Overslaan en naar de inhoud gaan

Preferentielijst

Wie krijgt voorrang bij een vordering?

Preferentielijst

De ene vordering is de andere niet; sommige partijen hebben wettelijk voorrang, en daar moet je als schuldhulpverlener geen fouten in maken. Om je te helpen publiceert Bureau Wsnp de Preferentielijst.

In allerlei wettelijke bepalingen is een wirwar aan voorrechten gecreëerd met betrekking tot vorderingen tot vergoedingen. Mr. H.A. Stein stelde in 2010 een prachtig schema samen van deze voorrechten, in het werkveld beter bekend als 'de preferentielijst'.

Sindsdien hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, die niet tussentijds zijn verwerkt in de lijst. Eind 2019 heeft Bureau Wsnp daarom op zich genomen het schema bij te werken en in het bijzonder om vervallen wetsartikelen/voorrechten te verwijderen en nieuwe toe te voegen. Tevens zijn onder alle veelgebruikte genoemde wetsverwijzingen links ingevoegd die het mogelijk maken snel ’door te klikken‘ naar wetstechnische informatie.

Preferentielijst downloaden

De preferentielijst vind je in de bibliotheek met Recofa richtlijnen en documenten bij Bureau Wsnp.

Mocht je aanvullingen hebben of fouten constateren, dan hoort Bureau Wsnp dat heel graag, via infowsnp@rvr.org.

Kennisbank

Jaar

2021

Sleutelwoorden

Wsnp