Overslaan en naar de inhoud gaan

Motie tijdens Algemene Beschouwingen effent weg voor Waarborgfonds

Motie tijdens Algemene Beschouwingen effent weg voor Waarborgfonds

18 september 2020 Lobby

De Algemene Politieke Beschouwingen naar aanleiding van de Troonrede en de Miljoenennota leverden mooi nieuws op voor de bestrijding van schulden. Het Waarborgfonds saneringskredieten komt er!

Als NVVK hebben we het afgelopen jaar veel energie gestoken in het uitdragen van dit idee. We deden een eerste onderzoek in 2018. Vorig jaar na Prinsjesdag vergrootten we de scope door te pleiten voor een groot landelijk fonds.

Ook voor mensen buiten de Wgs

De ChristenUnie bleek vergelijkbare plannen te hebben, in samenwerking met vrijwilligersorganisatie Schuldhulpmaatje. Fractieleider Segers diende gisteren een motie in die bevestigde wat al in de Miljoenennota was aangekondigd: richt een waarborgfonds op om via saneringskredieten mensen van hun schulden te verlossen. Niet alleen voor mensen die een beroep doen op gemeentelijke schuldhulp, maar ook voor jongeren zonder inkomen en voor mensen die om uiteenlopende redenen buiten de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) vallen.

PvdA, D66, CDA, VVD, SGP, PvdD, 50+, DENK en de Groep Krol /Van Kooten Arissen steunden de motie. De Kamer wil graag dat de regering de NVVK, Schuldhulpmaatje en SchuldenLabNL betrekt bij de uitvoering.

Ruimte voor perspectief

We zien er naar uit om gezamenlijk de oprichting van het Waarborgfonds verder uit te werken. De ervaringen met saneringskredieten zijn goed; 97 % betaalt terug, en de rust die ontstaat geeft ruimte om te werken aan nieuw perspectief en gedragsverandering.

Via het landelijke netwerk van sociale Kredietbanken kan wat ons betreft elke gemeente een beroep doen op het fonds. Dat garandeert een landelijke dekking. De voorbereidingen zijn al gestart om de Kredietbanken het saneringskrediet aan te laten bieden op een uniforme manier en met uniforme tarieven.

Ook werken we graag mee aan de wens van de Kamer om het saneringskrediet ook toegankelijk te maken voor jongeren en voor mensen die buiten de Wgs vallen. Bijvoorbeeld mensen die tijdens een eerder schuldhulptraject nieuwe schulden maakten.

Toegang Wsnp eenvoudiger

Een andere interessante motie kwam van D66; fractievoorzitter Jetten vroeg de regering om de toegang tot de Wsnp te vereenvoudigen. Ook vroeg de partij om een verkenning hoe de duur van de Wsnp beperkt kan worden “tot bijvoorbeeld anderhalf jaar”, aldus de motie. De D66-wens werd gesteund door de CU, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, SGP, DENK en SP.

Deze motie sluit aan op het gesprek dat de NVVK, de vier grote steden en de Beroepsverenging van Wsnp-bewindvoerders binnenkort hebben met de rechtspraak. Daar staat snellere toegang ook op de agenda. 

Verkorting is wenkend perspectief

Verkorting van de Wsnp-periode vinden we een interessante denkrichting. Het is overigens nu al mogelijk voor zeer beperkte groep: ouderen en ernstig zieken bijvoorbeeld. Het is goed om te bezien of die groep uitgebreid kan worden. Als eerste denken we dan aan mensen voor wie in de Wsnp de uitkeringsprognose 0,0 is. Ook voor mensen die aantoonbaar hun financiën (weer) goed geregeld hebben is zo’n verkorting een wenkend perpsectief.

Sleutelwoorden

Lobby