Overslaan en naar de inhoud gaan

'Kwaliteitsvloer nodig om rijksambitie te halen'

NVVK-voorzitter Marco Florijn:

'Kwaliteitsvloer nodig om rijksambitie te halen'

31 mei 2023

Voor financiële hulpverleners is 2023 een historisch jaar, vanwege de verkorting van de aflosperiode in de Msnp en de Wsnp. Deze verandering vraagt veel van hulpverleners, maar ook van gemeenten. Zij moeten scherpe keuzes maken om financiële hulp duurzaam effect te laten hebben.

'Om het aantal mensen met problematische schulden in 2030 te halveren, moeten we veel meer mensen bereiken met onze hulp. De verkorting van de aflosperiode helpt daarbij. Voor het duurzame effect van de hulp is nieuw zicht op het belang van begeleiding essentieel', zegt NVVK-voorzitter Marco Florijn bij de presentatie van het NVVK-jaarverslag over 2022.

Welke ontwikkeling zie je op dit moment?

'De NVVK richt zich samen met de leden al jaren op sneller perspectief voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Hulpvragers en schuldeisers moeten daar stappen voor zetten, en dat lukt steeds beter. We zien door het hele land goede voorbeelden waardoor mensen geholpen zijn. We zien ook dat de laatste 10 jaar schuldeisers anders zijn gaan kijken naar mensen met schulden. Van overheidsschuldeisers die voorheen makkelijk mensen die niet betaalden gijzelden, naar een werkwijze waarin schuldeisers actief betalingsregelingen aanbieden en akkoord gaan met goed opgezette schuldregelingen.
Vijf jaar geleden zetten we in ons beleidsplan dat 'de kraan dicht moest'. We bedoelden hiermee dat we steeds vaker mensen zagen die gewoon te weinig inkomen voor hun uitgaven hadden. We hielpen ze, maar we zagen ze ook weer terugkomen. Niet doordat zij er een potje van hadden gemaakt, maar omdat zij geen potjes hadden om in hun bestaanszekerheid te voorzien. We zien die situatie verbeteren, maar we zijn er nog niet.'

Waar richt de NVVK zich op in 2023?

'Op uitvoerings-, beleids- en beslissingsniveau analyseerden we wat er nodig was en konden we stappen zetten. Daar zijn we trots op. Maar we zijn er nog niet. Per gemeente verschilt het aanbod in financiële hulpverlening sterk. Wanneer je als hulpverlener in een gemeente werkt waar het aanbod beperkt is, word je onzeker over wat wel kan en wat juist niet mag. Je kunt er als hulpvrager moeilijk terecht, en als schuldeiser maak je je zorgen of de hulp in zo'n gemeente wel effectief is.’

Stevige kwaliteitsvloer

‘We moeten werken aan een stevige kwaliteitsvloer in het hele land, waar hulpverleners op kunnen bouwen, op weg naar een nog betere dienstverlening. Een vloer waarop hulpvragers, schuldeisers en hulpverleners elkaar kunnen vinden en waarop zij lokaal aan passende oplossingen kunnen werken. Als die vloer niet wordt gelegd, zullen we nooit de terechte rijksambitie halen om het aantal mensen in de problematische schulden te halveren. Als NVVK helpen we graag mee om dit te realiseren. De benodigde elementen hebben we al ontwikkeld. Gaten in de kwaliteitsvloer worden door hulpvragers en hulpverleners snel gezien. Als NVVK zullen we ook dit jaar de vertaling blijven maken naar scenario’s voor oplossingen. Gericht op rijk, gemeenten en schuldeisers. Zodat we hulpverleners niet met een onmogelijke opgave laten zitten. Heb je als gemeente bijvoorbeeld nog weinig ervaring met schuldhulp voor ondernemers? Leg contact met ons, we maken je graag wegwijs.'

Een paar honderdduizend mensen hebben financiële hulp nodig, terwijl we ze niet zien bij de hulpverlening?

'Daar moeten we dus aan werken. Waarom melden mensen zich niet? En als zij zich melden, met welke hulpverlening zijn zij dan geholpen? We kunnen niet meer iedereen over 1 kam scheren. Veel hulpvragers hebben pech in het leven, anderen verdienen gewoon te weinig om er hun vaste lasten van te betalen. Daarnaast is er een groep die steeds moeilijker meekomt in onze complexe samenleving. Ook zijn er mensen die er een potje van hebben gemaakt. Die laatste groep is in de beeldvorming nog steeds dominant maar het is echt een kleine groep.'

Halvering aflostermijn

'De 18 maanden-aflostermijn geeft nieuwe kansen op laagdrempelige hulp. We moeten dan wel nog beter zien wie voor ons staat. Begrijpen we goed wat mensen nodig hebben? Een halvering van de aflostermijnen betekent niet een halvering van de begeleidingstermijn. Daarom ontwikkelen we op dit moment samen met onze leden aanvullende oplossingen voor effectieve begeleiding. Begeleiding die we inzetten zo kort als mogelijk, maar ook zo lang als nodig. Want voor zowel schuldeisers als hulpvragers telt het resultaat: duurzame financiële gezondheid.'