Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK: geef spijteuro’s Belastingdienst door aan gedupeerden

NVVK: geef spijteuro’s Belastingdienst door aan gedupeerden

9 november 2020

Het duurt te lang voordat de gedupeerden van de toeslagenaffaire horen of ze geld terugkrijgen. Daarom besloot de Belastingdienst tussentijds aan 9.000 gedupeerden vast 750 euro over te maken. Een extraatje voor de feestdagen, aldus de dienst. De NVVK roept haar leden op de uitkering niet weg te laten vloeien naar schuldeisers.

Het besluit van de Belastingdienst volgt op een kamerbrede oproep om de gedupeerden toch fijne feestdagen te geven. Staatssecretaris Van Huffelen: “Wij geven deze tegemoetkoming omdat we het uiterst vervelend vinden dat ouders lang moeten wachten op een beoordeling, zeker in het licht van de verwachting dat zij al sneller geholpen zouden worden.”

"Volg de bedoeling van de wet"

Veel van de betrokken ouders hebben schulden. Dat kan als gevolg hebben dat de tegemoetkoming als sneeuw voor de zon verdwijnt. Beleidsadviseur Joeri Eijzenbach: “Volgens ons juridische kader moet alles boven het vrij te laten bedrag naar de schuldeisers. Dat laten we deze keer los. We roepen als NVVK onze leden op om de ‘omgekeerde toets’ toe te passen. Kijk naar de bedoeling van de wetgever en de Belastingdienst: het betreft hier compensatie voor het lange wachten. Met haar actie geeft de Belastingdienst gehoor aan de wens van de Tweede Kamer om iets te doen voor de gedupeerde ouders voor de feestdagen.”

Maatwerk bieden

Met dit besluit komt de NVVK tegemoet aan een vraag die de staatssecretaris persoonlijk bij de NVVK neergelegd heeft. Zij heeft over de kwestie gezegd dat ze zelf “geen maatwerk (kan) bieden voor ouders in bijzondere omstandigheden, zoals we bij de integrale beoordeling bijvoorbeeld samen met de ouder in gesprek kunnen met een bewindvoerder of schuldeisers.”

Eijzenbach: “Dat maatwerk bieden wij nu als branchevereniging. De NVVK pleit ervoor om dit bedrag niet af te dragen aan de gezamenlijke schuldeisers maar het buiten de boedel te houden. Uiteindelijk maken onze leden hierin samen met hun klant zelf een keuze. Wij roepen leden op om schuldeisers wel mee te nemen in hun overwegingen, om discussie achteraf te voorkomen.”

Speciale loketten

Steeds meer gemeenten openen speciale loketten om deze grote groep gedupeerden maatwerk te kunnen bieden. Dat is positief, aldus Eijzenbach. “Wellicht dat deze betaling nog een extra impuls kan geven aan de aanmeldingen. Mede daarom is het wenselijk om de gang naar zo’n loket lonend te maken voor ouders die gedupeerd zijn in het verleden. Hulp vragen loont letterlijk op deze manier.”

Aandacht voor schuldeisers

Staatssecretaris Van Huffelen heeft aangegeven dat zij bij de compensatiebedragen zoveel mogelijk maatwerk wil bieden. Wanneer er sprake is van schuldeisers die een beroep doen op het binnengekomen bedrag, dan is de vraag hoe de verdeling plaats moet vinden. Eijzenbach: “Als de schuldeisers steeds buiten beeld worden gehouden, is het gevolg dat zij indirect een deel van de kosten van de toeslagenaffaire opgelegd krijgen. Naast de ouders ondervinden zij dan ook schade van de acties van de Belastingdienst. Dat is wat ons betreft niet de bedoeling.”

De NVVK overlegt daarom op dit moment met de Belastingdienst en schuldeisers om te komen tot gezamenlijke afspraken. Zodra daarover meer bekend is zullen we de leden daarover informeren.

Meer informatie