Overslaan en naar de inhoud gaan

We zoeken een nieuwe voorzitter!

Enthousiaste vernieuwer, breed netwerk in sociaal domein, strategische teamspeler met lef

We zoeken een nieuwe voorzitter!

22 december 2023

Vanwege de aanstaande voorzittersvacature van de NVVK zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Trefwoorden: boegbeeld, betrokken lobbyist, met focus op de lange termijn. Belangstelling? Lees snel verder.

De NVVK, vereniging van financiële zorgverleners, is met 116 leden de grootste brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en financiële zorgverlening. Ongeveer vijftig procent van de leden zijn gemeenten (93% van de gemeenten zijn aangesloten), 25% zijn Kredietbanken en de overige 25% zijn private ondernemingen, gemandateerd door gemeenten. Als kenniscentrum kent de NVVK een lange historie (bestaat sinds 1932). De NVVK levert een fundamentele bijdrage aan de bestaanszekerheid van mensen met financiële vragen en problemen. De NVVK lobbyt ervoor om in heel Nederland de (financiële) basisdienstverlening op orde te brengen.

Onze huidige voorzitter Marco Florijn neemt in het voorjaar van 2024 afscheid. Daarom hebben we samen met bureau K+V opgeschreven wat we doen, wie we zoeken, wat we te bieden hebben en wat we van onze nieuwe voorzitter verwachten.

De NVVK kent drie hoofdtaken:

  • algemene belangenbehartiging en fungeren als lobbyist richting ‘Den Haag’ (de beleidsmakers),
  • daarnaast is de NVVK belast met marktordening (certificering van organisaties die taken op terrein van bewindvoering/schuldhulpverlening uitvoeren),
  • als derde taak de ledenservice.

Dat zijn belangrijke taken in een actieve vereniging met goed bezochte congressen, studiedagen en werkbijeenkomsten. De politiek-maatschappelijke belangstelling voor schuldhulpverlening en bestaanszekerheid is groot. En dat is niet zonder reden; er wordt veel gedaan om schulden te voorkomen en om mensen (sneller) van hun schulden af te helpen. Het is een actueel onderwerp, dat in alle partijprogramma’s voor de landelijke verkiezingen van november 2023 was opgenomen.

De NVVK heeft een Toekomstagenda 2022 - 2032 opgesteld: ‘Ruimte voor toekomst’ met als belangrijkste speerpunten: meer mensen bereiken, oplossingen sneller en duurzamer maken met laagdrempelige, professionele hulp. Randvoorwaardelijk is het vergroten van de bestaanszekerheid van mensen met lage inkomens. De NVVK fungeert als intermediair tussen schuldeisers en schuldhulpverleners.

De organisatie is in de laatste jaren van twaalf naar nu 22 medewerkers gegroeid mede dankzij programma’s en projecten. De NVVK kent een bestuur en een Raad van Advies (met een vertegenwoordiging van de stakeholders, zoals bijvoorbeeld Aedes, CJIB, Divosa, Nibud en NVB).

FUNCTIE | Onafhankelijk voorzitter

Je bent als voorzitter het boegbeeld van de NVVK en van de (financiële) schuldhulpverlening in Nederland. Als voorzitter heb je oog voor een hele brede achterban: private en publieke leden, kredietbanken en beschermingsbewindvoerders. Je hebt een brede visie op het sociale domein en op de plek van de schuldhulpverlening. Als voorzitter draag je de strategische visie van de NVVK met verve uit. Je geeft leiding aan het bestuur (naast de voorzitter kent het bestuur acht leden) en je leidt de Algemene Ledenvergadering. Voor het behoud van een goede verbinding tussen bestuur en verenigingsbureau is er periodiek overleg tussen voorzitter, penningmeester, secretaris en directeur. In de bestuursvergaderingen leid je de afronding van de (voorbereide) besluiten.

Belangrijkste opgaven

De belangrijkste opgaven -in samenhang met de Toekomstagenda- voor de nieuwe voorzitter zijn:

  • De verschillende leden/stakeholders met elkaar blijven verbinden in een dynamisch krachtenveld, waarbij de bestuursleden inhoudelijke portefeuilles hebben en thema’s voorbereiden;
  • Het continueren van een krachtige, inhoudelijke lobby richting Den Haag (o.m. zeven ministeries en persoonlijke contacten met Tweede Kamerleden). De NVVK is gericht op lange termijnrelaties om samen een succes te maken van het thema bestaanszekerheid voor mensen met financiële vragen en problemen;
  • Het profileren en positioneren van de NVVK om zichtbaar te zijn op de inhoudelijke thema’s op het gebied van armoede en schulden en omgaan met geld, en deze blijvend op de agenda te houden bij alle stakeholders.

Trefwoorden: Respectvol Betrouwbaar Gepassioneerd Energiek Politiek Sensitief Leidend Krachtig Overtuigend Slim Resultaatgericht Lef

PROFIEL | Boegbeeld

Wat heb je de NVVK te bieden als voorzitter?
Je bent enthousiast over de Toekomstagenda 2022 – 2032 van de NVVK en onderschrijft de missie en visie. Je bent een vernieuwer, gericht op innovatie van zowel de NVVK als de branche(organisatie). Je hebt kennis van en aantoonbare affiniteit met het sociaal domein en met de activiteiten van de leden van de NVVK. Je beschikt over een breed, voor de NVVK relevant, politiek en bestuurlijk netwerk (landelijk en/of lokaal). Je bent een strateeg en je hebt ervaring met strategisch en landelijk stakeholdermanagement.

Wat heb je de NVVK te bieden als persoon?
Je hebt aantoonbaar politiek-bestuurlijke kwaliteiten, gevoel voor diverse en soms ook tegengestelde belangen en je stuurt op samenhang en verbinding, op resultaten. Je bent zichtbaar. Je kunt tactisch en strategisch schakelen, je bent inhoudelijk en bestuurlijk slim. Je bent een echte teamspeler, een inspirator voor de leden van het NVVK-bestuur en de stakeholders en een stimulator en sfeermaker voor het verenigingsbureau. Je bent betrokken, initiatiefrijk en je hebt lef. Je durft voor de troepen uit te lopen en hebt daarbij een goed ontwikkeld gevoel om af te stemmen met bestuur, verenigingsbureau en met de directeur.

AANBOD | Past deze positie bij jou? Ben jij die voorzitter?

Een fantastische bestuurlijke rol bij een organisatie, die van grote maatschappelijke betekenis is, met vakinhoudelijke professionals en een rijk stakeholdersveld. Het streven is om meer diversiteit binnen het bestuur te hebben in culturele achtergrond, leeftijd en gender.

De NVVK biedt een geweldige uitdaging voor gemiddeld twaalf uur per week, primair op werkdagen maar incidenteel ook in de avonden en de weekenden. Het betreft een benoeming voor een termijn van vier jaar (een tweede termijn behoort tot de mogelijkheden) met een vergoeding op jaarbasis van ca. € 50.000,– .

PROCEDURE | Gesprekken in januari en februari

De procedure wordt begeleid door K+V en start met het insturen van je motivatie en cv en daarna een oriënterend gesprek op kantoor bij K+V. Is er een goede ontmoeting en ben je nieuwsgierig gemaakt? Dan gaan we verder met verdiepende gesprekken in een ronde met de selectiecommissie (op dinsdag 13 februari 2024). De selectiecommissie doet de voordracht aan de Algemene Ledenvergadering. Beoogd is te komen tot de benoeming op het jaarlijkse congres op 14 mei 2024 in Utrecht (Tivoli Vredenburg). Transparant met een duidelijk tijdspad en een mooie balans in de kennismaking tussen kandidaat en organisatie.

GEÏNTERESSEERD

Wanneer deze ‘positie’ je aanspreekt zien wij je reactie zo snel mogelijk, uiterlijk 21 januari 2024, tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Helga Bijker (06-22698599).

Aan kandidaten die worden uitgenodigd, wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Reageer nu