Overslaan en naar de inhoud gaan

Renate Richters nieuwe voorzitter NVVK

NVVK-leden kiezen opvolger Marco Florijn

Renate Richters nieuwe voorzitter NVVK

14 mei 2024

Renate Richters (oud-wethouder van Eindhoven) werd door het NVVK-bestuur voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) en tijdens de ALV van de NVVK op 14 mei unaniem gekozen als nieuwe voorzitter. Marco Florijn neemt na 7 jaar afscheid. 

Richters was van 2016 tot 2022 wethouder in Eindhoven, onder andere voor armoede en schulden. Ze voerde in Eindhoven -als eerste- een gemeentelijk gefinancierd bouwdepot in. Daarmee worden thuisloze jongeren een jaar lang financieel ondersteund om aan hun toekomst te werken.  

Eindhoven experimenteerde tijdens haar wethouderschap ook met een ‘rode knop’ om incasso te pauzeren voor mensen met problematische schulden. Bij de ontwikkeling betrok Richters onder andere ervaringsdeskundige inwoners van de stad.

Samenhang in sociaal domein

'In mijn termijn als wethouder is mijn betrokkenheid op het terrein van armoede en schulden gegroeid', aldus de nieuwe voorzitter tijdens de ledenvergadering. 'In mijn portefeuille zaten ook andere onderwerpen uit het sociaal domein. Je ziet de onderlinge samenhang tussen de vraagstukken die je dan tegenkomt'. 

In een interview ter gelegenheid van het verschijnen van het jaarverslag van de NVVK zegt Richters: 'Ik kijk er naar uit om met alle leden kennis te maken. Samenwerking van schuldhulpverleners met bewindvoerders is bijvoorbeeld heel belangrijk. De keten moet goed functioneren. Daar heb je aan de ene kant gemeenten en aan de andere kant private partijen als bewindvoerders voor nodig. Ook om naar hulpvragers toe één gezicht te tonen en duidelijkheid te geven over ieders rol.’

Illustratie

‘Ik hecht aan kwaliteit borgen en eenheid in beleid nastreven. Ik begrijp dat er in een vereniging verschillende opvattingen zullen zijn over oplossingen voor problemen die we tegenkomen. Volgens mij is de NVVK een open vereniging waarin het gesprek goed wordt gevoerd. Ik heb al veel gezien van goede dialogen en met elkaar meedenken. Daar zit veel kracht in.’ 

Ook actief in VNG-verband 

Ze is naast haar NVVK-voorzitterschap ‘bestuurlijk trekker’ van het VNG-project ‘Visieleren bij de doorontwikkeling van de toegang tot het sociaal domein’. Hierbij krijgen gemeenten advies en gaan er bestuurlijke aanbevelingen over het onderwerp naar de betrokken ministeries. Dit werk doet Richters naast haar functie als strategisch adviseur bij sociaal ontwerpbureau We are Social Rebels. 

Eerder was Richters commissielid Zorg, Jeugd en Onderwijs van de VNG. Ze is verder betrokken bij de stichting Vluchtelingen in de Knel, bij het Eindhovense poppodium De Effenaar en ze is voorzitter van de raad van commissarissen van SHoKo, een coöperatie van huisartsen in Zuidoost-Brabant die samen de spoedhulp organiseren.