Overslaan en naar de inhoud gaan

Haarlems team Schulddienstverlening vraagt zich af: wat doen we eigenlijk met de NVVK Belofte?

‘Aandacht hiervoor vergroot kwaliteit en bereik'

Haarlems team Schulddienstverlening vraagt zich af: wat doen we eigenlijk met de NVVK Belofte?

11 juni 2024

‘Wij werken vanuit vertrouwen’ en ‘bij ons valt niemand buiten de boot’. Het zijn mooie woorden uit de NVVK Belofte. Hoe pas je die toe in de vaak weerbarstige praktijk van de schuldhulpverlening? Het Haarlemse team Schulddienstverlening (SDV) formuleerde tijdens een werksessie een paar concrete acties om daar stappen in de zetten.

‘Ik had nog niet eerder de vraag van een NVVK-lid gehad om te helpen bij het uitvoeren van de NVVK Belofte’, vertelt beleidsadviseur Liselotte Maas, die de werksessie bij de gemeente Haarlem begeleidde. ‘Ik vond het een heel interessante vraag. Het is ook best gedurfd om daar hulp bij te vragen. Daarnaast is het voor de NVVK boeiend om te horen welke vragen er bij een gemeente spelen bij het uitvoeren van de NVVK Belofte.’

Liselotte Maas

Liselotte Maas

Niet iedereen was bekend met NVVK Belofte

Schulddienstverlening (SDV) Haarlem telt 25 medewerkers, onder wie ook consulenten en budgetcoaches. Dorothea van der Veen is beleidsadviseur Aanpak Schulden, Vroegsignalering en Geldzorgen in Haarlem en Zandvoort. ‘Wij merkten dat niet iedereen in de organisatie bekend was met de NVVK Belofte’, zegt ze. ‘Toch vinden we dat wel belangrijk. We wilden naast die bekendheid ook dat iedereen heel praktisch kan zien wat de NVVK Belofte voor de uitvoering betekent.’

Dorothea

Dorothea van der Veen

De NVVK Belofte: wat en waarom?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de NVVK ontwikkelden samen de Basisnorm schuldhulpverlening. De VNG heeft Bestuurlijke Uitgangspunten opgesteld. Deze uitgangspunten werkte de NVVK nader uit in de NVVK Belofte. Wat kunnen opdrachtgevers en hulpvragers verwachten van de financiële zorg die NVVK-leden verlenen? Het zou voor een hulpvrager niet uit moeten maken in welke gemeente hij of zij aanklopt voor hulp. Want overal moet volgens dezelfde uitgangspunten gewerkt worden.

Lees meer over de NVVK Belofte

In de drukte en snelheid van de dagelijkse uitvoering kan de reflectie op hoe je als NVVK-lid je werk doet in het gedrang komen. Daarom is volgens Liselotte tijd investeren in een werksessie over de NVVK Belofte een goede keuze. ‘De NVVK Belofte komt in de driejaarlijkse audit meerdere keren aan bod. In de missie, visie en het leiderschap verwachten we bijvoorbeeld dat de organisatie deze belofte uitdraagt. Sommige uitgangspunten worden expliciet getoetst door de auditor, zoals dat bijvoorbeeld geen enkele klant buiten de boot mag vallen. Als team heel specifiek aandacht schenken aan de NVVK Belofte draagt onder andere bij aan de kwaliteit van je werk.’

Basisdienstverlening

Na de presentatie van de NVVK Belofte bleef de NVVK ervoor lobbyen dat in elke gemeente (ook bij niet-NVVK leden) de dienstverlening een minimaal niveau moet hebben. Dat leidde in maart 2024 tot bestuurlijke afspraken van het ministerie van Sociale Zaken met Divosa, de NVVK en de VNG inzake Basisdienstverlening. Een project dat nu uitgevoerd wordt in heel Nederland.

Ook Schulddienstverlening Haarlem is bezig met het uitvoeren van de Basisdienstverlening. Veel elementen uit de Basisdienstverlening komen overeen met de NVVK Belofte, licht Liselotte toe. ‘Je slaat dus twee vliegen in één klap met een werksessie over de NVVK Belofte, zou je kunnen zeggen. Het gaat over het verbeteren van het bereik en de kwaliteit van de dienstverlening. Werken vanuit vertrouwen, niemand buiten de boot laten vallen en aanmelden zonder drempels zijn basisuitgangspunten waarvan je verwacht dat die overal in Nederland goed zijn geregeld.’

Iedereen uit het team dacht actief mee

Het team van Schulddienstverlening maakte zelf een programma voor de werksessie over de NVVK Belofte. Dorothea: ‘We stonden tijdens de sessie eerst stil bij wat er allemaal al goed gaat. Met elkaar namen we ons werk onder de loep: wat gaat goed, wat kan beter? Dat is minstens zo belangrijk als waar we daarna mee aan de slag gingen: kijken naar wat er nog te ontwikkelen valt. En iedereen uit het team dacht actief mee, dat was heel leuk om te zien.’

Haarlem

Gemeentehuis Haarlem

Opvolging van acties is belangrijk

Uit de sessie kwamen een aantal concrete acties, die de komende tijd in werkgroepen opgepakt worden. ‘In de werkgroepen zit een goede vertegenwoordiging vanuit het team, waarmee we hopen met gedragen en uitvoerbare plannen te komen’, licht Dorothea toe. 

‘We concludeerden ook dat opvolging van de afgesproken acties heel belangrijk is’, vervolgt Liselotte. ‘Medewerkers konden goed aangeven waar ze mee aan de slag willen, zoals met het aanmeldproces dat met nog minder drempels kan. Ook kan de vindbaarheid van het aanbod van de afdeling Schulddienstverlening op de Haarlemse website beter. En de aanmeldroute kan ook beter worden ingericht. Om dat te bedenken is mooi natuurlijk. Meerdere deelnemers gaven aan dat het nu vooral belangrijk is deze projecten op te starten en te voorkomen ze stranden in de drukte van alledag. We spraken af dat ik over drie maanden contact opneem om te vragen naar de voortgang.’

Ook een werksessie inplannen over de NVVK Belofte? Neem contact op met Nico, Yaacoub of Jeanette (zie hiernaast).