Overslaan en naar de inhoud gaan

Looptijd schuldenbewinden blijft vooralsnog 5 jaar

Besluit landelijke expertgroep Curatele, Bewind en Mentorschap

Looptijd schuldenbewinden blijft vooralsnog 5 jaar

17 juli 2023 Beschermingsbewind

Tot deze conclusie komt de landelijke expertgroep Curatele, Bewind en Mentorschap, een overlegorgaan van rechters. 

Vanwege de verkorting van het wettelijk en het minnelijk traject rees de vraag of de verkorting van het minnelijk en wettelijk traject ook moest leiden tot een verkorting van de termijn van schuldenbewinden.

Nog onvoldoende duidelijk

Na overleg met de brancheverenigingen is besloten de termijn voorlopig op 5 jaar te houden. Hiertoe is besloten omdat nog onvoldoende duidelijk is hoe de wetswijziging in de praktijk zal uitwerken. Totdat hierover meer duidelijkheid bestaat, zijn er voor de kantonrechter voldoende mogelijkheden om toezicht te houden op het verloop van het schuldenbewind. Hierbij kan ook rekening worden gehouden met de mogelijke invloed van de verkorting van schuldentrajecten op het bewind en kan de kantonrechter daarop ingrijpen als dit nodig is, bijvoorbeeld bij de driejaarsevaluatie of de controle van de jaarlijkse rekening- en verantwoording. Daarnaast hebben de betrokkene en de bewindvoerder de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om opheffing van de maatregel. 

In januari 2024 wordt opnieuw bekeken of het gewenst is om de termijn van het schuldenbewind te verkorten.

Sleutelwoorden

Beschermingsbewind