Overslaan en naar de inhoud gaan

Kabinet honoreert langgekoesterde NVVK-wens maximum reactietermijn schuldeisers

Kabinet honoreert langgekoesterde NVVK-wens maximum reactietermijn schuldeisers

17 november 2020 LobbyWsnpSchuldeisersWetgeving

Schuldeisers moeten wat het kabinet betreft voortaan binnen een nog vast te stellen termijn reageren op een voorstel van een schuldhulpverlener. Doen ze dat niet, dan kan de schuldhulpverlener dat noteren als een weigering om de schulden te regelen. De volgende stap is dan een dwangakkoord.

Het voornemen van het kabinet staat in een brief aan de Tweede Kamer. Als NVVK hebben we jarenlang gehamerd op het belang van de invoering van een reactietermijn. We zijn dan ook erg tevreden met dit kabinetsvoorstel aan de Kamer.

Sneller duidelijkheid

Voor schuldhulpverleners wordt sneller duidelijk wanneer zij een volgende stap kunnen zetten: bijvoorbeeld door aan te sturen op een dwangakkoord. Mensen met schulden zullen naar verwachting eerder duidelijkheid gaan krijgen over de uitkomst van hun hulpvraag.

Ook voor schuldeisers is het voorstel aantrekkelijk, althans: voor de schuldeisers die wel snel reageren. Die zijn er genoeg, maar zij moeten vaak lang wachten omdat andere schuldeisers ervoor kiezen niet te reageren. Soms gebeurt dat vanuit de verwachting dat een lopend beslag meer oplevert dan het voorstel om de schulden te regelen. De maximum reactietermijn blokkeert die route.

Volgens staatssecretaris Van 't Wout (SZW) en minister Dekker (Rechtsbescherming) is de maatregel juist nu belangrijk omdat beiden meer mensen met schulden verwachten, vanwege de coronacrisis.

Systeem beter uitleggen

Uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW blijkt dat vooral banken, hypotheekverstrekkers, nutsbedrijven, webshops en verzendhuizen niet op tijd reageren op verzoeken tot saldo-opgave. Het ministerie wil met hen overleggen hoe ze dat kunnen verbeteren.

Mkb-bedrijven en privéschuldeisers hebben bij schuldregelingen vaak meer tijd (en uitleg) nodig, constateren de onderzoekers. Staatssecretaris Van 't Wout ziet mogelijkheden om in samenwerking met branche- en belangenorganisaties te zorgen dat ook kleine schuldeisers goed op de hoogte zijn van het systeem, zodat ze vaker willen meewerken.

Lengte reactietermijn volgt later

Maar daarnaast stelt hij dus ook een verplichte reactietermijn voor. Dat betekent overigens niet dat de schuldeiser die niet reageert automatisch moet meewerken aan de minnelijke regeling. De lengte van de termijn staat nog niet vast. De details worden later uitgewerkt. Met het voorstel reageert het kabinet op twee eerdere moties van de Kamerleden Peters (CDA) en Van Weyenberg en Raemakers (beiden D66).

Schulden te goeder trouw: van 5 naar 2 jaar

Het kabinet ook twee voorstellen met betrekking tot wettelijke schuldsanering, op basis van een quick scan naar de toegankelijkheid van de Wsnp. Op dit moment kan iemand met schulden pas toegang krijgen tot wettelijke schuldsanering als gebleken is dat in de voorgaande vijf jaar de schulden alleen te goeder trouw zijn ontstaan. Die periode is wel erg lang als mensen vanwege een verslaving of psychische problemen een keer de fout in zijn gaan. Daarom verkorten Van ’t Wout en Dekker die periode tot twee jaar.

Opnieuw in Wsnp binnen 10 jaar

Het kabinet wil ook de rechter meer ruimte geven om mensen eerder opnieuw toe te laten tot de Wsnp. Nu moeten mensen 10 jaar wachten als ze na een succesvol Wsnp-traject opnieuw in de problemen komen, of als ze een Wsnp-traject niet hebben afgemaakt terwijl ze dat nu wel zouden kunnen. 

Brede schuldenaanpak

Als gevolg van deze maatregelen sluiten minnelijke en wettelijke schuldregelingen beter op elkaar aan, verwachten de bewindslieden. De wijzigingen maken deel uit van de Brede Schuldenaanpak waarmee het kabinet samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties werkt aan preventie, snelle en effectieve schuldhulpverlening en zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso, aldus de brief.

Sleutelwoorden

LobbyWsnpSchuldeisersWetgeving