Overslaan en naar de inhoud gaan

Schuldhulp ondernemers - pagina 5

Hulp voor ondernemer en levensvatbare onderneming

Schuldhulp ondernemers

Gemeenten moeten ook aan ondernemers met (dreigende) problematische schulden schuldhulpverlening bieden.  De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) maakt dat duidelijk.

Schuldhulpverlening voor ondernemers (SHVO) vraagt meer kennis dan schuldhulpverlening aan particulieren, onder meer omdat ook de levensvatbaarheid van de onderneming moet worden beoordeeld. De NVVK vindt het van groot belang dat SHVO in elke gemeente toegankelijk is. Gemeenten kunnen die expertise zelf in huis halen, organiseren in een samenwerkingsverband of uitbesteden aan een gespecialiseerde organisatie.

Snel naar:

Hoe werkt schuldhulpverlening aan ondernemers?

Schuldhulp aan ondernemres verloopt in 3 fasen.

Schulden in kaart brengen

Nadat de ondernemer een schuldregelingsovereenkomst heeft getekend, worden eerst de schulden in kaart gebracht. Daarbij gaat de schuldhulpverlener na welke schulden helemaal betaald moeten worden omdat dat cruciaal is voor het voortbestaan van de onderneming. Ook moet de schuldhulpverlener rekening houden met pand- of hypotheekrechten op inventaris of gebouwen en met mogelijke vorderingen omzetbelasting. Leasecontracten vallen buiten de schuld. Na het opvragen van saldi maakt de schuldhulpverlener een overzicht van (deels) te saneren en niet te saneren schulden.

Bedrijfssaneringskrediet of spaarsanering

Op basis van het schuldenoverzicht maakt de schuldhulpverlener een beargumenteerde keuze voor een bedrijfssaneringskrediet of een spaarsanering. Een bedrijfssaneringskrediet heeft de voorkeur, maar dat kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Het bedrijf moet levensvatbaar zijn en de ondernemer moet voldoende inkomen genereren en het vertrouwen krijgen van de kredietverstrekker.

Betalingsvoorstel en overeenkomst

De schuldhulpverlener stelt een betalingsvoorstel SHVO op en sluit een overeenkomst met schuldeisers. Soms is er een dwangakkoord nodig voordat het voorstel kan worden uitgevoerd.

De richtlijn voor NVVK-leden is dat een schuldhulpverlener  het traject vanaf de schuldregelingsovereenkomst tot de overeenkomst met schuldeisers binnen 180 dagen afrondt.

Nieuwe mogelijkheden

Sinds begin 2021 bieden de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord en een aanpassing van de Leidraad Invordering vande Belastingdienst nieuwe mogelijkheden om schulden van ondernemers op te lossen.

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

De nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord regelt dat de rechtbank kan overgaan tot bevestiging (homologatie) van een akkoord van de ondernemer met een deel van zijn schuldeisers. Daardoor worden schuldeisers die niet instemden toch gebonden aan het akkoord. Het Time-out arrangement gaat ondernemers helpen om gebruik te maken van de WHOA.

Belastingdienst: ook ondernemers in minnelijke schuldregeling

Sinds 2021 staat de Belastingdienst ook open voor minnelijke schuldregelingen voor ondernemers. Daarvoor is de Leidraad Invordering aangepast. Artikel 73.5.1 mist voortaan de inperking dat schuldregelingen alleen zijn voor natuurlijke personen ‘niet zijnde ondernemers’. De Belastingdienst doet bij een schuldregelingsvoorstel voor een ondernemer wel een extra toets op levensvatbaarheid. 

NVVK-leden die SHVO aanbieden

Wat doet de NVVK?

De NVVK formuleert kwaliteitseisen voor de dienstverlening bij SHVO en werkt samen met Schouders Eronder aan deskundigheidsbevordering. Om meer ondernemers vroegtijdig toe te leiden naar schuldhulp werkt de NVVK samen met De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) aan Geldfit Zakelijk. Ten slotte doet de NVVK aan lobby en belangenbehartiging om schuldhulp voor ondernemers te verbeteren. 

Meer informatie

Voor leden

NVVK biedt leden meer informatie. Log in voor onder meer:

Nieuws over schuldhulpverlening aan ondernemers

 1. 20201215-cartoon-schuldhulp-ondernemers.png

  Ondernemers met schulden, hoe kun je ze helpen?

  15 december 2020 Ondernemers

  Als gemeente kun je er niet meer omheen: vanaf 1 januari 2021 moet je ook een ondernemer helpen als die om hulp vraagt vanwege schulden. Schouders Eronder bracht daarom een praktische Werkwijzer uit.

 2. winkeltje-ewien-van-bergeijk-kwant-uuy39JgD4ts-unsplash.jpg

  Meer zzp’ers wenden zich met vragen tot schuldhulpverlening

  3 december 2020 Ondernemers

  Schuldhulpverleners zien het aantal vragen van zzp’ers vanwege schulden toenemen. Een onderzoek van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de Hogeschool van Amsterdam samen met de NVVK laat zien dat 40 procent van de ondervraagde schuldhulpverleners een ander type klant binnenkrijgt. Zzp’ers en mkb’ers worden het vaakst genoemd als ‘nieuwe klanten’.

 3. logo-de-monitor.png

  Oproep: De Monitor (KRO/NCRV) over schuldhulp aan ondernemers

  17 november 2020 Ondernemers

  Het tv-programma De Monitor is op zoek naar zelfstandig ondernemers met schulden die er niet uitkomen en tegen dichte deuren aanlopen.