Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK start onderzoek naar impact Msnp van 18 maanden

Bureau Berenschot werft deelnemers voor enquête

NVVK start onderzoek naar impact Msnp van 18 maanden

20 juni 2023

Is het bij een verkorte aflosperiode nog steeds wenselijk om voor iedere hulpvrager dezelfde aflosperiode te hanteren? En als de aflosperiode verkort wordt, verandert de definitie van een 'problematische schuld' dan ook? De NVVK start een onderzoek om hier zicht op te krijgen.

De NVVK heeft bureau Berenschot gevraagd te onderzoeken welke impact de Msnp-verkorting naar 18 maanden heeft – of zou moeten hebben – op andere aspecten en werkwijzen in het schuldregelingstraject. Om tot echt bruikbare inzichten te komen, roepen we vakmensen op mee te doen aan het onderzoek.

Met vakmensen doelen we op degenen die dagelijks werken aan problematische schuldsituaties van inwoners van gemeenten. We zoeken schuldeisers, medewerkers bij de toegang tot schuldhulp, schuldregelaars, bewindvoerders, budgetbeheerders, beleidsmakers en coaches.

Doe mee aan de enquête

Meedoen kan simpel door online een aantal open vragen te beantwoorden. Een aantal deelnemers aan de enquête krijgt een uitnodiging voor een verdiepend interview (via videobellen). Daarbij komen onder meer de volgende kwesties aan bod:

  • Moet de definitie van een ‘problematische schuldsituatie’ aangepast worden?
  • Is het nodig de manier waarop schuldhulpverleners nu de afloscapaciteit bepalen (via de Recofa-methode) ook aan te passen?
  • Is het bij een verkorte aflosperiode nog steeds wenselijk om voor iedere inwoner in een problematische schuldsituatie eenzelfde aflosperiode te hanteren?
  • Wat betekent een verkorte looptijd voor de begeleiding en nazorg aan hulpvragers? Welke verandering vraagt de verkorting? Hoe breng je hulpvragers ertoe gebruik te maken van het aanbod aan begeleiding en nazorg?

Jouw antwoorden op deze vragen zijn bijzonder relevant voor iedereen die actief is in de schuldhulpverlening, maar ook voor schuldeisers en natuurlijk de inwoners met schulden zelf. Het spreekt voor zich dat we ook in gesprek gaan met deze ervaringsdeskundigen.

Naar de enquête

Eindrapport gaat naar leden NVVK

Het onderzoek wordt geleid door Bram Berkhout van bureau Berenschot, in nauwe samenwerking met zelfstandig adviseur Jan Tingen. Eind augustus moet alle input uit enquête en interviews binnen zijn; september en oktober gebruiken de onderzoekers dan voor analyse en het formuleren van een advies aan het bestuur van de NVVK.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 november 2023 besluiten de leden van de NVVK of het advies van een Mnsp-looptijd van 18 maanden omgezet gaat worden in een bindend besluit. Ook wordt bekeken of op basis van het advies van Berenschot de huidige Gedragscode van de NVVK aangepast moet worden als gevolg van de halvering van de looptijd van de Mnsp-traject.