Overslaan en naar de inhoud gaan

We maken het aanleveren van jaarcijfers een stuk eenvoudiger

Samenwerking relevante organisaties verlicht administratie

We maken het aanleveren van jaarcijfers een stuk eenvoudiger

25 oktober 2023 Monitor schuldhulpverlening

Samen met VNG, Divosa en CBS werkt de NVVK aan de vereenvoudiging van de verzameling van data over financiële hulpverlening. De NVVK verzamelt nu elk jaar cijfers van leden ten bate van ons jaarverslag. Divosa doet mee omdat zij ook regelmatig data opvragen bij gemeenten. VNG doet mee omdat de leden belang hebben bij een efficiëntere inrichting van dit verzamelproces. Het CBS doet mee omdat zij veel verstand hebben van data.

Sinds 2022 werken VNG, NVVK, CBS en Divosa samen in het traject ‘Datadelen op armoede en schulden’ of kortweg: DDAS. Het doel van dit project is om de uitvraag van data op het gebied van armoede en schulden

  • te standaardiseren (door definities gelijk te trekken),
  • te optimaliseren (door alleen uit te vragen wat nodig is)
  • en te flexibiliseren (door opgevraagde data voor meerdere doelen te gebruiken). 

Gegevensstroom automatiseren

We willen ervoor zorgen dat er periodiek zo geautomatiseerd mogelijk gegevens beschikbaar komen over de resultaten van de dienstverlening rondom armoede en schulden in het algemeen en financiële hulpverlening in het bijzonder. Denk aan het aantal hulpvragers, het type trajecten, de hoogte van schuldbedragen, de lengte van doorlooptijden en uitgaven die met het werk gemoeid zijn. Deze gegevens willen we ophalen bij alle gemeenten in Nederland.

Door de samenwerking kunnen we:

  • Gemeenten ontlasten door minder (handmatige) uitvragen  
  • Gemeenten sneller en beter inzicht bieden in het (effect van) armoede en schuldenbeleid en de situatie van inwoners  
  • Betere kwaliteit van informatie bieden: meer eenduidige gegevens over armoede en schulden

Vergelijken wordt makkelijker

Met de nieuwe datastroom kunnen we makkelijker een landelijk beeld krijgen, bijvoorbeeld voor beleidsvorming en -ontwikkeling. Ook kunnen we betere vergelijkingen maken tussen gemeenten. De inventarisatiefase van het traject is inmiddels afgerond. We hebben verschillende manieren verkend en uitgewerkt hoe je op een uniforme wijze gestandaardiseerde schuldendata van gemeenten bij elkaar kan brengen.

Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om te proberen de gegevens via het CBS te ontsluiten. We streven er naar om begin 2024 van start te gaan met de daadwerkelijke implementatie. We werken aan standaardisering van definities en antwoorden op het gebied van schuldendata. Ook de manier waarop je als gemeente deze gegevens uit de eigen systemen kan halen en aanleveren aan het CBS willen we standaardiseren en vereenvoudigen.

We beginnen met gegevens over de schuldhulpverlening. Daarnaast gaan we verkennen of deze standaardisering en optimalisering ook mogelijk en wenselijk is voor gegevens over het gemeentelijke armoedebeleid (anders dan data over de bijzondere bijstand) en vroegsignalering. De standaardisering van de data en optimalisering van de dataverzameling is niet eenvoudig. De verwachting is dat de implementatie hiervan ongeveer 2 jaar duurt.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Voor 2023 zullen we zelf nog onze leden benaderen voor het verzameling van de jaarcijfers. We verwachten dat dit voor de cijfers over 2024 anders zal verlopen. Informatie daarover volgt tegen die tijd.

De komende tijd werken we aan de standaardisering van de definities en antwoorden. Hiervoor zullen we een aantal Kredietbanken, gemeenten en softwareleveranciers vragen om mee te denken. Het is wenselijk dat deze gestandaardiseerde uitvragen uiteindelijk worden verwerkt in de softwarepakketten die gebruikt worden in de financiële hulpverlening. 

Heb je interesse om mee te denken? Mail dan met senior beleidsadviseur Marieke van der Veen (m.vanderveen@nvvk.nl).

Sleutelwoorden

Monitor schuldhulpverlening