Overslaan en naar de inhoud gaan

Over Over schuldhulp aan ondernemers en het Rechtsbijstandsportaal: wat kan je ermee?

  • NVVK Live

Over schuldhulp aan ondernemers en het Rechtsbijstandsportaal: wat kan je ermee?

Maandelijks nodigen we een aantal interessante gasten uit die onder leiding van NVVK-voorzitter Marco Florijn in gesprek gaan over actuele ontwikkelingen in de financiële hulpverlening. De uitzendingen zijn ook later terug te zien.

Op de laatste donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur praten we aan de NVVK-stamtafel over onderwerpen die jou als financiële hulpverlener raken. Maar ook bestuurders, beleidsadviseurs, vrijwilligers en andere betrokkenen bij financiële hulpverlening mogen deze uitzendingen niet missen.

Programma

Mr. Bruno Tideman over problematische schulden bij ondernemers

Op 25 mei is mr. Bruno Tideman te gast. In opdrecht van het kabinet doet hij onderzoek naar de juiste aanpak van ondernemers met problematische schulden. In NVVK Live praat hij over zijn voorlopige bevindingen, en die liegen er niet om. Na gesprekken met tientallen betrokkenen en het bestuderen van beschikbare cijfers constateert hij dat er sprake is van een urgent probleem: het grootste deel van de ondernemers met schulden uit de coronacrisis slaagt er niet in deze schulden ineens af te lossen. Wie kiest voor betalingsregeling, faalt vaak in het nakomen ervan. Het gaat veelal om kleine ondernemers. Velen van hen kiezen ervoor de kop in het zand te steken, anderen hopen op een kwijtscheldingsregeling. De kans daarop is snel kleiner geworden nu het kabinet flink moet bezuinigen.

In NVVK Live deelt Tideman zijn ervaringen. We bespreken wat er volgens hem moet gebeuren, en we gaan na wat daarbij de rol van financiële hulpverleners kan zijn.

Nieuw: het Rechtsbijstandsportaal, wegwijzer voor juridische hulp

Advocaat Maurits Geelkerken schuift aan om ons te informeren over zijn intiatief om rechtshulp toegankelijker te maken. Daarvoor bouwt hij met anderen het Rechtsbijstandportaal. Geelkerken wil een zo toegankelijk mogelijk portaal maken voor de groep mensen met financiële problemen. 'Je kunt laapdrempelig juridische hulp vinden door het probleem in kaart te brengen via klikken in het portaal. Hierbij wordt ook gevraagd naar stress en andere mogelijke problemen. De rechtzoekende krijgt bij zijn probleem passende hulpopties te zien. De rechtzoekende kan ook aangeven of deze zoekt naar ‘betaalde’ of ‘gratis’ hulp en checken of hij/zij in aanmerking komt voor een vergoeding voor de kosten van een advocaat of mediator (de zogenaamde ‘toevoeging’). 

Voor sociaal maatschappelijke organisaties en buurtcentra heeft het Rechtsbijstandportaal een toepassing ontwikkeld, waarbij de hulpverlener samen met een cliënt passende juridische hulp kan vinden.

Maurits Geelkerken komt vertellen over de laatste ontwikkelingen, hij legt uit waarom het voor financiële hulpverleners belangrijk is het portaal te kennen en hij geeft aan hoe onderwerpen rond persoonlijke financiën verwerkt zijn in het portaal.

Rechtsbijstandsportaal

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.