Overslaan en naar de inhoud gaan

Programma van Landelijke bijeenkomst Vroegsignalering

Landelijke bijeenkomst Vroegsignalering

Programma van Landelijke bijeenkomst Vroegsignalering

Op maandag 30 mei:
13:00 - 13:30 Inloop deelnemers
13:30 - 13:35 Welkom door dagvoorzitter Marco Florijn, voorzitter NVVK
13:35 - 13:50 Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden
13:50 - 14:10 Vroegsignaleerder aan het woord - Vroegsignalering door de ogen van de vroegsignaleerder
14:10 - 14:30 Actualiteiten en ontwikkelingen Vroegsignalering Schulden
14:30 - 15:15 Themabijeenkomsten ronde 1 (alleen op locatie te volgen)
  Themabijeenkomst 1: VNG | Prioriteren en opvolgen van signalen.
  Themabijeenkomst 2a: BKR | Schuldhulpverlening gebaat bij goede datakwaliteit en efficiënte data-uitwisseling
  Themabijeenkomst 2b: Inforing | RIS Matching & RIS Vroeg Eropaf, inmiddels een begrip in gemeenteland! Voor het ontvangen van betalingsachterstanden vanuit de signaalpartners tot het vastleggen van resultaten
  Themabijeenkomst 3: Movisie & Eropaf! | Naar nul huisuitzettingen. Zo doe je dat!
  Themabijeenkomst 4: CAK challenge
  Themabijeenkomst 5: Wgs artikel 10, de mogelijkheid tot experimenteren
  Geen themabijeenkomst - ik volg de bijeenkomst online
15:15 - 15:30 Pauze
15:30 - 16:15 Themabijeenkomsten ronde 2 (alleen op locatie te volgen)
  Themabijeenkomst 6: Registratie en monitoring
  Themabijeenkomst 7: Jongeren
  Themabijeenkomst 8: De energierekening als veroorzaker van schulden?
  Themabijeenkomst 9: Kwalitatief goede signalen (VLP)
  Themabijeenkomst 10: Hoe doe je een goed huisbezoek?
  Geen themabijeenkomst - ik volg de bijeenkomst online
16:15 - 17:00 Afsluitende borrel
 1. Van 13:35 tot 13:50

  Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden

  Divosa presenteert cijfers over vroegsignalering schulden in 2021

  Larissa van Es

 2. Van 13:50 tot 14:10

  Vroegsignaleerder aan het woord - Vroegsignalering door de ogen van de vroegsignaleerder

  Thushari Koppejan heeft voor vijf Zeeuwse gemeenten vroegsignalering in haar portefeuille en is een van de genomineerde schuldhulpverleners van het jaar 2022. Thushari neemt je mee in haar aanpak Vroegsignalering.

 3. Van 14:10 tot 14:30

  Actualiteiten en ontwikkelingen Vroegsignalering Schulden

  Wat zien we op ons af komen en wat zijn de ontwikkelingen wat betreft vroegsignalering van schulden?

  Ellen Hennekens, NVVK en Larissa Jongenelen, VNG.

 4. Van 14:30 tot 15:15

  Themabijeenkomsten ronde 1 (alleen op locatie te volgen)

  Hieronder vind je meer informatie over de verschillende themabijeenkomsten in ronde 1.

 5. Van 14:30 tot 15:15

  Themabijeenkomst 1: VNG | Prioriteren en opvolgen van signalen.

  Gemeenten volgen nu al meer dan een jaar vroegsignalen op. Wat zijn de nieuwe inzichten in het prioriteren en opvolgen van vroegsignalen? Volg je de signalen zelf op of besteed je dit uit? En hoe regel je dat goed? Welke mogelijkheden zijn er om te prioriteren? Hoe bepaal je bij welk signaal je op huisbezoek gaat, wanneer je belt of een brief stuurt? En wat kan je doen om deze opvolging zo effectief mogelijk te maken zodat je daadwerkelijk contact krijgt met de inwoner? In deze themabijeenkomst nemen we je mee in de mogelijke afwegingen en inspirerende best practices.

 6. Van 14:30 tot 15:15

  Themabijeenkomst 2a: BKR | Schuldhulpverlening gebaat bij goede datakwaliteit en efficiënte data-uitwisseling

  Schuldhulpverlening is mensenwerk en vereist daarom maatwerk. Voor maatwerk is datakwaliteit van essentieel belang! Ervaar je ook dat je niet altijd weet hoe een specifiek huishouden is samengesteld en wie je nu precies benadert? Hoe organiseren we een effectievere dataverwerking in de schuldhulpverleningsketen zodat jij in staat gesteld wordt om zo goed mogelijk maatwerk te bieden op het gebied van schuldhulp? En hoe breng je de aanvaarde hulp verder in de schuldenketen? Deel met elkaar je ervaringen en inzichten in deze workshop.

 7. Van 14:30 tot 15:15

  Themabijeenkomst 2b: Inforing | RIS Matching & RIS Vroeg Eropaf, inmiddels een begrip in gemeenteland! Voor het ontvangen van betalingsachterstanden vanuit de signaalpartners tot het vastleggen van resultaten

  Wat is de ervaring van de gemeente nu ze al zo lang werken met RIS? Wat is er mogelijk in de app en wat vindt de gemeente belangrijk voor haar rapportages? Inforing en Gemeente Purmerend zullen hier toelichting op geven en ervaringen delen aan de hand van sheets. Ook zal er ruimte zijn tot het stellen van vragen over bijvoorbeeld het indelen van de "bakjes" in RIS Matching, het vastleggen van het resultaat in RIS Vroeg Eropaf, het uploaden van de gemeentelijke belasting meldingen, CAK-meldingen etc.

 8. Van 14:30 tot 15:15

  Themabijeenkomst 3: Movisie & Eropaf! | Naar nul huisuitzettingen. Zo doe je dat!

  Het aantal huisuitzettingen wegens huurachterstand is de afgelopen jaren sterk gedaald; van ruim 8.000 huisuitzettingen in 2016 naar ongeveer 3.000 in 2020. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), die vroegsignalering van betalingsachterstanden tot een wettelijke taak van gemeenten heeft gemaakt, biedt een stevige impuls om nog meer effectieve interventies te ontwikkelen. Zo wordt verdere escalatie (huisuitzettingen, afsluitingen etc.) voorkomen. In de workshop komen dergelijke good practices en veelbelovende innovaties aan bod. En we werpen de vraag op: wat te doen met huurders die we ondanks vroegsignalering niet (goed) bereiken? Hier kan de innovatieve Amsterdamse praktijk van geregelde betaling als inspiratie dienen. Ook sluit er een woningbouwcorporatie aan om met gemeenten hierover in gesprek te gaan.

 9. Van 14:30 tot 15:15

  Themabijeenkomst 4: CAK challenge

  Binnen de Challenge Schuldhulp zijn vijf gemeenten concreet aan de slag om voor kwetsbare groepen schuldenproblematiek op te lossen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de CAK-lijst. Deze lijst vormt een belangrijke vindplaats voor mensen met schulden die nog niet in beeld zijn bij gemeenten. Inmiddels hebben de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Arnhem, Twente en Nijmegen zich aangesloten bij de Challenge.

 10. Van 14:30 tot 15:15

  Themabijeenkomst 5: Wgs artikel 10, de mogelijkheid tot experimenteren

  De wet biedt de mogelijkheid om bij ministeriële regeling voor maximaal vijf jaar te experimenteren met andere signalen dan die nu zijn opgenomen in de wet om burgers met problematische schulden te bereiken. De eerste twee experimenten zijn ‘live’ gebracht waardoor achterstanden op gemeentelijke belastingen en de hypotheek gedeeld mogen worden tussen de deelnemende partijen. Pieter Roos van SZW neemt je mee in waar naar men naar op zoek is: nieuwe huishoudens, niet het zoveelste signaal op de stapel. Daarnaast delen de NVVK en Gemeente Amsterdam hun ervaringen met het live brengen en uitvoeren van deze experimenten.

 11. Van 15:30 tot 16:15

  Themabijeenkomsten ronde 2 (alleen op locatie te volgen)

  Hieronder vind je meer informatie over de verschillende themabijeenkomsten in ronde 2.

 12. Van 15:30 tot 16:15

  Themabijeenkomst 6: Registratie en monitoring

  Is de aanpak van vroegsignalering van schulden in jouw gemeente effectief? Een veelgestelde vraag waarop het antwoord niet zomaar gevonden is. Inzicht in de werkwijze van je eigen gemeente, wat en hoe jouw gemeente het doet ten opzichte van andere gemeenten en met welke indicatoren ook intern binnen de gemeente het juiste beeld gegeven kan worden, zijn beoogde uitkomsten van monitoring. Maar welke KPIs zijn daarbij het meest zinvol? En waar haal je informatie vandaan? En wat is hierbij het belang van registratie? Divosa en VNG Realisatie werken aan een Leidraad Monitoring Vroegsignalering en delen vandaag de eerste handvatten daaruit. Daarnaast gaan we in deze themasessie met elkaar in gesprek over de vraag “welke afspraken moeten we met elkaar maken om te komen tot data waarbij je de aanpak van jouw gemeente goed kan vergelijken met die van andere gemeenten?”

 13. Van 15:30 tot 16:15

  Themabijeenkomst 7: Jongeren

  Annika van der Mee, financieel hulpverleenster voor de gemeente Rheden, is ambassadrice van het jaar geworden. Ze werd in april 2022 de winnaar van de verkiezing ‘Financiële hulpverlener van het jaar 2022'. Annika neemt je mee in haar aanpak richting jongeren. Welke lessen zijn hieruit te trekken voor vroegsignalering?

 14. Van 15:30 tot 16:15

  Themabijeenkomst 8: De energierekening als veroorzaker van schulden?

  Energieleveranciers constateren een toenemend aantal vragen rondom de betaalbaarheid van de energierekening. Ook het aantal vroegsignalen vanuit energieleveranciers neemt langzaam toe: het aantal huishoudens met een achterstand op de energierekening loopt op. Wat kun je als vroegsignaleerder doen om mensen tijdig te bereiken, welke mogelijkheden zijn er om de ontstane achterstanden in te lopen en hoe help je hen om weer grip te krijgen de uitgaven aan energie? Greenchoice gaat hier graag tijdens deze bijeenkomst met gemeenten over in gesprek. Daarnaast hebben Greenchoice, Eneco, Essent, Vattenfall hebben samen met de NSR en SchuldenlabNL het initiatief genomen tot de oprichting van de energiehulproute. De initiatiefnemers vertellen je graag meer over hun plannen en gaan met je in gesprek over de mogelijkheden die dit biedt in Vroegsignalering.

 15. Van 15:30 tot 16:15

  Themabijeenkomst 9: Kwalitatief goede signalen (VLP)

  Met het uitvoeren van vroegsignalering zoals afgesproken in het Landelijke Convenant Vroegsignalering door inmiddels ruim 500 partijen, komen er ook regelmatig vragen over ‘hoe doe ik het goed?’ of ‘wat mag ik verwachten’? In deze sessie delen we de (wettelijke) kaders en willen we graag met jullie in gesprek over het grijze gebied tussen mogen en moeten.

 16. Van 15:30 tot 16:15

  Themabijeenkomst 10: Hoe doe je een goed huisbezoek?

  Hoe voer je het juiste gesprek, wat zijn best practices? Welke vragen kun je het beste wel stellen en welke misschien ook niet? Het actief op pad gaan naar inwoners, is niet voor iedereen dagelijkse kost. De manier waarop je het huisbezoek doet, is enorm bepalend voor het succes.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.