Overslaan en naar de inhoud gaan

Over Suwinet Inkijk, handig voor financiële hulpverleners

  • online dinsdagmiddagsessie NVVK

Suwinet Inkijk, handig voor financiële hulpverleners

Bijna 230 onderwerpen die iets zeggen over de (financiële) situatie van je hulpvrager kun je geautomatiseerd opvragen in Suwinet Inkijk. Voor financiële hulpverleners is het dus een praktisch hulpmiddel. Tijdens de online middagsessie ‘Suwinet Inkijk, handig voor financiële hulpverleners’ praten we je bij over de kansen en uitdagingen van Suwinet Inkijk. 

Het raadplegen van Suwinet Inkijk ontlast hulpvragers: veel informatie waar je een speurtocht voor moet ondernemen, heb jij via Suwinet met een paar klikken voor je staan.

Alles wat je wil weten over Suwinet Inkijk

We krijgen regelmatig vragen over het gebruik van Suwinet, ook over welke informatie al wel of niet opgevraagd kan worden door financiële hulpverleners. Maar ook over hoe Suwinet werkt, wie er toegang toe hebben en hoe je het goed inzet bij je werk als financieel hulpverlener? 

Tijdens deze Dinsdagmiddagsessie (op 7 mei 2024, tussen 13.00-14.00 uur) neemt beleidsadviseur Marieke van der Veen het onderwerp met je door. Te gast zijn onder meer 2 specialisten van BKWI, de beheerder van Suwinet Inkijk. Ook te gast is Kees-Jan de Graaf van Stichting Inlichtingenbureau, specialist op het gebied van gegevensuitwisseling en betrokken bij de doorontwikkeling van o.a. Suwinet.

Suwi

Gebruik Suwinet Inkijk past binnen basisdienstverlening 

Door Suwinet Inkijk te gebruiken geef je ook inhoud aan een van de elementen van de basisdienstverlening: het makkelijker maken van aanmelding, door hulpvragers te gaan helpen zonder veel papierwerk vooraf. Ook de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wijst hier impliciet op in artikel 6 over de inlichtingenplicht: 

'De cliënt doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de op hem van toepassing zijnde schuldhulpverlening of voor de uitvoering van deze wet, voor zover gegevens over deze feiten en omstandigheden niet door het college kunnen worden verkregen.' 

Suwinet2

Heb je nu al een vraag over Suwi-net die je graag aan de orde wilt laten komen? Mail e.dehek@nvvk.nl.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.