Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Hoe zijn we morgen net wat beter dan vandaag?’

Online Masterclass op 25 juni: 'Sturen op talentontwikkeling'

‘Hoe zijn we morgen net wat beter dan vandaag?’

10 juni 2024

Met elkaar steeds harder rennen om doelen en deadlines te halen, dat kan anders. Sterker nog, volgens Piet Sprangers haal je zo niet het beste uit je mensen en komt het plezier en prestatie niet ten goede. ‘Bied je team richting, ruimte en rugdekking, is mijn advies. En gun ze af en toe een moment met de benen op tafel.' 

‘Ook mensen die werken in de financiële hulpverlening zijn heel veel aan het rennen, zie ik’, zegt Piet in een gesprek over de interactieve online masterclass die hij op 25 juni a.s. gaat geven. ‘Je hebt het druk, krijgt het drukker en wat doe je dan: nog harder rennen. Maar iedereen kan zich wel voorstellen dat je daarmee niet het beste uit jezelf haalt.’

Piet Sprangers

Piet was afgelopen 35 jaar als leidinggevende werkzaam bij de lokale overheid, in het sociale domein. ‘Ik zit eigenlijk zo in elkaar dat als je mij vraagt hoe je ergens komt, ik je de kortste en gemakkelijkste route wijs. Dat is bij overheidsorganisaties nog weleens ingewikkeld en ik begrijp ook wel waarom. Maar het is goed om dat voor ogen te houden.’

Kun je dit concreter maken?

‘Bij de overheid heb je te maken met veel regels en procedures die het gevolg zijn van doorgeslagen controle- en verantwoordingsdrang. Daardoor hebben professionals noodgedwongen soms meer oog voor het voldoen aan de systeemwereld dan aan het oplossen van het probleem van de unieke klant. Ik moet bijvoorbeeld in dit verband denken aan de uitvoering van de Participatiewet, waar ik als leidinggevende binnen diverse gemeenten nauw bij betrokken ben geweest. We bouwden er eigenlijk een systeemwereld omheen omdat de regelgeving dermate ingewikkeld is, en zo’n systeem houvast geeft. Dat kan alleen wel een enorme druk leggen op de teams en afdelingen die werken met deze wet, zag ik. Er is sprake van tijdsdruk, termijnen, focus op regeltjes die afgevinkt moeten worden en ondertussen zijn we met elkaar vooral aan het rennen, neemt de stress toe en het werkplezier af. Kan dat anders, is de vraag?’

Mensen bevlogen en energiek houden

Mensen starten vaak bevlogen en vol energie in hun baan in de financiële hulpverlening, ziet Piet. ‘Ze kiezen voor dit vak omdat ze mensen willen helpen. Maar dan komen ze in een systeem terecht waarin sprake is van heel veel druk en het werkproces afronden belangrijker kan zijn dan mensen helpen. De uitdaging waar leidinggevenden voor staan, is om een context te creëren waarin je mensen bevlogen en energiek houdt ondanks het vele dat er gedaan moet worden. Tegelijkertijd moet je er op letten dat je de menselijke maat blijft waarborgen.’

Kun je al een inkijkje geven in hoe je dat als leidinggevende binnen de financiële hulpverlening voor elkaar krijgt?

‘Het woord ‘context’ is een belangrijk woord in de masterclass die ik ga geven over hoe je medewerkers kunt laten uitblinken. Als leidinggevende stuur je op die context met als doel dat er gebeurt wat de bedoeling is. In zijn boek ‘Verdraaide organisaties’ gaat Wouter Hart in op die ‘bedoeling’. Dat is waarvoor je je werk in essentie doet. In de financiële hulpverlening is dat, als het goed is, om mensen met schulden weer de grip op het leven terug te laten krijgen.’

Vertrouwen en openheid leidend

Tijdens de masterclass reikt Piet een drietal handvatten aan voor het creëren en onderhouden van een werkcultuur waar die ‘bedoeling’ centraal staat. Ze zijn gebaseerd op de organisatieprincipes van Ricardo Semler, waarin onder meer vertrouwen en openheid leidend zijn.

Piet: ‘Bied je team richting, ruimte en rugdekking, is mijn advies, dus drie R’s. Richting bieden is een context scheppen waarin mensen duidelijk hebben waar je met elkaar voor gaat en in welke richting je beweegt. Ruimte is inspelen op de behoefte aan autonomie van je medewerkers. Om die autonomie maximaal te benutten zul je mensen ook gewoon ruimte moeten geven. En rugdekking gaat over de veiligheid op een natuurlijke manier waarborgen. Want als je mensen uitnodigt om de ruimte volop te benutten, moeten ze ook het gevoel hebben dat ze fouten mogen maken en niet daarop afgerekend worden.’

Hoe urgent is het dat leidinggevenden in de financiële hulpverlening hiermee aan de slag gaan?

‘De wereld van de financiële hulpverlening heeft te maken met grote uitdagingen, nu al maar ook komende jaren. De opgaven worden groter, er zijn personeelstekorten en schuldhulptrajecten moeten eerder zijn afgerond. Veranderingen volgen elkaar in een veel sneller tempo op dan in het verleden en de complexiteit van de samenleving neemt toe. Hoe houd je je mensen hier goed op aangehaakt om met elkaar, met druk op de personele bezetting, veerkrachtig en met plezier een grotere opdracht uit te voeren? In deze situatie is het goed om je als leidinggevende te oriënteren op een aanpak die helpend is, maar ook te laten inspireren door leidinggevenden die voor dezelfde taak staan.’

Met de benen op tafel naar buiten staren

‘Deelnemen aan deze masterclass is ook kiezen voor een moment van reflectie op de vraag hoe gaan we morgen net wat beter zijn dan vandaag? Wat kan daarbij helpen en hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Een lerende organisatie willen zijn is in dit verband ook heel belangrijk, en dat vraagt ruimte, rust en tijdsinvestering. Die drang om te rennen moeten we dus proberen los te laten. Weet je wat voor mij meer en meer het beeld is geworden van iemand die hard werkt? Dan zie ik iemand met de benen op het bureau liggen en naar buiten staren. Bij het omgaan met complexe situaties hebben we ons creatieve brein maximaal nodig. En dat werkt met bijvoorbeeld die benen op tafel het beste.’

Tijdens de online masterclass ‘Sturen op talentontwikkeling’ op 25 juni a.s. laat Piet Sprangers je ontdekken hoe je energie en plezier losmaakt bij jouw medewerkers. Hoe worden zij ‘de beste versie van zichzelf’? Piet presenteert de organisatieprincipes van Ricardo Semler. Deze principes maken medewerkers flexibeler en beter in staat zich aan veranderingen aan te passen.

De masterclass is bedoeld voor leidinggevenden, beslissers, bestuurders en medewerkers die veranderingen begeleiden binnen organisaties, afdelingen of teams op het terrein van financiële hulpverlening.

Deze online masterclass is onderdeel van een serie. Bekijk ze hier allemaal en meld je aan!