Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK: breng 'basisvloer’ aan in aanbod en kwaliteit financiële hulpverlening

‘Hulp moet overal vergelijkbaar zijn’

NVVK: breng 'basisvloer’ aan in aanbod en kwaliteit financiële hulpverlening

4 mei 2023

‘Financiële hulpverlening door gemeenten wordt divers vormgegeven. Daardoor ontstaan er te grote lokale verschillen. Het invoeren van een ‘basisvloer’ moet ervoor zorgen dat hulpvragers overal vergelijkbare hulp van vergelijkbare kwaliteit aangeboden krijgen, ongeacht waar zij wonen’, zegt NVVK-voorzitter Marco Florijn.

Onze oproep voor een basisniveau in het aanbod en de kwaliteit van financiële hulp is onder andere van belang met het oog op de halvering van de saneringsperiode in de Msnp. Die start over 8 weken, op 1 juli.

Begeleiding en nazorg staan wat de NVVK betreft los van de aflosperiode van 18 maanden. Deze hulp wordt steeds belangrijker. Maar: elke gemeente vult dit op dit moment anders in. Dat zorgt voor verwarring bij schuldeisers en hulpvragers. Terwijl schuldeisers juist grote waarde hechten aan een vergelijkbare werkwijze. Er zijn (te) grote lokale verschillen in het beleid van gemeenten. 

Tijd voor volgende stap

We zien dat er vaak een spanningsveld is tussen de opdracht die onze leden van hun gemeente krijgen en onze ambiteuze uitgangspunten voor goede financiële hulpverlening. De verantwoordelijkheid voor het hulpaanbod ligt bij de gemeenten, die schuldhulpverlening inkopen of zelf vormgeven.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de NVVK namen al eerder initiatieven om de eenheid in de hulpverlening te vergroten. De VNG publiceerde bestuurlijke uitgangspunten en de ‘Routekaart financiele zorgen’. De NVVK formuleerde de NVVK Belofte. Ons Kwaliteitskader toetst bij de uitvoerders van schuldhulpverlening of zij de uitgangspunten van de Belofte nakomen. 

Florijn: 'We pleiten er nu voor om verder te gaan: te streven naar een gezamenlijk gedragen basisniveau, waardoor hulpvragers overal vergelijkbare hulp van vergelijkbare kwaliteit aangeboden krijgen. Volgens onderling gemaakte afspraken en overeengekomen standaarden.' 

We weten dat dit ook belangrijk is voor schuldeisers. Zij werken vaak landelijk, en willen ervan op aan kunnen dat bij een kortere saneringsperiode alles gedaan wordt om te voorkomen dat mensen opnieuw betalingsachterstanden laten zien na afloop van de schuldregeling.

Samen werken aan basisniveau

Natuurlijk is het lastig om harde eisen te formuleren over wat precies het resultaat moet zijn van hulp aan kwetsbare mensen, die te maken hebben met ingrijpende life-events. In een werkgroep van leden maar ook samen met het ministerie van Sociale Zaken en VNG zijn we wel al bezig in te vullen wat goede begeleiding tijdens saneringstrajecten inhoudt. 

De uitkomsten kunnen helpen om samen ook een basisniveau te formuleren voor goede financiële hulpverlening.

Vragen? Joeri Eijzenbach