Overslaan en naar de inhoud gaan

Introductiedatum vtlb-nieuwe stijl nog onzeker

Introductiedatum vtlb-nieuwe stijl nog onzeker

22 juli 2020 VtlbBeslag

Per 1 januari 2021 wijzigt de Beslagwet, die voorschrijft dat de beslagvrije voet op een nieuwe manier berekend moet worden. De beslagvrije voet is onderdeel van het vtlb. Op 21 september besluit Recofa of deze nieuwe rekenmethode ook voor het vtlb inderdaad per 1 januari ingaat. Het kan ook 1 juli 2021 worden, vertelt senior-beleidsadviseur bij de NVVK Karen Stoffels-Montfoort.

Karen Stoffels - Montfoort © Tjitske Sluis, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Wat gaat er per 1 januari veranderen?

“De langverwachte en al jaren uitgestelde wijziging van de Beslagwet gaat dan in. Gemeenten, deurwaarders en andere betrokken partijen zijn nu op volle kracht bezig met de implementatie. De beslagvrije voet zoals zij die zullen gaan berekenen komt primair tot stand door een systeemkoppeling met de Belastingdienst, de polisadministratie van het UWV en de Basisregistratie personen. Die gegevens leveren automatisch een beslagvrije voet op. Secundair zijn individuele en handmatige aanpassingen mogelijk.”

Eigen berekening vtlb

Kunnen bewindvoerders en schuldregelaars die berekening ook gebruiken of moeten zij zelf een berekening maken?

“De beslagvrije voet maakt op wettelijke gronden, en niet vrijblijvend, onderdeel uit van het vtlb. Dat bedrag wordt door onder andere bewindvoerders en schuldregelaars gebruikt bij hun werk. Daarom moeten zij dat bedrag zelf kunnen berekenen, of kunnen beschikken over de uitkomst van een correcte beslagvrijevoet-berekening. Partijen zoals bewindvoerders en schuldregelaars hebben echter geen wettelijke bevoegdheden zoals bijvoorbeeld deurwaarders om dit op een vergelijkbare manier te doen.”

Hoe moeten zij dan controleren of het opgegeven vrij te laten bedrag klopt?

“In de planning zit een zogenaamde burgertool waarmee iedere burger zijn eigen beslagvrije voet kan berekenen of controleren. Deze tool gaat deel uitmaken van de vtlb-calculator zoals we die al langer aanbieden. De uitkomst van deze tool levert dus een gegeven op dat uniform is. De overige elementen die deel uitmaken van het vtlb – samen het nominaal bedrag- zullen deels ongewijzigd blijven en deels veranderen.”

Wat verandert er bijvoorbeeld?

“Er moet een noodzakelijk invoerveld komen voor het bruto jaarinkomen, de reserveringstoeslag gaat vervallen, en een veelheid aan gegevens hoeft niet meer ingevoerd te worden. Denk aan alle toeslagen, premie zorgverzekering et cetera. Deze gegevens kunnen overigens nog wel relevant zijn voor bijvoorbeeld een budget, maar niet meer voor het vtlb.”

Rekenmodule mogelijk vertraagd

Is de burgertool op tijd beschikbaar?

“Tot vorige week was de verwachting dat de burgertool tijdig beschikbaar zou zijn waardoor inbouw ervan in de vtlb calculator en de plug-in mogelijk zou zijn. In dat geval kan per 1 januari 2021 de nieuwe calculator een feit zijn. Inmiddels is dat  iets minder zeker geworden omdat het ministerie van Justitie, dat de tool ontwikkelt, niet weet of dit haalbaar is. Binnen de vtlb-werkgroep van RECOFA, die gaat over het vtlb en de inbouw van de beslagvrije voet in de calculator,  is afgesproken dat op uiterlijk 21 september hierin een go of no-go beslissing wordt genomen. Daarbij staat no- go voor uitstel van een half jaar tot 1 juli 2021.

Wat als de burgertool toch tijdig beschikbaar is?

“Als op 21 september duidelijk is dat de burgertool wél beschikbaar is dan zijn de vtlb-werkgroep en de technische ondersteuners in de werkgroep voorbereid op snelle actie. Alle overige beslissingen zijn dan genomen en het ontwikkelen van een nieuwe calculator per 1 januari 2021 ligt dan op schema. In dat geval zullen we de leden zo spoedig mogelijk daarna nader informeren over het tijdpad dat leidt tot toepassing van de nieuwe beslagvrije voet binnen het vtlb per 1 januari 2021. Ook verwachten we dan meer te kunnen vertellen over de noodzakelijke en vermoedelijk deels door de NVVK verzorgde bijscholing. Zoals het er nu naar uitziet doen we dat groepsgewijs en online. Dit alles vraagt van alle partijen een aanzienlijke tijdsinvestering op korte termijn.”

‘Wet gaat sowieso in’

 En wat gebeurt er als de burgertool niet tijdig beschikbaar is?

“Dan wordt de invoer van de nieuwe vtlb-calculator een half jaar uitgesteld en zullen wij de leden daarover zo spoedig mogelijk informeren. In dat geval zal de nieuwe calculator er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel zijn per 1 juli 2021. Per 1 januari zal er dan eerst nog de gebruikelijke update komen van de huidige vtlb-calculator. In de loop van het voorjaar komt dan alsnog meer duidelijkheid over het tijdpad dat dan geldt.
Maar let op: de nieuwe wet gaat sowieso in per 1 januari 2021, ongeacht of de burgertool tijdig beschikbaar komt of niet.”

Waar vinden lezers de nieuwe vtlb-calculator?

“De berekening vind je in de standalone vtlb-calculator, en via de meeste software die in gebruik is bij bewindvoerders en schuldhulpverleners.

Waar kunnen leden terecht met vragen?

“Wie vragen heeft, kan die via info@nvvk.nl stellen aan mij.”

Sleutelwoorden

VtlbBeslag