Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

 1. Nieuw convenant VodafoneZiggo

  6 mei 2019 Schuldeisers

  VodafoneZiggo en de NVVK hebben een nieuw convenant afgesloten. Dit is op 6 mei 2019 overhandigd. Mario Visser (Kredietbank Amsterdam, lid Kernteam Samenwerking Schuldeisers) en Linda van Vliet (NVVK) hebben gewerkt aan de totstandkoming van het convenant. Op het hoofdkantoor van VodafoneZiggo namen zij het convenant in ontvangst van Tjandra Balai (VodafoneZiggo) en Robin Berkenbosch (VodafoneZiggo).

 2. BKR neemt de aanbevelingen van de toezichthouder over en roept op tot een door de overheid gesanctioneerde uniforme digitale identificatiemethode

  1 mei 2019

  Sinds het in werking treden van de AVG in mei 2018 biedt Stichting BKR consumenten de mogelijkheid om gratis inzage te verkrijgen in het kredietregister. Dit voorjaar ontving de stichting vragen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de wijze waarop BKR de AVG implementeert.

 3. Rechtbank pakt betaalachterstand zorgverzekeraar aan

  1 mei 2019

  Sinds enkele maanden experimenteert rechtbank Midden Nederland met speciale zittingen voor mensen die een betaalachterstand hebben bij hun zorgverzekeraar. Daarbij is niet alleen de schuldenaar aanwezig. Ook andere partijen, zoals de deurwaarder, incassopartijen en de schuldhulpverlening van de gemeente nemen aan deze zittingen plaats.

 4. Betalingsregeling mogelijk voor alle justitiële boetes vanaf 75 euro

  1 mei 2019 Schuldeisers

  Met ingang van 1 mei 2019 is het mogelijk om voor alle justitiële boetes vanaf € 75,- een betalingsregeling af te spreken met het Centraal Justitieel Incassobureau. De verlaging van de grens van € 225,- naar € 75,- geldt onder meer voor strafbeschikkingen en boetes die een rechter oplegt.

 5. NVVK bezorgd over studieschulden

  18 april 2019

  “Het is heel raar dat de overheid bezig is met het oplossen van de schuldenproblematiek maar dat diezelfde overheid het voor jongeren geen enkel probleem vindt dat die schulden voor hun studie aangaan.” Dat zegt een woordvoerder van de NVVK in een bericht van het KRO-NCRV programma De Monitor. De NVVK ziet het aantal studenten dat een beroep doet op de schuldhulpverlening behoorlijk toenemen.

 6. Hoge deurwaarderskosten

  14 april 2019

  Hierbij vraag ik je aandacht voor het volgende.

 7. Opgave saldo ABN AMRO weer iets vertraagd

  12 april 2019 Schuldeisers

  Er is wederom een achterstand ontstaan bij ABN AMRO bij de saldo-opgaven. ABN AMRO werkt samen met incassobureau Intrum. Intrum is de afgelopen periode bezig geweest met een migratie, waardoor de vertraging is ontstaan voor de bij hen lopende vorderingen.

 8. Wsnp-zaken worden vanaf eind 2019 stap voor stap digitaal toegankelijk.

  10 april 2019 Wsnp

  Wsnp-zaken worden vanaf eind 2019 stap voor stap digitaal toegankelijk. De rechtbanken Rotterdam, Midden-Nederland en Zeeland-West-Brabant starten een pilot met een klein aantal Wsnp-bewindvoerders. Na faillissementen en bewind is Wsnp is de derde zaaksoort bij Toezicht die digitaal toegankelijk wordt.

 9. Maak de kloof tussen schuldhulpverlening en W&I kleiner

  4 april 2019

  De gemeentelijke dienst Werk & Inkomen en de schuldhulpverlening weten elkaar vaak niet te vinden.

 10. Online Survey: Do Dutch laws help people with consumer debt problems?

  3 april 2019

  Op dit moment onderzoekt mevrouw Howell, Australische PhD onderzoeker en senior lector rechten aan de Melbourne Law School, de Nederlandse Wsnp. Zij onderzoek wat voor invloed de Wsnp heeft op de financiele situatie van schuldenaren.

 11. Vervalste bankafschriften

  3 april 2019

  Bureau Wsnp heeft vanuit het land signalen ontvangen over schuldenaren die de aan de bewindvoerder toegestuurde bankafschriften - in het kader van de informatieplicht - digitaal hebben gewijzigd.

 12. Uitnodiging voorjaarsbijeenkomsten maatschappelijk dienstverleners

  3 april 2019 Schuldeisers

  Graag brengen wij de voorjaarsbijeenkomsten voor maatschappelijk dienstverleners georganiseerd door het team Relatiebeheer Particulieren en Accountantmanagers van Toeslagen onder jullie aandacht. De bijeenkomsten worden gehouden in de maand mei en begin juni 2019.

 13. Reactie NVVK op de internetconsultatie wijz Wgs ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens

  3 april 2019 Lobby

  Op 3 april 2019 heeft de NVVK hier een reactie geplaatst op de internetconsultatie conceptwetsvoorstel wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens.

 14. Leden in het nieuws: Utrecht investeert 6 miljoen euro extra in schuldhulpverlening

  2 april 2019

  De gemeente Utrecht maakt de komende vier jaar zes miljoen euro vrij om mensen met problematische schulden effectiever te kunnen helpen.

 15. Meer jongeren in de knel met problematische schulden

  1 april 2019

  Het aantal jongeren dat een beroep doet op schuldhulpverlening is de afgelopen jaren sterk gestegen. Met name studenten kloppen steeds vaker aan met problematische schulden.