Overslaan en naar de inhoud gaan

Reactie kabinet op Toeslagenrapport mist urgentie

Reactie kabinet op Toeslagenrapport mist urgentie

15 mei 2020 LobbyToeslagen

Ambtenaren van meerdere ministeries brachten gezamenlijk inmiddels twee rapporten uit over het falende toeslagenstelsel. De kabinetsreactie op hun bevindingen mist urgentie. Voor de lange termijn staat er veel goeds op stapel, maar voor de korte termijn willen we meer actie. Schuldhulpverleners dweilen nu met de kraan open. De kraan moet sneller dicht.

Naar onze overtuiging moet de Belastingdienst in ieder geval op korte termijn een ‘stopknop’ introduceren voor mensen die af willen zien van een toeslag. Dat is nu veel te ingewikkeld. Daarnaast moet de dienst zo snel als mogelijk stoppen met het uitkeren van toeslagen aan consumenten. In plaats daarvan moet de toeslag wat ons betreft direct naar de leverancier van de dienst.

Bedoeling was goed

De rapporten IBO-1 en IBO-2  zullen Den Haag nog jaren bezighouden, zoveel is wel duidelijk. Het toeslagensysteem is ooit met goede bedoelingen bedacht. Maar door de voortdurende aanpassingen en de ingewikkelde wereld van inkomensondersteunende regelingen is het stelsel verworden tot een complex, ondoorzichtig systeem met onvoorspelbare uitkomsten.

De interdepartementale werkgroep die IBO-1 en -2 publiceerde, constateert zelf dat de vormgeving en complexiteit van het stelsel niet aansluiten bij het denk- en doenvermogen van burgers. Dat zijn eigenlijk nog veel te mooie woorden voor een systeem dat gebruikers wanhopig maakt en veel te vaak mensen uiteindelijk met grote schulden achterlaat.

Pijnlijke conclusie

Verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen constateert: “Het is pijnlijk dat een systeem dat huishoudens financieel moet steunen, extra financiële onzekerheid toevoegt”. Met zo’n constatering weet je dat er veel moet gebeuren om het systeem weer te laten functioneren zoals het bedoeld is.

Daarvoor is tijd nodig, en dat begrijpen we. We zijn al heel blij dat ons jarenlange pleidooi (samen met anderen) om het systeem te veranderen, nu gehoor heeft gekregen. Op de lange termijn gloort er zeker hoop. 

Nu tijd voor een Stopknop

Voor de korte termijn neemt het kabinet ook al besluiten, maar wat ons betreft treedt de regering daarin te bescheiden op. We roepen de betrokken ministers op sneller door te pakken. Het fundament van het toeslagensysteem vertoont scheuren en breuken, het tempo van de reparatiewerkzaamheden moet omhoog. Te beginnen met een stopknop voor wie geen toeslag meer wil. Gevolgd door het uitkeren van toeslagen aan leveranciers van diensten. 

NVVK-samenvatting van het rapport, inclusief beleidsaanbevelingen (pdf, 178 kB)

Bericht aan de Tweede Kamer

Sleutelwoorden

LobbyToeslagen