Overslaan en naar de inhoud gaan

Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden: januari, februari en maart 2023 in beeld

Cijfers schuldregeling

Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden: januari, februari en maart 2023 in beeld

27 juli 2023 SchuldregelingMonitor schuldhulpverlening

Divosa en de NVVK publiceren elk kwartaal de Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden. De monitor geeft een actueel beeld van de ontwikkeling van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening én het aantal gestarte schuldregelingen. De monitor wordt samengesteld op basis van de inbreng van een vast panel van respondenten, die samen zo’n 120 gemeenten representeren. Deze editie geeft inzicht in de situatie van januari, februari en maart 2023.

Wisselend beeld in verandering aantal aanmeldingen in eerste kwartaal 2023 ten opzichte van 2022

Waar de ene organisatie in het eerste kwartaal van 2023 meer aanmeldingen heeft, heeft de ander juist minder aanmeldingen dan in hetzelfde kwartaal in 2022. Er is geen eenduidig beeld. Mogelijk heeft dit te maken met lokale verschillen in inkomensondersteunende maatregelen. Zo hebben sommige gemeenten begin 2023 al een deel van de energietoeslag van 2023 uitgekeerd, en anderen niet. Wanneer we kijken naar de vijftien deelnemende organisaties samen, dan is het aantal aanmeldingen in januari tot en met maart 2023 nagenoeg gelijk aan het aantal in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Aantal gestarte schuldregelingen in eerste kwartaal 2023 vergelijkbaar met 2022

Begin februari 2023 kondigde minister Schouten aan dat in navolging van de verkorting van de Wsnp-termijn, ook de saneringstermijn van de Msnp wordt gehalveerd. Vanaf 1 juli 2023 duurt een schuldregelingstraject achttien maanden (voorheen drie jaar). De vraag is of deze aankondiging ertoe zal leiden dat mensen wachten met het starten van een schuldregeling tot na 1 juli 2023. Dit effect is in het eerste kwartaal niet zichtbaar. Het totaal aantal gestarte schuldregelingen is in januari tot en met maart 2023 vergelijkbaar met het aantal in dezelfde periode in 2022. 

Nog voldoende capaciteit voor schuldhulpverlening

Alle respondenten geven aan momenteel voldoende capaciteit te hebben om het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening op te kunnen vangen. Net als in het vierde kwartaal van 2022 ervaart geen van de respondenten momenteel een overbelasting, hoewel een kwart deze overbelasting in de toekomst wel verwacht.  

Specifieke doelgroepen die zich meer aanmelden in eerste kwartaal 

Eén van de organisaties valt op dat mensen met een gemiddeld inkomen en een baan zich in januari, februari en maart 2023 meer dan voorheen aangemeld hebben voor schuldhulpverlening . Ook (ex-)ondernemers, alleenstaanden en jongeren tot 27 jaar worden genoemd. Toch ziet de meerderheid van de respondenten geen specifieke doelgroep die zich dit eerste kwartaal meer dan voorheen aanmeldt.

monitor+jan+febr+en+maart+2023_02

Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden, januari, februari en maart 2023. Download

Sleutelwoorden

SchuldregelingMonitor schuldhulpverlening