Overslaan en naar de inhoud gaan

Saneringskredieten en sociale leningen - pagina 4

Wat doen kredietbanken?

Saneringskredieten en sociale leningen

Kredietbanken (ook wel sociale banken) zorgen voor saneringskredieten en sociale leningen en bieden ook andere vormen van financiële ondersteuning.

Saneringskredieten

Kredietbanken verstrekken leningen om schulden af te lossen: saneringskredieten. De aanvraag daarvan verloopt via de gemeentelijk schuldhulpverlening.

Met saneringskredieten worden alle schuldeisers in één keer aan het begin van het traject afgelost. Het incassocircus valt definitief stil. De schuldeisers krijgen allemaal binnen korte tijd een deel van hun vordering uitgekeerd en hoeven daarna geen contact meer te onderhouden over de schuld. Om de schulden te betalen sluiten klanten via hun gemeente een krediet af dat ze in 3 jaar moeten aflossen. Anders dan bij schuldbemiddeling hoeft de hulpvrager een eventuele inkomensverhoging niet te delen met de schuldeisers.

Wat zijn de voordelen?

Vergeleken met een schuldbemiddeling heeft een saneringskrediet verschillende voordelen:

 • Het biedt rust en overzicht voor mensen met schulden zodat ze weer kunnen meedoen in de maatschappij (bijvoorbeeld een opleiding volgen of werken).
 • Voor schuldhulpverleners verkort het saneringskrediet het minnelijke traject met 30 maanden en vermindert het de administratieve belasting.
 • Het is aantrekkelijk voor schuldeisers omdat ze het dossier snel kunnen sluiten. Ze krijgen binnen enkele weken het afgesproken bedrag in plaats van een driejarig administratief bewerkelijk schuldbemiddelingstraject. Het voorkomt ook incassokosten en kosten van (loon)beslagen.

De NVVK stimuleert gemeenten daarom om in principe saneringskredieten in te zetten, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dat niet te doen. In 2020 verstrekten NVVK-leden voor het eerst meer saneringskredieten dan schuldbemiddelingen.

Relatie met andere NVVK-activiteiten

Saneringskredieten zijn onderdeel van het NVVK-arrangement, 3 initiatieven voor versnelling van de schuldhulpverlening. De andere twee zijn Collectief Schuldregelen en het Schuldenknooppunt. Werken met saneringskredieten is een voorwaarde voor Collectief Schuldregelen.

De NVVK publiceerde het Handboek Saneringskrediet dat gemeenten handvaten geeft voor de aanpassing van het beleid en de implementatie: het inrichten van een kredietfaciliteit, het aanpassen van werkprocessen en de cultuurverandering die daarbij hoort.

Gemeenten kunnen daarbij ook hulp en advies krijgen van de NVVK-accountmanagers Barbara Grotzinger en Asmae Jazouli.

Daarnaast werkt de NVVK aan de oprichting van een Landelijk Waarborgfonds Saneringskrediet. Dat kan financiële risico’s voor gemeenten afdekken. Overigens blijkt uit de huidige praktijk dat het terugbetalingspercentage bijna 100% is.

Sociale leningen

Kredietbanken helpen ook mensen die geld willen lenen voor bepaalde aankopen of voor hun onderneming, maar daarvoor niet terecht kunnen bij een commerciële kredietverlener. Dat doen ze zonder winstoogmerk, als onderdeel van hun taak om armoede te bestrijden.

Met een sociaal krediet kunnen mensen hun woonomstandigheden verbeteren, een opleiding volgen of een bedrijf starten. Sociale kredieten zijn rentedragend, met een rentepercentage dat meestal 2% lager is dan maximaal toegestaan.

Een sociale lening wordt verleend op aanvraag van een particulier. Aanvragers moeten wel voldoen aan de voorwaarden: ze hebben een inkomen van maximaal 130% van de bijstandsnorm en ze kunnen geen krediet krijgen bij een commerciële financier.

Kredietbanken zorgen dat een lening nooit iemands draagkracht te boven gaat en binnen een redelijke termijn terug te betalen is, meestal in maximaal 60 maanden. Kredietbanken voeren een sociaal incassobeleid. Dat betekent dat ze bij betalingsachterstanden vroegtijdig met iemand overleggen over een oplossing.

Sociaal krediet betekent sociale winst

In de visie van de NVVK is sociaal krediet een onmisbaar onderdeel van kredietverlening en een effectief instrument om maatschappelijke doelen te realiseren. Investeren in en door sociaal krediet levert sociale winst op en kan een positieve bijdrage leveren aan het economisch klimaat van een stad of regio. Het is daarom belangrijk dat gemeenten en kredietbanken zelf de mogelijkheden van sociaal krediet volop benutten.

De NVVK vindt dat uitvoeringskosten van een sociale lening niet doorberekend zouden moeten worden en dat de rente zo laag mogelijk moet zijn. Gemeenten zouden middelen beschikbaar moeten stellen voor deze dienstverlening.

Meer over sociaal bankieren lees je in de publicatie Meerwaarde sociaal bankieren (pdf, 408 kB)

Wat doen kredietbanken nog meer?

Mensen kunnen door of via de kredietbank ook ondersteuning op maat krijgen bij financiële vraagstukken of problemen. De kredietbank biedt bijvoorbeeld schuldhulpverlening en helpt mensen een beroep te doen op regelingen en voorzieningen waar ze recht op hebben. Een kredietbank is dus financier, onafhankelijk financieel adviseur en hulpverlener. Zie ook de website van de sociale banken.

Regels voor kredietbanken

Kredietbanken werken in opdracht van het bestuur van de gemeente of regio waar ze zijn gevestigd. Die ziet toe op hun werkzaamheden. Ze moeten voldoen aan wet- en regelgeving voor financiële instellingen, waaronder de Wet financiering decentrale overheden, de Wet op het consumentenkrediet en de Wet op het financieel toezicht.

Alle kredietbanken zijn lid van de NVVK en conformeren zich aan de regels van de NVVK, zoals de Gedragscode Sociale Kredietverlening (pdf, 179 kB) en het Bankreglement.

Voor leden

De NVVK biedt leden meer informatie en handige documenten. Log in voor meer voor onder meer het aanvraagformulier en modelteksten voor kredietovereenkomsten.

Nieuws over sociale kredietverlening

 1. Geert van Dijk.jpg

  Mee met…de geboorte van een Landelijk Fonds Schuldsanering

  15 oktober 2019 Sociale Kredietverlening

  Geert van Dijk, directeur NVVK, gaat regelmatig op pad in de wereld van de schuldhulpverlening. Vandaag: avonturen rond een landelijk fonds Schuldsanering. Ontstaan uit een creatieve brainwave, uitgegroeid tot een serieus voorstel. Mét bijval uit de markt.

 2. Logo Raad van State

  Raad van State vreest toeloop op schuldhulp

  15 oktober 2019 SchuldeisersSociale Kredietverlening

  Gemeenten krijgen wat staatssecretaris Van Ark (SZW) betreft de mogelijkheid om gegevens over betalingsachterstanden uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Goed idee, zegt de Raad van State. Maar wat gebeurt er als daardoor veel meer mensen een beroep doen op schuldhulpverlening?

 3. 50 euro biljetten chiara-daneluzzi-GtQK4TraPV0-unsplash.jpg

  NVVK pleit in opiniebijdrage in Trouw voor Landelijk Fonds Schuldsanering

  10 oktober 2019 LobbySociale Kredietverlening

  Het is tijd voor een Landelijk Fonds Schuldsanering.