schulden, ontwikkel vroegsignalering voor deze groep.
 6. Verbreed het recht op schuldhulpverlening door voor jongeren geen inkomenseis te hanteren maar een andersoortige tegenprestatie – bijvoorbeeld het volgen van een opleiding.

Mensen met betalingsachterstanden

 1. Creëer een wettelijk recht op het overeenkomen van een betalingsregeling.
 2. Financier beschermingsbewind op grond van psychische of lichamelijke toestand voortaan uit de Wet langdurige zorg, en niet langer uit het budget voor bijzondere bijstand.
 3. Bied ruimte voor maatwerk in de vorm van budgetbegeleiding, coaching, budgetbeheer en beschermingsbewind. Zorg voor transparante beprijzing en financiering van dit aanbod.
 4. Regel toegang tot overheids- en andere diensten via een hulpverleners-Digid zodat deze inlogprocedure geen drempel meer vormt om mensen financiële hulp te geven.

Mensen met tijdelijke financiële tegenvallers

 1. Buffervorming moet lonen. Verruim de normen voor spaartegoeden en het bezit van vermogen, zoals de eigen woning, bij inkomensverlies.
 2. Introduceer een financiële APK via regionale budgetadviescentra, waar mensen naar behoefte een beroep op kunnen doen. Onze leden merken dat life events (van opleiding naar werk, van baan naar baan, van baan naar uitkering, van baan naar pensioen, bij scheiding, bij overlijden partner) vaak het begin zijn van een financieel kwetsbare periode. Met soms grote gevolgen voor de financiële toekomst.

Mensen zonder acute schuldzorgen

 1. Herzie de kostendelersnorm, maak meer maatwerk mogelijk.
 2. Continueer de tijdelijke verlaging van de wettelijk toegestane kredietrente. Versterk het toezicht op en beperk de mogelijkheden van webwinkels die kredietverstrekking als verdienmodel hanteren. Stel strengere eisen aan het verhandelen van kredieten, waaronder de verplichting tot het aantonen van de oorspronkelijke vordering bij incasso.
 3. Vergroot de mobiliteit op de arbeidsmarkt door ‘overstappen’ veiliger te maken. Denk aan compensatie bij het accepteren van een lager salaris.

Sleutelwoorden

Lobby