Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK: hanteer vanaf 1 juli aflostermijn van 18 maanden 

Advies dient eenheid in landelijk beleid  

NVVK: hanteer vanaf 1 juli aflostermijn van 18 maanden 

20 april 2023

Om te voorkomen dat de hulpvraag stagneert en om te voorkomen dat hulpvragers dieper in de schulden komen in afwachting van nieuw beleid, adviseert de NVVK haar leden om in Msnp-regelingen vanaf 1 juli 2023 een aflostermijn van 18 maanden te hanteren. 

Begin februari kondigde minister Schouten aan dat, in navolging van de voorgenomen verkorting van de Wsnp-termijn, ook de saneringstermijn in de Msnp gehalveerd gaat worden. Daarmee ging een belangrijke wens van de NVVK, zoals we die in september 2022 opschreven in onze Toekomstagenda, in vervulling. We zijn dan ook erg tevreden met de halvering. Die biedt sneller perspectief voor hulpvragers. We verwachten dat dit stimuleert om eerder de stap naar schuldhulp te zetten. Daar zijn schuldeisers ook bij gebaat, omdat schulden lager zullen zijn en daarmee makkelijker te regelen.

Van voornemen naar invoering

Al snel merkten NVVK-leden het effect van het voornemen van minister Schouten. Hulpvragers verkiezen het toekomstige beleid boven het huidige, hulpverleners zijn onzeker wat ze precies kunnen aanbieden en schuldeisers zien zich geconfronteerd met een waaier aan tussenoplossingen die gemeenten hen voorschotelen zolang er nog geen officiële ingangsdatum voor de verkorte aflossingstermijn is vastgesteld.  

Om te bevorderen dat hulpvragers blijven komen en de eenheid in het beleid bewaard blijft kiezen we daarom, na zorgvuldig overleg met gemeenten (VNG), het ministerie van SZW en schuldeisers voor 1 juli als ingangsdatum voor de gehalveerde aflossingsperiodevan 18 maanden.

Afspraken over nazorg en begeleiding 

De komende weken gebruiken we om gedetailleerde afspraken te maken met alle betrokken partijen, onder andere gericht op een mogelijke overgangsregeling en op goede nazorg en begeleiding door gemeenten. 

Tijdelijke regeling voor komende 6 maanden 

Nog niet alle betrokken instellingen zullen op 1 juli hun standaard-brieven aangepast hebben. Voor de komende maanden tot 1 januari 2024 is daarom de afspraak: hulpverleners leggen met ingang van 1 juli aan hulpvragers uit dat hun aflostermijn 18 maanden is. We spreken met de schuldeisers af dat zij –op signaal van de hulpverlener – voor schuldregelingen die na 1 juli startten, de aflosperiode na 18 maanden zullen beëindigen. Dit is dus een tijdelijke afspraak, die het mogelijk maakt op 1 juli te kunnen starten met de gehalveerde aflosperiode. 

Einde aflossingsperiode is niet einde hulp   

Want waar we uitdrukkelijk voor staan is: een hulpverleningstraject eindigt niet noodzakelijk na 18 maanden. Goede begeleiding en nazorg is een belangrijke randvoorwaarde om schulden kwijt te schelden. We gaan daarom met schuldeisers, gemeenten en SZW in gesprek zodat begeleiding 'zo kort als kan en zo lang als nodig' goed ingeregeld wordt.