Overslaan en naar de inhoud gaan

MUNT Hypotheken sluit aan bij Schakel!-overeenkomst NVVK

‘Bijna de hele top-10 van hypotheekverstrekkers aan tafel’

MUNT Hypotheken sluit aan bij Schakel!-overeenkomst NVVK

30 mei 2024

Ook hypotheekverstrekker MUNT Hypotheken gaat nauw samenwerken met NVVK-leden om klanten met schulden te helpen hun woning te behouden. Daarvoor ondertekende MUNT onlangs de Schakel!-samenwerkingsovereenkomst. ‘Deze samenwerking sluit naadloos aan op onze visie om te investeren in de financiële zelfredzaamheid van de klant, met als doel woningbehoud.’

In Schakel! spreken we onder meer af dat hypotheekverstrekkers en schuldhulpverleners snel met elkaar over een klant in contact kunnen komen. MUNT is de elfde hypotheekverstrekker die aansluit bij de Schakel!-afspraken. Zelf is MUNT qua marktaandeel de 6de partij in Nederland: sinds de oprichting in 2014 verstrekten ze bijna 110.000 hypotheken. 

Logo Schakel

‘Door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst participeren we nu in Schakel! en dat kan van grote betekenis zijn voor onze klanten’, zegt Ramona Haaring van MUNT Hypotheken. ‘Onze contactgegevens worden nu rechtstreeks gedeeld met de leden van de NVVK waardoor de lijn heel kort is om contact met elkaar op te nemen.’ 

Woningbehoud als doel 

Ramona is bij MUNT teammanager van de afdeling Bijzonder Beheer. ‘We werken op onze afdeling vanuit de visie dat we willen investeren in de financiële zelfredzaamheid van de klant met als doel woningbehoud. Daarin gaan we heel ver, deze samenwerking sluit naadloos aan op onze visie.’

Ramona Haaring

Ramona Haaring

‘We hebben liever dat de klant bij ons een achterstand heeft dan bij andere partijen’

De Schakel!-afspraken passen heel goed bij de klantgerichtheid van MUNT Hypotheken, volgens Ramona Haaring. Het relatief jonge bedrijf, opgericht in 2014, heeft speciale aandacht voor klanten in financiële moeilijkheden. ‘Daarin kunnen we ver gaan. Zo was er eens een klant die vanwege betalingsproblemen zijn mobiele telefoon niet meer kon gebruiken. We stuurden hem een telefoon met prepaid-kaart zodat we weer contact met hem konden opnemen en hij zelf ook belangrijke telefoontjes kon doen. Daarnaast bieden we bijvoorbeeld budgetbegeleiding aan als we denken dat de klant daar baat bij heeft.’ 

Ook met betaalverplichtingen gaat MUNT Hypotheken soepel om. Ramona: ‘We hebben liever dat de klant bij ons een achterstand heeft dan bij andere partijen. De hypotheek is vaak de grootste vaste last van huishoudens. Wanneer je de maandtermijn voor de hypotheek tijdelijk niet of niet volledig betaalt, kan je met de financiële ruimte die ontstaat bijvoorbeeld je zorgverzekering of energieleverancier wel betalen. Zo hopen we een sneeuwbaleffect van stijgende schulden elders te voorkomen.’ 

Ramona ziet dat deze houding werkt. ‘Als je ze de tijd geeft, vinden we 4 van de 5 keer een oplossing.’ Overigens heeft MUNT weinig klanten met een betaalachterstand van meer dan 3 maanden, en dit aantal is stabiel. Het aantal klanten met een terugkerende achterstand neemt wel toe. 'Dit kan komen doordat we zo begripvol zijn bij het ontstaan van een betalingsachterstand, maar ook omdat de financiële problemen bij onze klanten toch iets groter worden. Op dit moment kunnen we hier nog niks over zeggen, de tijd zal het leren.’

Bijna de hele top-10 zit aan tafel 

Namens de NVVK was senior beleidsadviseur Ellen Hennekens nauw betrokken bij de ondertekening van de samenwerkingsafspraken met MUNT Hypotheken. ‘Schuldhulpverleners en hypotheekverstrekkers werken nog te vaak aan dezelfde casus zonder dit van elkaar te weten’, zegt Ellen. ‘Schakel! zorgt ervoor dat beide partijen elkaar vroegtijdig vinden over klanten die hulp zoeken.’ 

Ellen Hennekens_HR_IMG_9310_VK

Ellen Hennekens

Ellen zegt blij te zijn dat ook MUNT (‘een prominente speler in de hypothekenmarkt’) nu op eigen initiatief is aangesloten. ‘We zitten nu met vrijwel de hele top-10 van hypotheekverstrekkers aan tafel. Schakel! is een belangrijke plek om met elkaar te blijven leren hoe mensen met schulden en een eigen woning beter te helpen, waar mogelijk met woningbehoud.’ 

Ze vervolgt: ‘Vanuit de intentie om woningbehoud te realiseren, onderzoeken de hypotheekverstrekker en de schuldhulpverlener met de klant wat de mogelijkheden zijn. Kan de hypotheek bijvoorbeeld geherstructureerd worden zodat de maandlasten betaalbaar blijven en een deel van de overwaarde ingezet kan worden om een schuldregeling tot stand te brengen? Onlangs deelden twee hypotheekverstrekkers zelfs dat ze sámen een executieverkoop hadden voorkomen, omdat ze elkaar via Schakel! kenden en opgezocht hadden. Kijk, daar doen we dit voor.'

Wat betekent Schakel! voor een hypotheekverstrekker?

Schakel! is een samenwerkingsafspraak tussen schuldhulpverleners (leden van de NVVK) en hypotheekverstrekkers. Ondertekening fungeert als een intentieverklaring waarbij beide partijen zich inzetten om klanten met een eigen woning en geldzorgen zo goed mogelijk te helpen. 

De Schakel!-afspraken zijn van toepassing op klanten met een hypotheek bij een deelnemende verstrekker. Voor klanten met een eigen woning zonder hypotheek is het advies om met hun huisbank te praten over mogelijkheden om de waarde van het huis te benutten. Een goede adviseur weet welke hypotheekverstrekkers hier ruimte voor bieden op basis van de ‘werkelijke lastentoets’. 

Er is 3 keer per jaar overleg tussen de vertegenwoordigers van de NVVK en hypotheekverstrekkers. Tijdens deze bijeenkomsten worden de actuele ontwikkelingen in beide werelden besproken en behandelen de Schakel!-partners geanonimiseerde casussen. Dit draagt bij aan beter begrip van elkaars professie en verbetert zo ook de samenwerking. Schuldhulpverleners en hypotheekverstrekkers weten elkaar simpelweg makkelijker te vinden.

In het belang van iedereen 

Volgens Ellen Hennekens hebben zowel hypotheekverstrekkers als schuldhulpverleners groot belang bij de Schakel!-afspraken. ‘Het helpt om elkaar te kennen en wederzijds een directe ingang te hebben. En het voorkomt voor de hulpvrager allerlei omzwervingen via financieel adviseurs, intermediairs of hypotheek-services. De intentie van het ‘samen oplossen met het klantbelang voorop’ maakt een passende oplossing kansrijker. Dat is uiteindelijk in het belang van alle partijen.’ 

Ben je NVVK lid? Check hier wie je bij MUNT kan bellen als je hulpvrager bij hen een hypotheek heeft.

Lees hier alles over onze samenwerking met hypotheekverstrekkers in Schakel!