Overslaan en naar de inhoud gaan

Stroomopwaarts startte met Collectief schuldregelen

'Onze goede relatie met schuldeisers is verder versterkt’

Stroomopwaarts startte met Collectief schuldregelen

6 december 2022 NVVK Arrangement

NVVK-lid Stroomopwaarts (Maassluis-Vlaardingen-Schiedam) is in september gestart met Collectief schuldregelen. Dat vergemakkelijkte direct de administratieve afhandeling met aangesloten schuldeisers. Stroomopwaarts verwacht nog meer versnelling in combinatie met haar aansluiting op het Schuldenknooppunt, vertelt coördinator schuldhulpverlening Linda Derwort.

'Stroomopwaarts' is een gemeenschappelijke regeling van de voormalige sociale diensten en werk-leerbedrijven van Maassluis, Vlaardingen en  Schiedam. Het schuldhulpverleningsteam van 37 medewerkers biedt alle varianten van schuldhulp: cursussen omgaan met geld, budgetcoaching en schuldregelingen van aanmelding tot nazorg.Stroomopwaarts neemt ook deel aan een regionale variant van SchuldenlabNL.  

Wens om verder te versnellen 

Collega's Stroomopwaarts

Van links naar rechts: Nancy Hofman, Loubna Riouach, Linda Derwort

Coördinator schuldhulpverlening Linda Derwort vertelt dat zeker Schiedam en Vlaardingen gemeenten zijn met veel inwoners met een laag inkomen. ‘We liggen onder de rook van Rotterdam. Mensen die daar niet kunnen huren komen bij ons terecht. Vooral in Vlaardingen, want daar is een grote voorraad aan sociale woningen. We hebben dus een vrij arme doelgroep en ook aardig wat schuldenproblematiek.Op dit moment zijn er 1020 dossiers in behandeling en we krijgen zo’n 700 nieuwe aanvragen per jaar.De aanleiding om te starten met Collectief schuldregelen was de wens om de processen verder te versnellen. Collectief Schuldregelen moet ook zorgen voor meer inzet van saneringskredieten.  

NVVK-serviceteam ondersteunt 

Op dit moment doen 6 schuldeisers mee aan Collectief schuldregelen: Tinka/Wehkamp, DUO, LAVG, Intrum en ING. 'Met zorgverzekeraar DSW zijn we in gesprek maar ze zijn nog niet aangesloten. Dat zijn allemaal landelijke partijen, al zit DSW toevallig wel in de regio. Verzekeraar VGZ is benaderd. Kredietverstrekker Riverty, kredietbureau EDR, Zilveren Kruis, CZ en Vesting Finance zijn de volgende die we willen toevoegen.' Stroomopwaarts krijgt daarbij ondersteuning van het NVVK-serviceteam. Als Derwort mailt dat ze verder wil met een nieuwe schuldeiser krijgt ze vaak dezelfde dag nog een A4’tje met alle contactgegevens. 

Zijn er ook al lokale partijen aangesloten? Derwort noemt dat minder urgent: We hebben al goede afspraken met bijvoorbeeld woningcorporaties hier. We lopen er daarom ook niet tegenaan dat die niet akkoord gaan of heel lang wachten met reageren. Bij landelijke partijen is vaak meer winst te behalen. Aan het eind van het jaar moeten er al veel meer schuldeisers meedoen.’  

Geen brieven meer

Bij waterbedrijf Evides werkte Stroomopwaarts al met een lijst. Dieis als basis gebruikt voor de standaardlijst voor alle partners in het collectief. Iedere schuldeiser heeft eigen wensen over wat er op de lijst moet staan. Daarom worden bij de ene schuldeiser bepaalde kolommen wel gevuld en bij deandere niet. Alles wat consulenten invullen gaat direct naar de lijst en de werkvoorbereiders zorgen ervoor dat die lijst geprepareerd en verstuurd wordt.De applicatiebeheerder heeft het zo ingericht dat er bij schuldeisers in het collectief geen brieven meer uit het systeem komen. 

Stroomopwaarts-werkvoorbereider Nancy Hofman is al aardig gewend aan de nieuwe werkwijze. ‘Ik heb mijn ritme wel gevonden; erwas dan ook een duidelijke werkbeschrijving. Het is fijn dat we snel een reactie krijgen. Ik maak iedere donderdag een lijst, die ik verstuur met DocZend. Vaak heb ik de volgende dag al antwoord.’ Voor schuldeisers is het uitwisselen van gegevens dus al voorspelbaarder en makkelijker geworden. 

Meer tijd voor achterblijvers 

Consulent schuldhulpverlening Loubna Riouach merkt dat die versnelling er nog niet altijd voor zorgt dat dossiers eerder afgehandeld zijn. ‘Je bent zo snel als de sloomste schuldeiser. Als er eentje bijzit die niet meewerkt, de kleine kruidenier op de hoek bij wijze van spreken, maakt dat het proces toch langzaam. Wel kan je door Collectief schuldregelenje aandacht richten op de achterblijvers. Verder is het werk voor mij hetzelfde gebleven. We hadden al een goede band met schuldeisers en die is alleen nog maar versterkt. 

Nancy Hofman is nu nog best wat tijd kwijt met het lijstwerk. ‘De gegevens die schuldeisers terugsturen moeten per dossier handmatig verwerkt worden in het systeem. Als ik bij Intrum 10 zaken heb, krijg ik vaak bij 3 een saldo-opgave, blijken 3 dossiers al afgewikkeld en zijn er 4 teruggegaan naar de oorspronkelijke opdrachtgever.  Daarbij moet ik dan opnieuw een saldo-opvraag doen. Daarom zit ik erg op de aansluiting op het Schuldenknooppunt te wachten.’ 

Met Schuldenknooppunt meer tijdwinst 

De beslissing om aan te sluiten op het Schuldenknooppunt is bij Stroomopwaarts al genomen; het wachten is op de aansluiting op Stratech. Dan vervalt het lijstwerk en wordengegevens automatisch uitgewisseld. ‘We zijn helemaal voor Collectief schuldregelen, ‘zegt Derwort, ‘en het Schuldenknooppunt gaat ons helpen om er echt de vruchten van te plukken.’ 

Sleutelwoorden

NVVK Arrangement