Overslaan en naar de inhoud gaan

0800-8115 in september klaar voor golf hulpvragers

0800-8115 in september klaar voor golf hulpvragers

15 juli 2020

“Heeft u een moment? Dan verbind ik u door met schuldhulpverlening in uw woonplaats.” Dat is het ideaal waar de mensen van 0800-8115 deze zomer hard aan werken: een landelijk nummer dat ‘warm’ doorverbindt met lokale schuldhulpverlening. “Ons belangrijkste doel is: het vergroten van het bereik van de gemeentelijke schuldhulpverlening.”

Voor Den Haag en Zwolle is zo’n ‘warme’ doorverbinding al mogelijk. De overige gemeenten die aangesloten zijn bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) zullen spoedig volgen omdat het nummer een aanvulling is op de bestaande afspraken en infrastuctuur. In de komende weken worden er telkens nieuwe gemeenten toegevoegd.

Algemene informatie

Het nummer is vanaf half juli al bereikbaar. Bellers uit andere gemeenten dan Den Haag en Zwolle krijgen dan ook informatie, maar die is algemener van aard. Die informatie haalt Geldfit uit een landelijke database met informatie gericht op het sociale domein. Hoe meer gemeenten actief aansluiten bij 0800-8115, hoe beter de doorverwijzing van bellers kan zijn.

Publiek-private samenwerking

De organisatie achter het nummer wordt op dit moment opgetuigd onder leiding van Geldfit-directeur Martin Suithoff. Geldfit is één van de stichtingen achter de Nederlandse Schuldhulproute, vanuit een unieke publiek-private samenwerking waar ook vrijwilligersorganisaties deel van uitmaken.

Martin Suithoff.jpg

Op welke doelgroep richt 0800-8115 zich vooral?

“We zijn er voor de groep mensen die liever de telefoon pakt dan dat ze een test op internet doen. Nederland heeft 1,8 miljoen laaggeletterden, bijvoorbeeld mensen met een lichte verstandelijke beperking of met dyslexie. Die groep vindt het fijner om te bellen. Dat geldt ook voor ouderen.” 

Warm welkom

Wat biedt het nationale telefoonnummer?

“Als eerste een warm welkom en een luisterend oor. Vervolgens zetten we erop in de motivatie die leidde tot het telefoontje te behouden en te vergroten. Om echt iets te doen aan de schuldenproblematiek. We willen vertrouwen creëren en duidelijk maken dat we belangrijk en gratis advies geven. Het ultieme doel is: direct ‘warm’ doorverbinden naar een lokale schuldhulpverlener. Als er niet opgenomen wordt, noteren we het liefst naam, nummer en mailadres van de beller. Wanneer we daar toestemming voor krijgen, kunnen we dat doorgeven aan de lokale schuldhulpverlening. Wie dat niet wil geven, voorzien we van informatie waar ze de gemeentelijke schuldhulp kunnen vinden. Ons belangrijkste doel is: het vergroten van het bereik van de gemeentelijke schuldhulpverlening.”

Vrijwilligers als aanvulling

Verbindt 0800-8115 ook door naar vrijwilligersorganisaties?

‘Dat hangt ervan af hoe het plaatselijk is geregeld. In steeds meer gemeenten zijn zij onderdeel van de gemeentelijke aanpak. Als iemand al een of meer betalingsachterstanden heeft op het gebied van vaste lasten gaan we die persoon niet doorsturen naar een vrijwilliger. Als iemand belt omdat hij brieven niet snapt maar hij heeft nog geen schulden, dan zijn vrijwilligers een prima aanvulling. We respecteren de infrastructuur van gemeenten.”

Terugbellen bij gemiste oproep 

Is het nummer altijd bereikbaar?

“Vooralsnog gaan we uit van kantooruren, uit de praktijk zal blijken of dat voldoende is. We onderzoeken nog of we de volgende dag terug kunnen bellen wanneer bellers nummerherkenning hebben. Den Haag wordt als eerste aangesloten, daar gaan we het concept mee testen en daarna nemen we de volgende stap. We beginnen er nu mee zodat we in het najaar echt een bijdrage kunnen leveren in de golf hulpvragen.”

Gratis voor hulpvragers en gemeenten

Is bellen gratis?

“Ja, voor de gebruiker is het gratis. Gemeenten kunnen vooralsnog ook gratis meedoen, daar is subsidie voor vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Later gaan we een bedrag per doorgeschakeld telefoontje in rekening brengen of we maken de dienst onderdeel van de huidige NSR-overeenkomsten die we met deelnemende gemeenten sluiten. De hoogte van het bedrag hangt af van de ervaringen die we nu op gaan doen met de eerste gemeenten die meedoen.”

Speciale training medewerkers

Wie krijg je aan de telefoon als je 0800-8115 belt?

“In het begin vangt het landelijke Geldfit team de telefoontjes op. We hebben afspraken gemaakt met Kredietbank Nederland en zijn daarnaast bezig met private partijen afspraken te maken om hen bij te schakelen als het drukker wordt. Het liefst leg ik geen nieuwe infrastructuur aan maar gebruik ik capaciteit bij bestaande partijen. Alle medewerkers worden speciaal getraind in het voeren van gesprekken over geldzorgen.”  

Doorverbinden naar juiste persoon

Geldfit gebruikt de database van de NVVK om door te verwijzen. Is dat voldoende?

“In de praktijk zal blijken hoe het doorverbinden gaat. Als we de juiste persoon niet aan de lijn krijgen, noteren we dat en leggen we dat neer bij de betrokken gemeente. Zo hopen we de database steeds verder te verbeteren. We merken dat door de coronacrisis gemeenten of de uitvoeringspartners van gemeenten telefonisch wel beter bereikbaar zijn geworden.”

Gedegen opschalen

Waarom is het nummer nu nog niet bereikbaar voor heel Nederland?

“We schalen gedegen op, want we willen geen verwachtingen wekken die we niet waar kunnen maken. Dat gaat namelijk ten koste van de eindgebruiker die dan opnieuw een drempel of hindernis ervaart bij het oplossen van geld- of schuldproblemen. En dat is het laatste wat we willen. Daarom voegen we de komende tijd steeds nieuwe gemeenten met partners toe. Als blijkt dat we sneller moeten opschalen, gaan we daarover in gesprek met het ministerie.”

Zie ook 0800-8115 Hulp bij geldzorgen