Overslaan en naar de inhoud gaan

Schuldhulp IJsselgemeenten sluit aan bij NVVK

'Mensen helpen met hun schulden geeft ons energie'

Schuldhulp IJsselgemeenten sluit aan bij NVVK

29 februari 2024

Het Team Schuldhulpverlening van IJsselgemeenten ontving het certificaat dat hoort bij het lidmaatschap van de NVVK. Het team heeft hard gewerkt aan verbetering van hun werkprocessen en de kwaliteit van hun diensten. Dat werd bekroond met het certificaat.

Michael Koeleman, senior Medewerker Schuldhulpverlening bij IJsselgemeenten vertelt: 'Bij IJsselgemeenten werken Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas samen bij de uitvoering van de participatiewet en schuldhulp. De drie gemeenten hebben totaal 144.037 inwoners. Elk jaar helpen we 170 tot 190 inwoners bij hun schulden.'

Schuldenvrije toekomst

'Ons team kent twee administratief medewerkers, zes consulenten en één senior medewerker. Samen verzorgen we het minnelijk traject voor onze inwoners. Daarbij doen wij nét dat stapje extra en zoeken wij binnen de kaders van wet- en regelgeving naar creatieve oplossingen voor uitdagingen. Want onze inwoners hebben vaak al lang financiële moeilijkheden voor ze bij ons komen. Daardoor hebben ze ook al lang stress. Wanneer wij hen zicht op een schuldenvrije toekomst bieden, merken we dat ze weer opleven en zich herpakken. Daar halen we energie en voldoening uit. En dan weten we weer waarom we voor dit vak hebben gekozen.'

Certificaat NVVK overhandiging kopie

Enna Willems (links in beeld, lid kernteam Kwaliteit NVVK) overhandigde het certificaat aan het team Schuldhulpverlening IJsselgemeenten: van links naar rechts Xaviera Webster, Michael Koeleman, Sigourney Rommy, Sheryl de Jong, Wilma van Essen, Fleur Sanches, Eliane van der Wouden, Erwin Nijhuis en Yvonne Berghout.

'IJsselgemeenten werkt samen met de welzijnsorganisaties in de drie gemeenten. Inwoners en ondernemers melden zich bij de welzijnsorganisatie in hun gemeente voor schuldhulp. De welzijnsorganisatie kijkt welke hulp nodig is. Is dat een minnelijk traject? Dan volgt een warme overdracht naar ons toe. Zo vormt de welzijnsorganisatie de toegangspoort naar onze schuldhulpverlening. Wij verzorgen dan het minnelijk traject. Heeft iemand niet-problematische schulden? Dan verzorgt de welzijnsorganisatie zelf de schuldhulp en begeleiding. Daarnaast begeleidt en ondersteunt de welzijnsorganisatie de inwoners tijdens hun traject bij ons. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen helpt ondernemers met financiële moeilijkheden.'

NVVK-lidmaatschap ondersteunt kwaliteit

'We wilden onze inwoners nóg beter kunnen helpen. Daarvoor hebben wij hard gewerkt om onze werkprocessen te verbeteren. Maar dat is niet alles. Ondertussen hebben we ons schuldhulpaanbod uitgebreid met saneringskredieten en het Jongeren Perspectief Fonds. En dát in een tijd waarin er al veel ontwikkelingen in het werkveld waren. We wilden het niet bij deze stappen laten. Wij vonden en vinden de kwaliteit van schuldhulp en de borging daarvan belangrijk. Dat wilden wij naar iedereen uitstralen. Het NVVK-lidmaatschap is een mooie manier om dit uit te dragen. Voor ons was ook de toegang tot actuele informatie over schuldhulpverlening een reden om lid te worden. En natuurlijk de NVVK-afspraken met schuldeisers om schuldregelen te vereenvoudigen en te versnellen. Deze zaken dragen op hun beurt weer bij aan een betere kwaliteit van onze dienstverlening.'

Trots op certificaat

'Na onze aanvraag van het NVVK-lidmaatschap en met de audit in aantocht hebben wij nog een keer kritisch gekeken naar onze manier van werken. We zagen dat we vaak al voldeden aan de NVVK-normen. Dat gaf een goed gevoel. De bevestiging hiervan volgde met het lidmaatschap van de NVVK. We zijn enorm trots op het halen van dit certificaat. Want het betekent dat we een hoog kwaliteitsniveau hebben bereikt. Dat willen we graag in de toekomst nog verder ontwikkelen om onze inwoners nog beter te ondersteunen. Het voelt voor ons als een bekroning voor al het werk wat wij de afgelopen tijd hebben verzet. Tegelijkertijd willen we graag onze kennis en ervaringen delen met andere NVVK-leden.'

Ook aansluiten bij de NVVK? Neem contact op met ons Serviceteam

IJsselgemeenten