Overslaan en naar de inhoud gaan

Help (overheids)schuldeisers met verkorting

Schuldregeling na 18 maanden beëindigen? Prima, wel graag actief afmelden!

Help (overheids)schuldeisers met verkorting

12 oktober 2023 Schuldeisers

De verkorting van de minnelijke regeling is ingedaald in het land. De overheidsschuldeisers hebben zich snel aangepast aan de nieuwe situatie, maar niet alle systemen waren op tijd klaar voor de veranderingen. Dat zorgt ervoor dat je de komende tijd extra alert moet zijn wanneer de aflostermijn voorbij is.

Verschillende schuldeisers hebben aangegeven dat hun systemen nog niet automatisch registreren wanneer de 18 maanden ‘om’ zijn. Daarom zullen zij de komende tijd dossiers handmatig moeten sluiten. Daarvoor is een melding nodig vanuit de schuldhulpverlening.

Een aantal overheidsschuldeisers monitort de looptijd van de regeling en stuurt een eindbericht aan jouw hulpvrager. Deze eindberichten staan veelal nog ingepland op verzending na 36 maanden. Wil je verrassingen voor jouw hulpvrager voorkomen? Informeer overheidsschuldeisers tijdig dat het traject geslaagd is. Zo kunnen de overheidsschuldeisers direct hun eindbericht sturen. Let op: dit geldt ook voor saneringskredieten.

Verschillende uitstroommomenten

In sommige gemeenten (onder andere Amsterdam en Tilburg) is sprake van een overgangsregeling. Daar stromen de eerste mensen uit een schuldregeling met een saneringskrediet die anders nog zo’n 18 maanden zou lopen. In andere gemeenten gebeurt er de komende maanden nog niets.

Feit is dat we in een overgangsperiode zitten van 36 naar 18 maanden. De regelingen die nu starten duren allemaal 18 maanden. De regelingen die al liepen voor 1 juli eindigen niet automatisch in de maand waarin dat bij de start was voorzien. Er zullen de komende 18 maanden verschillende momenten van uitstroom zijn van lopende dossiers. Sommige gemeenten hebben namelijk tussen februari (voornemen tot verkorting) en juli (inwerkingtreding verkorting) besloten eigen termijnen te hanteren, waardoor de uitstroomtermijnen erg wisselend zijn. Het is daarom extra belangrijk om elkaar op de hoogte te houden.

Check of extra begeleiding nodig is

Voor bijvoorbeeld het CJIB (of DUO) kan een afmelding ook betekenen dat het reguliere incassotraject weer opgestart wordt, voor de schulden die niet meegingen in de sanering. Overleg in dat geval met je hulpvrager welk effect dit heeft op zijn maandbegroting en of hij ondersteuning nodig heeft om zijn uitgaven en inkomsten in balans te houden.

Kortom: einde aflossing? Even afmelden!

Sleutelwoorden

Schuldeisers