Overslaan en naar de inhoud gaan

VTLB-calculator en rapport juli 2023 beschikbaar!

Wijzigingen VTLB-rapport

VTLB-calculator en rapport juli 2023 beschikbaar!

13 juli 2023 Normenoverzicht

De VTLB-calculator en het VTLB-rapport van juli 2023 zijn nu beschikbaar. In de calculator zijn de normen aangepast en verder is een aantal wijzigingen doorgevoerd.

De belangrijkste wijzigingen staan hieronder beschreven. Karen Stoffels-Montfoort, NVVK, en Pauline de Wit-van Schie, Bureau Wsnp bespreken deze wijzigingen ook in een webinar, dat over enkele weken op de website van Bureau Wsnp en de NVVK te vinden zal zijn.

LET OP:
Per 1 juli 2023 is de standaardtermijn van de schuldsaneringsregeling in het wettelijke en minnelijke traject gewijzigd van 36 naar 18 maanden. Voor hulpvragers die hun vakantiegeld eenmaal per jaar uitbetaald krijgen, valt deze uitbetaling dan één of twee keer in de boedel, afhankelijk van de maand van toelating. Hetzelfde geldt voor hulpvragers die een eindejaarsuitkering ontvangen.
De werkgroep VTLB werkt aan een uniforme en werkbare methode om dit verschil in afdracht te ondervangen. Vooralsnog is de insteek van de NVVK daarbij uit te gaan van een totale afdracht die overeenkomt met het aantal maanden in de regeling. Dit in het kader van o.a. gelijkberechtiging van schuldeisers en hulpvragers.
De werkgroep komt uiterlijk per 1 januari 2024 met een uniforme en werkbare methode. Er kan op dit moment geen zekerheid gegeven worden over wat het werkgroepbeleid na 1 januari 2024 zal zijn.

Wijzigingen in het rapport

 • In de inleiding is opgenomen dat er gezocht wordt naar een uniforme en werkbare methode om de afdracht te berekenen nu de standaardtermijn van de schuldsaneringsregeling is gewijzigd van 36 naar 18 maanden.

Wijzigingen in de calculator

Calculator

 • Op het tabblad Schuldenaar is “gemeenschap van goederen” gewijzigd in “(beperkte) gemeenschap van goederen”. Op deze manier maken we duidelijk dat deze keuze geldt voor alle huwelijken waarbij geen huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt, ongeacht of het huwelijk nu vóór, op of na 1 januari 2018 is gesloten.
 • Op het tabblad Uitgaven is het veld “startdatum correctie woonlasten in bvv” weer geactiveerd.
  Deze was in de vorige versie uitgeschakeld, omdat de termijn van de correctie op dat moment nog niet duidelijk was. Als de woonlasten hoger zijn dan het drempelbedrag van € 888,87 én dit veld is gevuld met een datum die korter is geleden dan 18 maanden, dan wordt de beslagvrije voet verhoogd met de woonlasten boven het drempelbedrag. De duur van de verhoging is namelijk sinds 1 januari 2023 gesteld op 18 maanden en is als normfactor ook opgenomen in het normenoverzicht. Let op: als u in de VTLB-calculator vóór 2023 dit veld al met een datum had gevuld, verschijnt deze datum weer in dit veld. Is de regeling gestart na 1 januari 2023 en zijn er hoge woonlasten, dan moet in dit veld de startdatum van de regeling nog ingevoerd worden.
 • Als er sprake is van een paar, is het veld “netto bijtelling auto van de zaak” niet meer invulbaar bij hulpvrager en/of de partner. In deze situatie zorgt het invullen van dit veld namelijk voor een verkeerde beslagvrije voet, zoals in 2022 al in het rapport is opgenomen. Door het invulveld nu te blokkeren, wordt men nadrukkelijk op de alternatieve werkwijze gewezen, die te vinden is in paragraaf 5.5.5. van het VTLB-rapport.

Uitdraai

 • Op pagina 1 staat vermeld of er sprake is van een tijdelijke en/of permanente verhoging van de beslagvrije voet in verband met de woonlasten. Bij de tijdelijke verhoging wordt nu ook de periode vermeld waarin de correctie van de hoge woonlasten wordt of werd toegepast.
  Reminder:
  De tijdelijke verhoging vindt plaats als de beslagvrije voet verhoogd wordt vanwege hoge woonlasten, maar slechts gedurende maximaal 18 maanden; dit is vanwege woonlasten boven 110% van de maximale huur voor de Huurtoeslag.
  De permanente verhoging vindt plaats als de woonlasten in de beslagvrije voet verhoogd worden, voor onbeperkte duur; dit is meestal omdat de aard van de woning geen (daadwerkelijke) huurtoeslag mogelijk maakt.

vtlb

 • De aangepaste term “(beperkte) gemeenschap van goederen” komt ook in de uitdraai terug.
 • Als er sprake is van inkomen uit een Pw-uitkering, dan is de beslagvrije voet voortaan altijd gelijk aan 95% van het netto-inkomen inclusief 5% vakantiegeld. Dit geldt zowel bij een volledige Pw-uitkering (ook bij de kostendelersnorm) als bij een aanvullende Pw-uitkering (naast bijvoorbeeld inkomen uit arbeid en/of alimentatie). Voorheen kwam het in deze situatie soms voor dat de beslagvrije voet hoger uitviel dan 95% van het inkomen inclusief vakantiegeld. Dit is nu gecorrigeerd.
 • In vervolg op bovenstaand punt: als er sprake is van een Pw-uitkering én er is geen recht op huurtoeslag, blijft de beslagvrije voet maximaal 95% van de toepasselijke bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Ook dit is nu gecorrigeerd.

Beschikbaarheid VTLB-calculator en handleiding VTLB

Voor het gebruik van de VTLB-calculator en het controleren van de uitdraai is een handleiding opgesteld. Net als het VTLB-rapport staat de handleiding op de website van Bureau Wsnp. In de loop van juli 2023 wordt de update van de handleiding gepubliceerd.

Voor de herberekeningen blijven oudere versies beschikbaar. Bij het maken van een herberekening over een voorgaande periode moet een eerdere calculator worden gebruikt. Zie voor alle voorgaande versies het VTLB-archief. Let daarbij op dat herberekeningen over de periode januari tot en met juni 2021 uitsluitend gemaakt kunnen worden met de VTLB-calculator versie 4.0.6.

Softwareleveranciers geïnformeerd

Maak je gebruik van software waarin de VTLB-calculator is verwerkt? De bekende softwareleveranciers worden of zijn reeds geïnformeerd over de nieuwe software en details.

Vragen over de wijzigingen en de berekenwijze?

Vragen over de nieuwe VTLB-calculator kun je voorleggen op de NVVK community (voor NVVK-leden) of je kunt contact opnemen met Bureau Wsnp, per e-mail via infowsnp@rvr.org, of telefonisch via 088 ‑ 787 1910.

Technische vragen

Technische vragen - over de software en de installatie kunt stellen aan Kred'it (de softwareontwikkelaar). Zij zijn bereikbaar op info@kredit.nl of via 040 ‑ 239 3232.

Sleutelwoorden

Normenoverzicht