Overslaan en naar de inhoud gaan

Schuldenknooppunt wordt onmisbaar instrument voor schuldhulpverleners

Schuldenknooppunt wordt onmisbaar instrument voor schuldhulpverleners

22 januari 2020 Schuldregeling

Het onderwerp van onze eerste Donderdagmiddagsessie bleek een schot in de roos. We ontvingen bijna veertig belangstellende leden die zich lieten informeren over het belang van het Schuldenknooppunt voor hun werk.

Martin Neef van energieleverancier Vattenfall toonde zich enthousiast over wat het Schuldenknooppunt te bieden heeft: efficiencyvoordelen, eerder duidelijkheid voor de klant en in de toekomst misschien ook informatie-uitwisseling met het oog op stabilisatie.

20200122 terugblik donderdagmiddagsessie 2

Martin Neef van Vattenfall (links)

Marianne Oostrik en Bart van de Ven legden in een Powerpoint-presentatie (pdf, 2 MB) uit wat er tot nu toe gebeurde in de ontwikkeling van het Schuldenknooppunt. De NVVK heeft in 2019 een proof-of-concept van het Schuldenknooppunt getest. In een testomgeving is het digitale, uniforme berichtenverkeer tussen schuldhulpverleners en schuldeisers gerealiseerd.

Op basis van de resultaten werkt de NVVK nu samen met de VNG aan de realisatie van het Schuldenknooppunt. Een beperkte groep doet mee aan de livegang in het tweede kwartaal van 2020. De groep bestaat op dit moment uit de volgende partijen:

 

Toezeggingen

In gesprek

Schuldhulpverleners

Gemeente Rotterdam (Allegro)

Kredietbank Nederland (Allegro)

Stadsring51 (Perspectief)

PLANgroep (EOS)

Kredietbank Limburg (Perspectief)

Softwareleveranciers

Kred’IT (Allegro)

Stratech (Perspectief)

PLANgroep (EOS)

Schuldeisers

KPN

VGZ

Vattenfall

Intrum (SHV-loket)

DirectPay (BringWay)

Cocensus (GouwIT)

BghU (Webis)

Belastingdienst

Syncasso (SNG)

Softwareleveranciers

MailtoPay (SHV-loket)

BringWay

GouwIT

Centric/Bakerware (Webis)


Op basis van de resultaten van de startgroep werken de initiatiefnemers verder aan de landelijke uitrol op 1 januari 2021. Voor die tijd wordt ook de governance en het financieringsmodel uitgewerkt. 

Tijdens de bijeenkomst gaf ook directeur Dick van Maanen van schuldhulpverlener Stadsring51 zijn ervaringen weer. Net als Martin Neef van Vattenfall toonde hij zich enthousiast over alles wat het Schuldenknooppunt te bieden heeft.

20200122 terugblik donderdagmiddagsessie 3

Dick van Maanen van Stadsring51 (rechts)

In een workshop inventariseerden de deelnemers aan de Donderdagmiddagsessie de vragen bij vijf deelaspecten rond het Schuldenknooppunt. Tijdens de afronding werden de meeste meteen beantwoord. De antwoorden kun je hier bekijken (pdf, 87 kB).

20200122 terugblik donderdagmiddagsessie 4

Beleidsadviseur Linda van Vliet van de NVVK liet weten dat de afspraken die momenteel landelijk gemaakt worden om collectief schulden te gaan regelen, ondergebracht worden in het Schuldenknooppunt. Ook met alle NVVK-convenantpartners is koppeling met het Schuldenknooppunt onderwerp van gesprek. Dat maakt het Schuldenknooppunt voor de nabije toekomst een onmisbaar instrument om voor veel hulpvragers tegelijk schulden snel te regelen.

Sleutelwoorden

Schuldregeling