Overslaan en naar de inhoud gaan

Tarieven en businesscase Schuldenknooppunt bekend

Tarieven en businesscase Schuldenknooppunt bekend

20 mei 2020 SchuldeisersSchuldregeling

Schuldhulpverleners die aansluiten op het Schuldenknooppunt kunnen flinke besparingen realiseren. Dat blijkt uit de opgestelde business case. De tariefstructuur voor deelnemers houdt rekening met de omvang van de betrokken partij. Daardoor kan het Schuldenknooppunt snel een grote dekking krijgen.

De businesscase laat zien dat het Schuldenknooppunt flinke besparingen realiseert, die natuurlijk toenemen op het moment dat er meer schuldeisers aansluiten”, vertelde projectleider Marianne Oostrik tijdens een online ledenbijeenkomst van de NVVK. “Want dan bespaar je nog meer tijd in het schuldregelproces.”

Een ton besparen

De kleinste schuldhulpverleningsorganisaties besparen rond de € 600, voor middelgrote organisaties bedraagt de besparing rond de € 18.000 en bij hele grote organisaties worden de besparingen geschat op meer dan € 100.000. “Van verschillende kanten krijgen we als reactie dat deze schattingen nog aan de voorzichtige kant zijn”, aldus projectleider Marianne Oostrik.

“Bij de berekening van deze bedragen hebben we vooral gekeken naar de tijdsbesparing die optreedt voor schuldhulpverleners en voor schuldeisers”, lichtte zij de businesscase toe. “We gingen na: hoeveel contact is er tussen schuldhulpverleners en schuldeisers?"

Businesscase is getoetst

De rekensom van bespaarde uren en het bijbehorende uurtarief leidt tot de genoemde uitkomsten. De businesscase is getoetst door de ‘Startgroep Schuldenknooppunt’, die het systeem als eerste in de praktijk uitprobeert. Daarin zitten de kredietbanken van Amsterdam, Rotterdam en Amersfoort, Kredietbank Nederland en PLANgroep. Vanuit schuldeisers nemen KNP, Vodafone-Ziggo, zorgverzekeraar VGZ en Vattenfall deel. Uit de incassosector zitten Cocensus, Intrum, DirectPay en Syncasso in de Startgroep die vanaf 1 juli met het systeem kan gaan werken.

Belangrijker is het voordeel voor de hulpvrager. Omdat de doorlooptijd van het schuldregelproces sterk verkort wordt, kunnen hulpvragers sneller geholpen worden. Door de administratieve lastenverlichting blijft er tijd over om te werken aan gedragsverandering.

Wat kost het?

De kosten voor het beheer en verdere doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt worden verdeeld over de deelnemers. Dat zijn de verzenders en de ontvangers van de berichten die in het Schuldenknooppunt worden gebruikt.

Voor gebruik van het Schuldenknooppunt gelden eenmalige aansluitkosten en een jaartarief. De tarieven zijn in zes categorieën onderverdeeld. Schuldhulpverleners krijgen een tarief dat gekoppeld is aan het aantal geslaagde schuldregelingen. Voor schuldeisers geldt het aantal dossiers als maatstaf voor het tarief.

Dat ziet er zo uit: 

Aansluitkosten schuldenknooppunt

Voor de implementatie in de bedrijfsvoering is het handig om te weten dat softwareleveranciers Kred’it en Stratech deelnemen in de startgroep. Zij passen hun schuldhulpverleningssoftware aan om met het Schuldenknooppunt te kunnen communiceren. Dit proces wordt ook met andere softwareleveranciers in gang gezet.

 Digitale snelweg komt snel dichterbij

Ondertussen wordt het Schuldenknooppunt verder gereedgemaakt voor landelijke toepassing. Bouwer Innovadis zit in de eindfase van de oplevering. Vanaf 1 juni gaat de startgroep het systeem in de praktijk testen. De landelijke uitrol volgt dan volgens plan vanaf 1 januari 2021. “Het Schuldenknooppunt is ondergebracht in een inmiddels opgerichte stichting”, vertelde Marianne Oostrik. “In het bestuur komen vertegenwoordigers van schuldhulpverleners en schuldeisers. Het hele proces loopt goed, er is veel energie. We komen nu snel dichterbij het punt waarop we de digitale snelweg in de schuldhulpverlening echt kunnen openen.”

Duizend brieven minder

“Ik sta te popelen om aan te sluiten”, reageerde startgroeplid Dick van Maanen tijdens de online bijeenkomst. Van Maanen is directeur van schuldhulpverlener Stadsring51 in Amersfoort. “Ik heb er hoge verwachtingen van. Het ziet er technisch goed uit”, zegt hij. “Nu al zeggen grote schuldeisers, deurwaarders en incassobureaus: wij willen meedoen.”

“Als ik kijk naar kosten en baten: ik ga duizend brieven minder versturen, die hoeven allemaal niet meer gemaakt, verstuurd en gearchiveerd te worden. Ik moet nu nog regelmatig een herinnering voor een saldo-opgave sturen naar schuldeisers. Dat hoeft met het Schuldenknooppunt ook niet meer. De winst die dat oplevert weegt ruimschoots op tegen de kosten. Het levert ook tijdwinst op. Tijd die ik kan gebruiken om meer mensen te helpen zonder dat ik extra medewerkers nodig heb.”

 Het werk zal wel veranderen, erkende Van Maanen. “Administratief heb je minder taken. Voor de directe begeleiding van klanten is meer tijd.”

‘Horendol van portals’

Steeds meer schuldeisers werken inmiddels met portals waarop schuldhulpverleners in moeten loggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Hinderlijk en tijdrovend, is de ervaring. Operationeel manager Annemiek Swart van PLANgroep stelde daarom tijdens de bijeenkomst de vraag of schuldeisers hun portals gaan koppelen aan het Schuldenknooppunt. “Nu gaat een deel van de communicatie via portals, de rest gaat per brief… voor schuldhulpverleners is het een puzzel om te ontdekken wat ze waar en hoe moeten doen. Als dat verandert, gaat bij ons de vlag uit”, aldus Swart.

“Voor partijen die aansluiten geldt dat hun portals een bypass krijgen naar het Schuldenknooppunt”, legde Dick van Maanen uit. "Ik hoor van mijn medewerkers dat ze horendol worden van alle verschillende portals met afwijkende inlogprocedures. Zij zijn echt geholpen met één Schuldenknooppunt.”

‘Neem kleine schuldeisers mee’

Annemiek Swart drong daarnaast aan op veel aandacht voor het aanhaken van kleine schuldeisers, omdat hun deelname belangrijk is bij het boeken van tijdwinst in de doorlooptijd. Van Maanen: “Daarom hebben we het instaptarief laag gehouden. Wij verwachten dat de laagste fee van 50 euro ervoor zorgt dat iedereen mee gaat doen.”

Het Schuldenknooppunt is nadrukkelijk onderdeel van een geheel van samenhangende instrumenten, benadrukte Van Maanen. “Collectief schuldregelen en de inzet van saneringskredieten horen hier ook echt bij. Alle drie helpen ze om meer mensen uit de schulden te krijgen. Het effect is het grootst als je ze samen inzet.”

Meer informatie

NVVK-Schuldenknooppunt

Sleutelwoorden

SchuldeisersSchuldregeling