Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK Kwaliteitskader - pagina 4

Ontwikkelgericht en resultaatgericht werken

NVVK Kwaliteitskader

Kwaliteit is voor de NVVK en haar leden meer dan 'het voldoen aan een bepaald proces in de uitvoering'. Kwaliteit bied je wanneer je als organisatie ontwikkelgericht en resultaatgericht bent. Dat kan betekenen: optimaliseren van processen, maar net zo goed voor de troepen uitlopen en meedoen aan innovaties. Daarvoor heeft de NVVK met haar leden een nieuw Kwaliteitskader ontwikkeld.

Snel naar: 

Het NVVK Kwaliteitskader is een samenhangende set betekenisvolle kwaliteitsnormen die wij, na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering, in de loop van 2021 hanteren als basis voor de periodieke kwaliteitstoetsing van onze leden. Iedere 3 jaar krijgen onze leden een audit om te kijken of zij voldoen aan deze normen. Bij het succesvol doorlopen van de audit krijgen leden een certificaat: het NVVK Keurmerk.

Met het nieuwe Kwaliteitskader is er meer ruimte voor verschillen tussen leden. We vragen minder eenheid in de manier van werken en focussen meer op het resultaat voor de hulpvragers achteraf.

Hoe ziet het Kwaliteitskader eruit?

Het Kwaliteitskader heeft als scope (reikwijdte) de primaire, ondersteunende en besturingsprocessen van NVVK-leden. De primaire processen omvatten alle door een NVVK-lid mogelijk geboden diensten en producten, samengevat de financiële hulpverlening.

In het nieuwe Kwaliteitskader staan de prestatiegebieden en de bijbehorende normen onderling in verbinding.

De normen zijn in 7 prestatiegebieden onderverdeeld:

 1. Koers
 2. Leiderschap
 3. Organisatie
 4. Financiële hulpverlening
 5. Medewerkers
 6. Samenwerking, uitbesteding en inkoop
 7. Reflecteren, verbeteren en verantwoorden

De NVVK gaat uit van het perspectief van de lerende organisatie, waarbij een NVVK-lid per gebied kan toewerken naar het (gaan) voldoen aan een volgend ontwikkelniveau.

Er zijn 4 ontwikkelniveaus:

 1. Beheerste processen
 2. Resultaatgericht
 3. Lerend en vernieuwend
 4. Integraal samenwerkend in de keten

Per normgebied is steeds een karakteristiek gegeven van een organisatie die voldoet aan het betreffende niveau. Vaak betekent het (gaan) voldoen aan een volgend niveau dat ook moet worden voldaan aan de eisen van het vorige niveau.

kwaliteitskader-wiel-zonder-score

Kwaliteitskader interactief

Bekijk het NVVK Kwaliteitskader in een interactieve vorm (pdf, 7 MB):

 • Klikken op de normen die bij de 7 prestatiegebieden horen geeft inzicht in waar de normen over gaan.
 • Klikken op de verschillende ontwikkelniveaus (A, B, C of D) levert een beschrijving op van het desbetreffende ontwikkelniveau.

Voor wie?

Het Kwaliteitskader is van toepassing op alle leden, zij het dat sommige normen niet van toepassing zijn gelet op de door een lid geboden vormen van financiële hulp.

Stand van zaken nieuw Kwaliteitskader

Het nieuwe Kwaliteitskader is nog in ontwikkeling. Op dit moment vinden er nog proefaudits plaats. De definitieve versie van het Kwaliteitskader is in de ALV van mei 2021 door de leden goedgekeurd.

Versie 1.1 Kwaliteitskader

Bekijk versie 1.1 van het Kwaliteitskader NVVK van maart 2021 (pdf, 311 kB).

Kwaliteitskader onderdeel van ontwikkelplan

Het Kwaliteitskader maakt onderdeel uit van een breder ontwikkelplan van de NVVK. Dat begint met de NVVK Belofte. Die vraagt om een nieuwe visie op kwaliteit en om de ontwikkeling van vakmanschap.

De NVVK ontwikkelt verder

Huidige auditcriteria

Het Kwaliteitskader vervangt straks de huidige set gedetailleerde auditcriteria, waaraan (nieuwe) NVVK-leden momenteel moeten voldoen en waarop zij elke 3 jaar worden geaudit. Die auditcriteria en de bijbehorende auditmethodiek hebben in het verleden hun waarde bewezen als gemeenschappelijke ‘meetlat’ en ‘bewijs van kwaliteit’.

Leden zijn nu toe aan een meer ontwikkelgericht kwaliteitsmodel dat hen, met de bijbehorende waarderende auditmethodiek, uitdaagt om de dienstverlening en resultaten stapsgewijs op een hoger plan te brengen.

Zelfscan

Het NVVK Kwaliteitskader is een set betekenisvolle kwaliteitsnormen, die de NVVK vanaf 2021 hanteert als basis voor de periodieke kwaliteitstoetsing van haar leden. Het proces van toetsing op het voldoen aan de normen in het Kwaliteitskader is geregeld in de Certificeringsrichtlijn NVVK. De zelfscan is een hulpmiddel om in kaart te brengen in hoeverre jouw organisatie lijkt te voldoen aan de gestelde normen in het NVVK Kwaliteitskader en waar dat uit blijkt.

Bekijk de zelfscan

Welke eisen stellen we aan de auditoren?

De auditoren die volgens het nieuwe Kwaliteitskader de leden beoordelen, werken bij erkende certificerende instellingen. Lees alles over de eisen die we stellen aan de instellingen en aan de auditoren die er werken (pdf, 116 kB).

Vragen?

Heb je vragen over het nieuwe Kwaliteitskader? Mail ze naar Joeri Eijzenbach.

Driejaarlijkse audit van NVVK-leden

De driejaarlijkse audit van NVVK-leden is op dit moment onder constructie. De audit voor bestaande leden wordt aangepast aan het nieuwe Kwaliteitskader. Voor nieuwe leden wordt op dit moment ook een nieuwe toelatingsaudit ontwikkeld.

Wil je meer informatie over je audit neem dan contact op met het Verenigingsbureau.

Nieuws over het Kwaliteitskader

 1. kwaliteitskader-wiel-zonder-score.png

  Prikkel om kwaliteit verder te verbeteren

  Interactief Kwaliteitskader geeft snel inzicht in wat we van NVVK-leden verwachten

  27 april 2021

  Ons nieuwe Kwaliteitskader definieert 7 prestatiegebieden en 4 ontwikkelniveaus per prestatiegebied. Bij elkaar levert dat een goed beeld op hoe de NVVK haar leden stimuleert om zich te ontwikkelen. Het doel: meer kwaliteit leveren, in het belang van hulpvragers en van schuldeisers. Op onze website vind je nu een interactieve variant van het Kwaliteitskader. Handig!

 2. nvvk-belofte.jpg

  ‘Bouw een vertrouwensband op vanuit oprechte interesse’

  NVVK Belofte zet klant centraal

  13 april 2021

  Wat betekent de NVVK Belofte voor de manier waarop NVVK-leden hun werk doen? We vroegen een schuldeiser, een schuldhulpverlener en een ervaringsdeskundige om te reageren op onze zesdelige Belofte. Maak kennis met Alies, Ruud en Karin.

 3. Ellen Hennekens.jpeg

  ‘We willen onze leden stimuleren om te innoveren en te verbeteren’

  12 november 2020

  Door de coronacrisis is het nog belangrijker dat financiële hulpverleners kwalitatief goede zorg bieden, zegt NVVK-beleidsadviseur Ellen Hennekens. Zij werkt aan het vakmanschapsprogramma van de NVVK. Het sluit aan op de initiatieven van beroepsverenigingen en andere samenwerkingsverbanden. Zo start in januari 2021 een beroepsregister voor professionals in het sociale domein, met daarin specifieke aandacht voor schuldhulpverlening.