Overslaan en naar de inhoud gaan

Schuldhulp ondernemers - pagina 3

Hulp voor ondernemer en levensvatbare onderneming

Schuldhulp ondernemers

Gemeenten moeten ook aan ondernemers met (dreigende) problematische schulden schuldhulpverlening bieden.  De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) maakt dat duidelijk.

Schuldhulpverlening voor ondernemers (SHVO) vraagt meer kennis dan schuldhulpverlening aan particulieren, onder meer omdat ook de levensvatbaarheid van de onderneming moet worden beoordeeld. De NVVK vindt het van groot belang dat SHVO in elke gemeente toegankelijk is. Gemeenten kunnen die expertise zelf in huis halen, organiseren in een samenwerkingsverband of uitbesteden aan een gespecialiseerde organisatie.

Snel naar:

Hoe werkt schuldhulpverlening aan ondernemers?

Schuldhulp aan ondernemres verloopt in 3 fasen.

Schulden in kaart brengen

Nadat de ondernemer een schuldregelingsovereenkomst heeft getekend, worden eerst de schulden in kaart gebracht. Daarbij gaat de schuldhulpverlener na welke schulden helemaal betaald moeten worden omdat dat cruciaal is voor het voortbestaan van de onderneming. Ook moet de schuldhulpverlener rekening houden met pand- of hypotheekrechten op inventaris of gebouwen en met mogelijke vorderingen omzetbelasting. Leasecontracten vallen buiten de schuld. Na het opvragen van saldi maakt de schuldhulpverlener een overzicht van (deels) te saneren en niet te saneren schulden.

Bedrijfssaneringskrediet of spaarsanering

Op basis van het schuldenoverzicht maakt de schuldhulpverlener een beargumenteerde keuze voor een bedrijfssaneringskrediet of een spaarsanering. Een bedrijfssaneringskrediet heeft de voorkeur, maar dat kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Het bedrijf moet levensvatbaar zijn en de ondernemer moet voldoende inkomen genereren en het vertrouwen krijgen van de kredietverstrekker.

Betalingsvoorstel en overeenkomst

De schuldhulpverlener stelt een betalingsvoorstel SHVO op en sluit een overeenkomst met schuldeisers. Soms is er een dwangakkoord nodig voordat het voorstel kan worden uitgevoerd.

De richtlijn voor NVVK-leden is dat een schuldhulpverlener  het traject vanaf de schuldregelingsovereenkomst tot de overeenkomst met schuldeisers binnen 180 dagen afrondt.

Nieuwe mogelijkheden

Sinds begin 2021 bieden de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord en een aanpassing van de Leidraad Invordering vande Belastingdienst nieuwe mogelijkheden om schulden van ondernemers op te lossen.

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

De nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord regelt dat de rechtbank kan overgaan tot bevestiging (homologatie) van een akkoord van de ondernemer met een deel van zijn schuldeisers. Daardoor worden schuldeisers die niet instemden toch gebonden aan het akkoord. Het Time-out arrangement gaat ondernemers helpen om gebruik te maken van de WHOA.

Belastingdienst: ook ondernemers in minnelijke schuldregeling

Sinds 2021 staat de Belastingdienst ook open voor minnelijke schuldregelingen voor ondernemers. Daarvoor is de Leidraad Invordering aangepast. Artikel 73.5.1 mist voortaan de inperking dat schuldregelingen alleen zijn voor natuurlijke personen ‘niet zijnde ondernemers’. De Belastingdienst doet bij een schuldregelingsvoorstel voor een ondernemer wel een extra toets op levensvatbaarheid. 

NVVK-leden die SHVO aanbieden

Wat doet de NVVK?

De NVVK formuleert kwaliteitseisen voor de dienstverlening bij SHVO en werkt samen met Schouders Eronder aan deskundigheidsbevordering. Om meer ondernemers vroegtijdig toe te leiden naar schuldhulp werkt de NVVK samen met De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) aan Geldfit Zakelijk. Ten slotte doet de NVVK aan lobby en belangenbehartiging om schuldhulp voor ondernemers te verbeteren. 

Meer informatie

Voor leden

NVVK biedt leden meer informatie. Log in voor onder meer:

Nieuws over schuldhulpverlening aan ondernemers

 1. 20200406-een-overheidsconvenant.jpg

  Bij de Belastingdienst hoef je niet te wachten op een reactie op jouw voorstel

  2 februari 2021 SchuldeisersOndernemers

  Als je aan een schuldeiser een voorstel doet voor een schuldregeling, wacht je tot die reageert. Moet dat altijd? Nee, niet altijd. Het hoeft bijvoorbeeld niet bij de Belastingdienst. En ook niet bij de 5 andere overheidsorganisaties die hun handtekening zetten onder het ‘Een Overheidsconvenant’.

 2. ondernemer-bhuwan-bansal-Imq-jC1zPMM-unsplash.jpg

  Koolmees: 'Laat zzp'er die geweigerd wordt, beroep aantekenen'

  27 januari 2021 Ondernemers

  Onlangs besteede het programma Pointer (KRO-NCRV) aandacht aan schuldhulp voor ondernemers. Gemeenten werken er hard aan om ook ondernemers te helpen, maar zzp'ers kunnen nog niet overal terecht. Minister Koolmees wijst zzp'ers die geweigerd worden op de mogelijkheid "in bezwaar - en zo nodig in beroep - te gaan".

 3. logo-nvvk-belastingdienst.png

  Schuldhulp aan ondernemers en het nieuwe beleid van de Belastingdienst

  8 januari 2021 OndernemersSchuldregeling

  In een webinar op dinsdagmiddag 9 februari informeren we je over de beleidswijziging van de Belastingdienst inzake schuldregelingen voor ondernemers. Geef je op voor dit webinar, dat we samen met de Belastingdienst organiseren.