Overslaan en naar de inhoud gaan

Schroom schuldhulpverlener om Suwinet Inkijk te gebruiken is niet nodig

Kijk onze online sessie over Suwinet Inkijk terug

Schroom schuldhulpverlener om Suwinet Inkijk te gebruiken is niet nodig

15 mei 2024

Financiële hulpverleners hoeven niet ‘bang’ te zijn om AVG-regels te overtreden bij het raadplegen van gegevensbronnen als Suwinet Inkijk. ‘Alles wat je te zien krijgt, is precies afgestemd op wat je nodig hebt als schuldhulpverlener, daar hebben juristen naar gekeken’, zegt Jessica van Roessel van Suwinet-beheerder BKWI.

Jessica was vorige week dinsdag een van de gasten tijdens onze online sessie ‘Suwinet Inkijk, handig voor financiële hulpverleners’.

Jessica van Roesel

Jessica van Roessel

Naast Jessica’s collega Debby Martinez Boitel-Knol namen ook Freek Goedhart (hoofd van het team Schuldhulpverlening van de gemeente Nissewaard) en Kees-Jan de Graaf van het Inlichtingenbureau aan het gesprek deel.

Debby Martinez

Debby Martinez Boitel-Knol 

Je kunt het gesprek hier terugkijken.

Best spannend om in te loggen

Al snel tijdens het gesprek geeft Freek Goedhart aan dat hij binnen zijn team bij schuldhulpverleners terughoudendheid merkt om Suwinet Inkijk te gebruiken. Bij de introductie ervan was privacy een belangrijk aandachtspunt, vertelt hij. ‘Je moet wel een duidelijke en onderbouwde reden hebben dat je iets raadpleegt, werd verteld, voorkom dat je de AVG overtreedt.  Ik merk dat mensen het best spannend vinden om dan toch in te loggen in het systeem en informatie op te vragen.’

Freek Goedhart

Freek Goedhart

Kees-Jan de Graaf, specialist in gegevensuitwisseling, merkt op dat het gebruik van Suwinet Inkijk door schuldhulpverleners vastgelegd is in de Wgs, dus toegestaan voor hen. ‘Dat lijkt niet altijd bekend te zijn’, zegt hij. ‘De toegang ertoe is wel beperkt tot specifieke fasen in het schuldhulpverleningstraject, zoals voor het maken van het plan van aanpak.’ Ook heeft de VNG richtlijnen opgesteld voor het inzien van privacygevoelige persoonsgegevens, vertelt Kees-Jan. ‘Ze gaan in op wanneer je als bijvoorbeeld schuldhulpverlener op wettelijke grondslag gegevens kunt inzien. Ik raad iedereen aan er kennis van te nemen.’

Kees-Jan de Graaf

Kees-Jan de Graaf

Over Suwinet en Suwinet Inkijk

Suwinet is een elektronische infrastructuur die ervoor zorgt dat de Suwi-ketenpartijen (UWV, SVB en gemeenten) gegevens met elkaar kunnen uitwisselen voor de uitoefening van hun wettelijke taak. De beheerder is BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen).

Suwinet-Inkijk, waar het in de online sessie vooral over gaat, is een Suwinet-webtoepassing die geraadpleegd kan worden door schuldhulpverleners, werkzaam voor gemeenten. Er staan persoonsgegevens in van burgers, die bij verschillende basisregistraties of partijen zijn opgeslagen.

342 gemeenten, 180 aangesloten

Op dit moment zijn van de 342 gemeenten die Nederland telt er 180 aangesloten op Suwinet Inkijk. Voor de schuldhulpverleners is Suwinet Inkijk een van de vele applicaties om informatiebronnen te raadplegen, zegt Kees-Jan. ‘Er kunnen zo maar 15 portals en applicaties openstaan op het scherm van de schuldhulpverleners, zo is de huidige situatie.’

Hoe werkbaar is dat, komt tijdens de sessie ter sprake? Freek Goedhart van de gemeente Nissewaard vertelt 'één digitale inbox voor iedere burger' als ideaal te zien. ‘Waarin alle gegevens staan die we nodig hebben om bijvoorbeeld het vrij te laten bedrag te berekenen. We zouden heel graag in bijvoorbeeld Suwinet Inkijk iemands netto inkomen kunnen vinden. Nu kost dat veel tijd en gedoe om alle gegevens daarvoor te verzamelen, onder andere juist doordat bijna alle gegevens alleen ergens digitaal te vinden zijn. Tien jaar geleden kwam iemand met een plastic tas vol bankafschriften en andere papieren bij ons binnen en hadden we het eerder voor elkaar dan nu. Het is ook verontrustend hoeveel stress dit veroorzaakt bij de cliënt.’

Meer bronnen op één plek

Kan het anders, luidt de vraag van gespreksleider Marieke van der Veen van de NVVK? Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat ‘samenwerking’ een codewoord is in het streven om privacygevoelige gegevens die nodig zijn voor het schuldhulpverleningstraject zo veel mogelijk te bundelen op één digitale plek.

‘Ik realiseer me dat hoe minder portalen een schuldhulpverlener hoeft te gebruiken hoe beter dat is’, zegt Jessica van Roessel van het BKWI. ‘En hoe meer bronnen er op één plek te raadplegen zijn, hoe beter dit is. Dat betekent dat alle partijen die betrokken zijn bij gegevensontsluiting over eigen grenzen heen moeten kijken en gaan voor een hoger doel.’

Kijk hier de opname van de Dinsdagmiddagsessie  terug