Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote belangstelling voor regiobijeenkomsten NVVK

Wil je er nog bij zijn in Leeuwarden of Eindhoven, geef je dan snel op

Grote belangstelling voor regiobijeenkomsten NVVK

11 maart 2024 SchuldeisersSchuldregelingSaneringskrediet

Deze en volgende week ontmoeten we tientallen leden tijdens regiobijeenkomsten in Amersfoort, Leeuwarden en Eindhoven. Bij de laatste twee is er nog gelegenheid je op te geven om mee te praten. Onderwerp van gesprek: de definitie van een problematische schuld en de berekening van de afloscapaciteit.

Vertegenwoordigers van alle NVVK-leden zijn onlangs persoonlijk uitgenodigd voor de regiobijeenkomsten. De NVVK-lidvertegenwoordigers bespreken de bevindingen van 2 werkgroepen. Die bogen zich de afgelopen weken over de definitie van een problematische schuld en over de berekening van de afloscapaciteit.

Bezinning op deze onderwerpen is nodig vanwege de halvering van de saneringsperiode in de Msnp, van 36 naar 18 maanden. De NVVK-ledenvergadering van najaar 2023 besprak een onderzoek van Bureau Berenschot naar de gevolgen van de verkorting van de aflosperiode. Dat onderzoek gaf antwoord op veel vragen die we hadden over dit onderwerp.

Antwoord op twee vragen

Twee belangrijke vragen bleven nog onbeantwoord. Die vragen zijn: 

  • Wanneer noemen we een schuld problematisch? Met andere woorden; wanneer doen wij schuldeisers een afkoopvoorstel?
  • Volgens welke berekeningsmethodiek berekenen we de afloscapaciteit?

Ook input van schuldeisers en rechters

De bespreking op de ledenvergadering leidde tot de instelling van twee werkgroepen over deze vragen. De (tussen-)opbrengsten en inzichten van deze werkgroepen staan centraal op de regiobijeenkomsten. Vanuit de werkgroepen is ook overlegd met schuldeisers en de rechterlijke macht. De uitkomst van de bijeenkomsten dient als voorbereiding op de NVVK-ledenvergadering op 14 mei, tijdens het NVVK-congres in Utrecht.

De eerste bijeenkomst (voor Midden-Nederland) is op dinsdag 12 maart. Op donderdag 14 maart is er van 09:30 – 13:00 uur een bijeenkomst voor Noord-Nederland (Leeuwarden). Op woensdag 20 maart is er van 09:30 – 13:00 uur een bijeenkomst voor Zuid-Nederland (Eindhoven). Ieder lid mag aanschuiven.

Meedoen? Benader je NVVK-contactpersoon

De 115 NVVK-leden hebben hiervoor allemaal een uitnodiging ontvangen. Werk je bij een NVVK-lid en wil je meedenken? Meld je dan bij de contactpersoon van jouw organisatie en geef aan dat je belangstelling hebt.

Sleutelwoorden

SchuldeisersSchuldregelingSaneringskrediet