Overslaan en naar de inhoud gaan

Flink hoger 'vrij te laten bedrag' voor jongeren

Flink hoger 'vrij te laten bedrag' voor jongeren

17 februari 2020 WsnpWetgevingVtlb

De handige gratis vtlb-calculator van Bureau Wsnp is weer beschikbaar! Onder andere voor jongeren en internationale chauffeurs verandert er veel.

De calculator wordt elk half jaar herzien. Ten opzichte van de laatste calculator zijn er een aantal veranderingen. Voor jongeren tussen 18 en 21 jaar geldt geen aparte (lage) beslagvrije voet meer. Hiermee is de calculator aangepast op de per 1.1.2020 alvast gedeeltelijk gewijzigde beslagwet. De grote wijzigingen in de beslag wet zullen naar verwachting per 1.1.2021 worden doorgevoerd. Vanzelfsprekend houden we je daarvan op de hoogte.

Bewoners van een inrichting

Goed nieuws voor mensen die in een inrichting wonen: artikel 475 d lid 3 is aangepast, zodat de berekening van de beslagvrije voet voor hen eenduidig wordt uitgevoerd. Dit zal al correct in de vorige calculator, maar geldt dus nu ook voor een 'losse' beslagvrije voet berekening.

Buitenlandchauffeurs

De onkostenvergoeding die buitenlandchauffeurs ontvangen voor reis-en verblijfkosten blijft voortaan buiten de boedel. Wel houdt de calculator rekening met de kosten voor levensonderhoud (voeding en energie) die de chauffeurs sowieso zouden maken als ze in Nederland waren. De hoogte van dit 'spaarbedrag' is in aansluiting op de normen van het Nibud vastgesteld op € 157,00 per maand. Dit bedrag moet dus bij het inkomen exclusief de toeslag opgeteld worden.

Meer mensen recht op hogere toeslagen

Door wijzigingen in het recht op toeslagen (huurtoeslag en kindgebonden budget) per 2020 hebben meer mensen recht op toeslagen, worden de bedragen hoger en wordt het recht op de toeslagen geleidelijker afgebouwd. Dit wil zeggen dat vtlb’s en de afdracht in deze gevallen (soms aanzienlijk) kunnen wijzigen. Het verdient aanbeveling in deze gevallen zo spoedig mogelijk een nieuw vtlb te maken.

En verder:

  • In de algemene uitgangspunten is toegevoegd dat pleegkinderen op geen enkele manier meetellen bij de berekening van het vtlb.
  • Bij de berekening van de woonlasten wordt één normbedrag voor energielasten gehanteerd, voor zowel kamerbewoners als inwonenden.
  • Heeft je client inkomsten uit arbeid voor meer dan 18 uur per week en daarnaast een aanvullende uitkering, dan moeten beide bronnen van inkomsten apart ingevuld worden, aldus paragraaf 4.2. Alleen op deze manier wordt de arbeidstoeslag in de calculator toegekend.
  • In paragraaf 6.2.1 is de tekst aangepast om duidelijk te maken wanneer een halfwezenuitkering wel of niet in de boedel valt.

De nieuwe calculator vind je op de website van Bureau Wsnp.

Sleutelwoorden

WsnpWetgevingVtlb