Overslaan en naar de inhoud gaan

Overgang ‘36 naar 18’ maakt lokale verschillen zichtbaar

'Ongewenst dat postcode lengte saneringsperiode bepaalt'

Overgang ‘36 naar 18’ maakt lokale verschillen zichtbaar

4 mei 2023

Op dit moment worden grote lokale verschillen zichtbaar vanwege het verkorten van de aflostermijn per 1 juli. Er is nog geen landelijke overgangsregeling voor mensen die nu in een 36-maanden regeling zitten. Inwoners van gemeenten die er geld voor vrijmaken hebben geluk, anderen hebben pech.

Amsterdam is één van de gemeenten die een lokale overgangsregeling aankondigde. Ook elders in het land zijn overgangsregelingen in de maak. Daardoor krijgen hulpvragers die nu in een schuldregeling stappen, de zekerheid dat hun saneringsperiode niet langer dan 18 maanden zal duren. Maar de meeste Nederlanders die voor 1 juli aan een schuldregeling beginnen, doen dat nog steeds op basis van een periode van 36 maanden.

Postcode is bepalend

Daarmee wordt tot 1 juli de postcode van een hulpvrager bepalend of die in een 18 maanden-regeling of een 36 maanden-regeling komt. Een ongewenste situatie, die ook tot moeilijke gesprekken met hulpvragers leidt. Het is niet uit te leggen waarom er in gemeente A wel een overgangsregeling is en enkele kilometers verderop in gemeente B niet.

Verschillen tussen gemeenten

We zien de verschillen tussen gemeenten snel toenemen. Sommige gemeenten starten tijdelijk geen schuldregelingen, andere zijn al begonnen met voorstellen voor 18 maanden. Tussen die twee uitersten worden er allerlei oplossingen bedacht om nu toch hulp te blijven bieden. De lokale ambities en mogelijkheden zorgen voor grote verschillen tot aan 1 juli.

We roepen onze leden op om tot 1 juli alleen voorstellen te doen voor 36 of 18 maanden. Kiezen voor 18 maanden kan eigenlijk alleen wanneer je voor je hulpvrager ook concreet zicht hebt op een overgangsregeling. Ook roepen we onze leden op om geen ‘voorwaardelijke’ regelingen af te spreken; zo voorkom je dat je afhankelijk wordt van de invoering van toekomstige regelgeving of van andere factoren waar je geen invloed op hebt. Doe dat schuldeisers en hulpvragers niet aan.

Meer duidelijkheid verwacht

  • In de voortgangsrapportage van minister Schouten wordt meer duidelijk over een overgangsregeling; de publicatie daarvan wordt verwacht voor eind mei
  • Meer duidelijkheid ontstaat ook bij de invoering van de gewijzigde Wsnp en de publicatie van de bijbehorende Algemene maatregel van Bestuur door het ministerie van Justitie. Die verwachten we na de zomer.

We blijven in gesprek

De afgelopen weken is er intensief overlegd over mogelijkheden om duidelijkheid te kunnen geven over een startdatum van minnelijke trajecten. Daarin hebben we onze invloed aangewend. Wij blijven in gesprek met onze leden, schuldeisers en de ministeries van SZW en JenV. Over de randvoorwaarden voor invoering van de verkorting, over een overgangsregeling en over de begeleiding van hulpvragers tijdens het traject.

Vragen? Joeri Eijzenbach