Overslaan en naar de inhoud gaan

KPN is er ook voor klanten met schulden

'Toegang tot internet en telefonie is essentieel'

KPN is er ook voor klanten met schulden

24 november 2023 SchuldeisersSchuldregeling

Marieke Snoep, lid van de Raad van Bestuur van KPN en verantwoordelijk voor de consumentenmarkt, tekende een nieuw convenant met de NVVK. Daarmee wil KPN ook de komende jaren soepeler omgaan met klanten met problematische schulden en de rompslomp rond betalingsregelingen en incassoprocedures aanzienlijk verminderen.

Marieke Snoep van KPN: 'We zijn verbonden met onze klanten, ook als het financieel tegenzit. In plaats van de stapel rekeningen en aanmaningen te laten groeien, zoeken we naar oplossingen om ervoor te zorgen dat iedereen verbonden kan blijven. Toegang tot internet en telefonie zijn van essentieel belang om een weg uit de schulden te vinden en te voorkomen dat mensen in sociaal isolement belanden.'

KPN NVVK2

Links Marijke Snoep (KPN), rechts Marco Florijn (NVVK)

Momenteel hebben ruim 726 duizend huishoudens in Nederland te maken met problematische schulden of lopen het risico in financiële problemen te geraken. De NVVK is blij met de inzet en voortrekkersrol die KPN op zich neemt. Marco Florijn, voorzitter van de NVVK: 'Vier jaar geleden nam KPN het voortouw met het ondertekenen van het eerste convenant. Dat heeft ervoor gezorgd dat ook andere bedrijven en overheden anders zijn gaan kijken naar het innen van schulden en het verantwoordelijk omgaan met klanten, ook als het even moeilijk gaat.'

KPN gebruikt Schuldenknooppunt

In het vernieuwde convenant is opgenomen dat KPN in principe altijd meewerkt met schuldregelingen, behalve wanneer er belemmeringen geconstateerd worden. KPN is overigens aangesloten op het Schuldenknooppunt en kan daardoor heel snel reageren op berichten van schuldhulpverleners.

Sleutelwoorden

SchuldeisersSchuldregeling