Overslaan en naar de inhoud gaan

In een schuldregeling en toch geld lenen voor energiebesparing? Het kan

NVVK start pilot 'Verduurzaamheidslening'

In een schuldregeling en toch geld lenen voor energiebesparing? Het kan

28 maart 2023 Sociale KredietverleningPreventie

Woningbezitters met hoge energielasten en schulden lijken in een vicieuze cirkel te zitten. Want in een schuldregeling kun je geen geld lenen om je huis te verduurzamen, terwijl de hoge energielasten voor nieuwe schulden zorgen. De NVVK start een pilot om verduurzamingsfinanciering toch mogelijk te maken voor deze groep. Meld je aan!

We zoeken financiële hulpverleners die graag hun grenzen verleggen. Met hen willen we ervaren hoe het werkt als iemand in een schuldregeling een lening krijgt die gericht is op verduurzaming van een woning. Dat doen we in samenwerking met het Nationaal Warmtefonds.

Energiebespaarlening

Lagere energielasten

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeerde recent de Tweede Kamer over de pilot. In een brief aan de Kamer schrijft hij: 'Verduurzaming van de woning via financiering met zachte voorwaarden zorgt voor lagere energielasten en creëert ruimte in de maandbegroting voor aflossing. Verduurzaming biedt het meeste perspectief voor de woningeigenaar. Daarnaast biedt verduurzaming aan de schuldeisers perspectief voor een stabiele en goed betalende klant. Met het Warmtefonds en de NVVK en hun leden wordt daarom gekeken of een verantwoorde financiering beschikbaar kan worden gesteld en onder welke voorwaarden.'

Kwetsbare groep

'Het gaat om een kwetsbare groep', aldus De Jonge. 'Bij deze verkenning zal ook gekeken worden naar de energiebespaarlening van het Warmtefonds voor mensen zonder leenruimte, met betalen naar draagkracht, hertoetsing na vijf jaar en 0% rente. De verkenning van financieringsopties vergt nader onderzoek en aanvullende gesprekken met de betrokken partijen'.

We zoeken pilot-deelnemers

Op dit moment hebben we contact met Kredietbank Nederland over de wens van het ministerie om een pilot uit te voeren. Maar we zoeken meer deelnemers. Wil je als kredietbank (of als financiële hulpverlener bij een andere organisatie) samen met ons verkennen hoe dit werkt? Of ken je een hulpvrager voor wie dit een oplossing zou zijn? Neem contact op met senior beleidsadviseur van de NVVK Ellen Hennekens, dan onderzoeken we graag samen want de randvoorwaarden zijn om een dergelijke pilot te laten slagen. Daarbij betrekken we ook de kosten die je als organisatie moet maken in de begeleiding van de pilot. 

Sleutelwoorden

Sociale KredietverleningPreventie