Overslaan en naar de inhoud gaan

Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden april, mei, juni

Impact besluiten tot verkorting zichtbaar

Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden april, mei, juni

11 oktober 2023 SchuldregelingMonitor schuldhulpverlening

In het tweede kwartaal van 2023 zijn minder schuldregelingen gestart dan in diezelfde periode in 2022. Dat blijkt uit de Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden, die zo’n 120 gemeenten vertegenwoordigt. Het februari-besluit over de verkorting van de Wsnp- en de Msnp-looptijd lijkt impact gehad te hebben.

Ook ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 ligt het aantal gestarte schuldregelingen lager. Dit hangt mogelijk samen met het politieke besluit in februari om de looptijd van schuldregelingstrajecten te halveren. De Eerste Kamer nam toen de gewijzigde Faillissementswet aan, onder andere over verkorting van de Wsnp. Kort daarop volgde de aankondiging van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) om ook de Msnp te halveren.

Verkorting looptijd 

Per 1 juli 2023 is de looptijd van Msnp- en Wsnp-trajecten verkort van 36 naar 18 maanden. De monitor gaat over het kwartaal voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wetswijziging. Het lijkt een effect van de (toen nog) aankomende wetswijziging te zijn dat er in april, mei en juni minder schuldregelingen gestart zijn.

We verwachten dat het aantal schuldregelingen na 1 juli 2023 weer toeneemt. De monitor van juli, augustus en september zal daar duidelijkheid over geven.

Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden april, mei, juni 2023

Over de monitor

Divosa en de NVVK publiceren elk kwartaal de Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden. De monitor geeft een actueel beeld van de ontwikkeling van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening en het aantal gestarte en niet tot stand gekomen schuldregelingen. De monitor wordt samengesteld op basis van de inbreng van een vast panel van respondenten, die samen 120 gemeenten vertegenwoordigen.

Neem een kijkje op onze kennisbank voor een overzicht van alle monitoren tot nu toe. 

Sleutelwoorden

SchuldregelingMonitor schuldhulpverlening