Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwd NVVK-convenant met drinkwaterbedrijven

Minder administratie, bredere werking

Vernieuwd NVVK-convenant met drinkwaterbedrijven

19 december 2023 SchuldeisersSchuldregeling

De koepel van waterbedrijven Vewin vernieuwde samen met de NVVK het convenant waarin beide partijen afspraken maken over het regelen van schulden bij betaalachterstanden van klanten. De administratie wordt lichter en het convenant maakt duidelijk dat alle NVVK-hulpverleners een beroep kunnen doen op de afspraken.

Het convenant werd namens de Nederlandse waterbedrijven ondertekend door Vewin-directeur Hans de Groene. NVVK-directeur Marco Florijn tekende het vernieuwde convenant ook.  

Hans de Groene Vewin

Hans de Groene

4 vernieuwingen 

De NVVK en Vewin vernieuwden het convenant op 4 belangrijke punten: 

Bredere werking: door de term 'financieel hulpverlener' te hanteren in plaats van voorheen 'schuldhulpverlener' verduidelijken we dat niet alleen schuldhulpverleners maar ook wijkteamleden, bewindvoerders en/of budgetbeheerders op basis van het convenant afspraken kunnen maken met een drinkwaterbedrijf. Voorwaarde is wel dat hun werkgever aangesloten is bij de NVVK. 

Minder administratie: de drinkwaterbedrijven gingen al ‘bij voorbaat akkoord’ met een voorstel voor een schuldregeling.  Nieuw is dat een formeel ‘voorstel ter kennisneming’ niet meer nodig is. Alleen achteraf, zodra een regeling tot stand gebracht is, wordt er nog informatie verstuurd. 

Terughoudende incasso: wanneer er nieuwe achterstanden ontstaan tijdens de stabilisatiefase of tijdens het schuldregelen hervat de drinkwaterleverancier niet meteen de incasso. Er is in het nieuwe convenant meer ruimte voor overleg tussen schuldeiser en de financieel hulpverlener om tot een oplossing te komen. 

Betere ordening afspraken over vroegsignaleren: het oude convenant uit 2020 bevatte in het addendum (de bijlage) nog allerlei afspraken over (vroege) signalen inzake betaalproblemen. Die afspraken zijn nu ondervangen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en het Landelijk Convenant Vroegsignalering. 

Convenant is voor alle NVVK-leden

Namens de NVVK werkte senior beleidsadviseur Ellen Hennekens aan de modernisering van het convenant. 'De samenwerking met de koepelorganisatie van Vewin was constructief. Met vier individuele waterbedrijven hebben we de wijzigingen doorgesproken. Het besluit om te stoppen met het versturen van voorstellen voorkomt verwarring over de vraag of je nu wel of niet moet een reactie moet sturen, of erop moet wachten. Dat versnelt het proces. Een voorstel wordt alleen nog verstuurd en beoordeeld als het waterbedrijf bij de saldo-opgave een belemmering heeft opgegeven. Anders niet.'  

Ellen Hennekens_HR_IMG_9310_VK

Ellen Hennekens

Het nieuwe convenant ruilde daarnaast de term 'schuldhulpverlener' in voor 'financieel hulpverlener'. Hennekens: 'Die bredere term omvat álle NVVK-leden. Dat verheldert zowel voor onze leden als voor de waterbedrijven dat élk NVVK-lid de afspraken kan gebruiken. We zien nu nog dat vooral de echte schuldregelaars er gebruik van maken. Hulpverleners in de fase daarvoor doen dat niet of nauwelijks. Terwijl ook zij met hulp van het convenant al in de stabilisatiefase snel schuldenrust kunnen bereiken voor een hulpvrager.'

Drinkwater is levensbehoefte

'Dat iemand meteen effect merkt van zijn hulpvraag is van groot belang om hulpvragers aan boord te krijgen én te houden. Gebruik maken van de convenantafspraken helpt om zo snel mogelijk tot een financieel stabiele situatie te komen. Het is daarbij wel zaak dat hulpverleners afgesproken termijnen respecteren. Wanneer je een kennisgeving verstuurt, worden de incasso-activiteiten opgeschort. Maar als je dan niet binnen 8 maanden met een verzoek tot saldo-opgave komt, werkt dat verstorend voor de hulpverlener na jou in de keten. Dus hierin goed samenwerken als hulpverleners is cruciaal!'

Drinkwaterrekeningen lopen niet snel in de honderden euro's, maar een schuld bij een waterbedrijf komt meestal niet alleen, weet Hennekens. 'En drinkwater is wel een eerste levensbehoefte. Afsluiting wil je zoveel mogelijk voorkomen. Daarbij geldt: hulp aanbieden is één, maar het is ook belangrijk om na hulpacceptatie de periodieke betaling te herstellen en verergering van de situatie voor te zijn. Het convenant ondersteunt het contact tussen hulpverlener en schuldeiser. Dat vergemakkelijkt het werk.' 

Gebruik het convenant

De afspraken in het vernieuwde convenant treden vanaf woensdag 20 december in werking. Pas het convenant toe in je werk!

Zie onze kennisbank voor meer informatie over het convenant (alleen voor leden). 

Sleutelwoorden

SchuldeisersSchuldregeling