Overslaan en naar de inhoud gaan

Is jouw gemeente aangesloten op VISH? Check het hier

Driekwart gemeenten inmiddels aan boord

Is jouw gemeente aangesloten op VISH? Check het hier

4 september 2023

De Verwijsindex Schuldhulpverlening vertelt deurwaarders wie van hun klanten schuldhulp krijgt. Het aantal gemeenten dat hulpvragers aanmeldt in VISH, stijgt snel. Op dit moment is 77 % aangesloten of ermee bezig. 80 gemeenten hebben zich nog niet aangemeld bij VISH. Op de kaart van Nederland zie je wat de status is van jouw gemeente.

Deurwaarders kunnen op basis van de vermelding besluiten of het wel of niet zin heeft nog langs te gaan bij het betrokken adres. Meestal zien ze af van een bezoek. Daarmee levert vermelding in VISH een belangrijke bijdrage aan schuldenrust voor hulpvragers. De hulpverlener kan daardoor samen met de hulpvrager in relatieve rust werken aan een structurele oplossing van de financiële problemen.

Hieronder zie je de laatste stand van zaken: 

Vish 11-09

De Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) is een efficiënt instrument waarmee gemeenten op een veilige manier aan deurwaarders kunnen doorgeven dat iemand schuldhulp krijgt. De index bestaat sinds 2009. Gemeenten kunnen burgers met schulden helpen door aan te sluiten op VISH, zodat burgers met schulden niet onnodig belast worden.

Op 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. VISH wordt in de memorie van toelichting benoemd als het middel voor de communicatie door gemeenten met gerechtsdeurwaarders. De verwijsindex draagt bij aan een compleet en actueel beeld van schulden en creëert een goede informatiepositie voor alle betrokkenen en voorkomt onnodige toename van schulden. Door deurwaarders vroegtijdig te informeren over de schuldpositie van de burger kan communicatie over nieuwe schulden en daaruit voorkomende afspraken verlopen via de schuldhulpverlener.

Meld zo vroeg mogelijk

VISH zorgt zo voor snelle schuldenrust bij mensen met schulden. Ook voorkomt het onnodig oplopende deurwaarderskosten. Gemeenten kunnen al een melding in VISH doen in de aanmeld- en stabilisatiefase. Een beschikking is geen vereiste. Je hoeft dus niet te wachten op de fase van schuldregeling. Wanneer in jouw gemeente wijkteams aan zet zijn in de aanmeld- en stabilisatiefase, is het dus verstandig om ook hen aan te sluiten op VISH, naast de afdeling die daadwerkelijk schulden regelt. Hiervoor is wel een aparte aanmelding nodig bij VISH.

Ook Kennisgeving geeft schuldenrust

Mocht je nog niet zijn aangemeld, doe dat dan snel en regel zo op een vroeg moment schuldenrust voor je hulpvrager. Maak ook gebruik van de Kennisgeving, die eveneens schuldenrust biedt voor hulpvragers die via een beschikking zijn toegelaten tot schuldhulpverlening. Via deze twee instrumenten kun je snel schuldenrust creëren. Dit maakt het mogelijk om vroeg in het traject met de begeleiding te starten. Zo wordt de kans van slagen van een schuldregeling vergroot.

Meer informatie over VISH vind je in de NVVK Kennisbank.

Gemeenten kunnen zich bij SNG melden voor deelname via mail@sng.nl of via een contactformulier.