Overslaan en naar de inhoud gaan

Schulden vanwege Kinderopvangtoeslagen? Er verandert veel

Schulden vanwege Kinderopvangtoeslagen? Er verandert veel

13 maart 2020 LobbyWetgevingToeslagen

Bij het compenseren en repareren van de fouten rond kinderopvangtoeslagen gaat de Belastingdienst in plaats van 5 jaar maar liefst 15 jaar terug in de tijd.

Bovendien bekijkt de dienst veel meer dossiers. De commissie Donner adviseerde te kijken naar omstreden dossiers vanaf 10.000 euro teruggevorderde toeslag per jaar. Onder invloed van de nieuwe staatssecretaris Alexandra van Huffelen wordt dit 1.500 euro.

Bij de operatie komen mogelijk tot 20.000 ouders in aanmerking voor compensatie, reparatie of kwijtschelding. Het kabinet reserveert hier dan ook een half miljard euro voor. De meeste vergoedingen moeten uiterlijk einde 2021 uitbetaald zijn.

Vooringenomen behandeling

"'Het gaat om twee groepen ouders. Als eerste de ouders die op een vergelijkbare vooringenomen wijze zijn behandeld als de ouders die betrokken zijn bij eerdere fraudeonderzoeken waarover de commissie Donner in november 2019 heeft geadviseerd. Deze groep ouders krijgen, volgens dezelfde criteria als de ouders waarover Donner heeft geadviseerd in november 2019, een compensatie. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteedt aan de schrijnende gevallen", aldus de Belastingdienst.

Buitenproportionele hardheid

De tweede groep betreft ouders die gedupeerd zijn door de buitenproportionele hardheid van het toeslagenstelsel. Zij krijgen met terugwerkende kracht terug wat zij in het verleden (naar de inzichten van nu) disproportioneel hebben moeten terugbetalen aan toeslagen, belooft het ministerie van Financiën.

Persoonlijke ondersteuning

In een persbericht meldt het ministerie: "De commissie Donner adviseert om voor deze tweede groep  – binnen de huidige wettelijke mogelijkheden – naar de afgelopen vijf jaar te kijken. Het kabinet verruimt deze termijn, tot de start van het huidige toeslagenstelsel in 2005. Het kabinet komt op zo kort mogelijke termijn met een wetsvoorstel om dit mogelijk te maken. De commissie adviseert om met terugwerkende kracht terugvorderingen van de kinderopvangtoeslag te herzien vanaf een grens van 10.000 euro teruggevorderde toeslag per jaar. Het kabinet verlaagt deze grens naar 1500 euro om zo alle kwetsbare groepen te helpen. Gedupeerde ouders worden ook op andere manieren persoonlijk ondersteund, zodat het herstel snel en zorgvuldig gebeurt." Ze krijgen onder andere allemaal een eigen contactpersoon bij de Belastingdienst. 

Schuldhulpverlening

Om hun leven weer op de rit te krijgen, hebben ouders vaak andere hulp nodig, bijvoorbeeld op het gebied van werk, huisvesting, gezondheid of schuldhulpverlening, constateert het ministerie van Financiën. Het kabinet voert gesprekken met gemeenten waar de meeste getroffen ouders wonen en met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om ouders hiermee zo goed mogelijk te kunnen bijstaan. 

Schrijnende situatie? Meer vergoeding

"Ouders die betrokken waren bij de fraudeonderzoeken kunnen van het kabinet in aanvulling op de eerder toegekende compensatieregeling meer schade vergoed krijgen. Dit zijn ouders die in een bijzondere schrijnende situatie zijn gekomen, uitzonderlijk hard zijn getroffen door een oneigenlijke vorm van fraudebestrijding en waarbij ook een duidelijk causaal verband is tussen de schade en het handelen van de dienst Toeslagen."

'Oprechte excuses'

 “Er is in de uitvoering van toeslagen veel fout gegaan en dat had nooit mogen gebeuren", erkent staatssecretaris Van Huffelen. "Ik heb met eigen ogen gezien hoe groot de impact is op ouders. Ik bied daarom aan alle getroffen ouders mijn oprechte excuses aan. Compensatie is hier op zijn plaats. Daarnaast wil ik ook de menselijke maat in het toeslagenstelsel terugbrengen, waardoor we het vertrouwen in de overheid kunnen herstellen. We moeten weer naast de mensen staan in plaats van tegenover hen.”

'Menselijke maat terug'

“Teveel ouders zijn hard getroffen door de strenge regels die tot voor kort golden bij het niet, of niet volledig, betalen van een eigen bijdrage voor de kinderopvang", concludeert ook staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Dit geldt in het bijzonder voor ouders met lagere inkomens. Dat betreur ik zeer. Ik ben als staatssecretaris verantwoordelijk voor de wet op de kinderopvang. En ik voel die verantwoordelijkheid. ik zal vanuit mijn positie alles in het werk stellen om getroffen ouders tegemoet te komen en de menselijke maat verder terug te brengen in de wet- en regelgeving over de kinderopvang.”  

Meer informatie

Rijksoverheid

Sleutelwoorden

LobbyWetgevingToeslagen