Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK Kwaliteitskader - pagina 2

Ontwikkelgericht en resultaatgericht werken

NVVK Kwaliteitskader

Kwaliteit is voor de NVVK en haar leden meer dan 'het voldoen aan een bepaald proces in de uitvoering'. Kwaliteit bied je wanneer je als organisatie ontwikkelgericht en resultaatgericht bent. Dat kan betekenen: optimaliseren van processen, maar net zo goed voor de troepen uitlopen en meedoen aan innovaties. Daarvoor heeft de NVVK met haar leden een nieuw Kwaliteitskader ontwikkeld.

Snel naar: 

Het NVVK Kwaliteitskader is een samenhangende set betekenisvolle kwaliteitsnormen die wij, na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering, in de loop van 2021 hanteren als basis voor de periodieke kwaliteitstoetsing van onze leden. Iedere 3 jaar krijgen onze leden een audit om te kijken of zij voldoen aan deze normen. Bij het succesvol doorlopen van de audit krijgen leden een certificaat: het NVVK Keurmerk.

Met het nieuwe Kwaliteitskader is er meer ruimte voor verschillen tussen leden. We vragen minder eenheid in de manier van werken en focussen meer op het resultaat voor de hulpvragers achteraf.

Hoe ziet het Kwaliteitskader eruit?

Het Kwaliteitskader heeft als scope (reikwijdte) de primaire, ondersteunende en besturingsprocessen van NVVK-leden. De primaire processen omvatten alle door een NVVK-lid mogelijk geboden diensten en producten, samengevat de financiële hulpverlening.

In het nieuwe Kwaliteitskader staan de prestatiegebieden en de bijbehorende normen onderling in verbinding.

De normen zijn in 7 prestatiegebieden onderverdeeld:

 1. Koers
 2. Leiderschap
 3. Organisatie
 4. Financiële hulpverlening
 5. Medewerkers
 6. Samenwerking, uitbesteding en inkoop
 7. Reflecteren, verbeteren en verantwoorden

De NVVK gaat uit van het perspectief van de lerende organisatie, waarbij een NVVK-lid per gebied kan toewerken naar het (gaan) voldoen aan een volgend ontwikkelniveau.

Er zijn 4 ontwikkelniveaus:

 1. Beheerste processen
 2. Resultaatgericht
 3. Lerend en vernieuwend
 4. Integraal samenwerkend in de keten

Per normgebied is steeds een karakteristiek gegeven van een organisatie die voldoet aan het betreffende niveau. Vaak betekent het (gaan) voldoen aan een volgend niveau dat ook moet worden voldaan aan de eisen van het vorige niveau.

kwaliteitskader-wiel-zonder-score

Kwaliteitskader interactief

Bekijk het NVVK Kwaliteitskader in een interactieve vorm (pdf, 7 MB):

 • Klikken op de normen die bij de 7 prestatiegebieden horen geeft inzicht in waar de normen over gaan.
 • Klikken op de verschillende ontwikkelniveaus (A, B, C of D) levert een beschrijving op van het desbetreffende ontwikkelniveau.

Voor wie?

Het Kwaliteitskader is van toepassing op alle leden, zij het dat sommige normen niet van toepassing zijn gelet op de door een lid geboden vormen van financiële hulp.

Stand van zaken nieuw Kwaliteitskader

Het nieuwe Kwaliteitskader is nog in ontwikkeling. Op dit moment vinden er nog proefaudits plaats. De definitieve versie van het Kwaliteitskader is in de ALV van mei 2021 door de leden goedgekeurd.

Versie 1.1 Kwaliteitskader

Bekijk versie 1.1 van het Kwaliteitskader NVVK van maart 2021 (pdf, 311 kB).

Kwaliteitskader onderdeel van ontwikkelplan

Het Kwaliteitskader maakt onderdeel uit van een breder ontwikkelplan van de NVVK. Dat begint met de NVVK Belofte. Die vraagt om een nieuwe visie op kwaliteit en om de ontwikkeling van vakmanschap.

De NVVK ontwikkelt verder

Huidige auditcriteria

Het Kwaliteitskader vervangt straks de huidige set gedetailleerde auditcriteria, waaraan (nieuwe) NVVK-leden momenteel moeten voldoen en waarop zij elke 3 jaar worden geaudit. Die auditcriteria en de bijbehorende auditmethodiek hebben in het verleden hun waarde bewezen als gemeenschappelijke ‘meetlat’ en ‘bewijs van kwaliteit’.

Leden zijn nu toe aan een meer ontwikkelgericht kwaliteitsmodel dat hen, met de bijbehorende waarderende auditmethodiek, uitdaagt om de dienstverlening en resultaten stapsgewijs op een hoger plan te brengen.

Zelfscan

Het NVVK Kwaliteitskader is een set betekenisvolle kwaliteitsnormen, die de NVVK vanaf 2021 hanteert als basis voor de periodieke kwaliteitstoetsing van haar leden. Het proces van toetsing op het voldoen aan de normen in het Kwaliteitskader is geregeld in de Certificeringsrichtlijn NVVK. De zelfscan is een hulpmiddel om in kaart te brengen in hoeverre jouw organisatie lijkt te voldoen aan de gestelde normen in het NVVK Kwaliteitskader en waar dat uit blijkt.

Bekijk de zelfscan

Welke eisen stellen we aan de auditoren?

De auditoren die volgens het nieuwe Kwaliteitskader de leden beoordelen, werken bij erkende certificerende instellingen. Lees alles over de eisen die we stellen aan de instellingen en aan de auditoren die er werken (pdf, 116 kB).

Vragen?

Heb je vragen over het nieuwe Kwaliteitskader? Mail ze naar Joeri Eijzenbach.

Driejaarlijkse audit van NVVK-leden

De driejaarlijkse audit van NVVK-leden is op dit moment onder constructie. De audit voor bestaande leden wordt aangepast aan het nieuwe Kwaliteitskader. Voor nieuwe leden wordt op dit moment ook een nieuwe toelatingsaudit ontwikkeld.

Wil je meer informatie over je audit neem dan contact op met het Verenigingsbureau.

Nieuws over het Kwaliteitskader

 1. Budgetcoach

  Onderzoek naar de waarde van schuldhulpverlening

  Durf jij over je werk te vertellen?

  26 oktober 2021

  Als je hulpverleners en hulpvragers vraagt wat de waarde van schuldhulpverlening is, wat voor antwoord komt er dan? Daar gaan we naar op zoek in een nieuw project ter gelegenheid van ons 90-jarig jubileum, volgend jaar april. Wil jij als financieel hulpverlener de relevantie en waarde van jouw vak aan Nederland laten zien? Lees dan snel verder.

 2. Kernteam Kwaliteit foto Unsplash, Marvin Meyer.jpg

  Uitdagende plek voor mensen met visie op ons werk

  NVVK Kernteam Kwaliteit zoekt twee nieuwe leden

  14 juli 2021

  Onze vereniging is volop in beweging. We denken niet meer in één proces als basis voor goede dienstverlening. Ons nieuwe Kwaliteitskader geeft leden meer ruimte om zelf de beste dienstverlening te realiseren. Tegelijk blijven we altijd meedenken over hoe het beter kan. Wil jij daar een bijdrage aan leveren? Meld je dan aan voor ons Kernteam Kwaliteit.

 3. 20210616-cover-gedragscode-definities.png

  Code beperkt verschillen tussen gemeenten

  Nieuwe Gedragscode: basis voor betere dienstverlening

  16 juni 2021 Gedragscode

  De NVVK Gedragscode Schuldregeling bestaat al sinds 1979. Hij wordt breed geaccepteerd als dé basis voor schuldregelingen in Nederland. De Gedragscode zorgt voor een eenduidig proces van schuldhulpverlening. Zo beperken we de verschillen tussen gemeenten tot een minimum en weten ook schuldeisers wat ze van NVVK-leden kunnen verwachten.