Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK Expeditie vergroot kennis deelnemers

Oogverblindende infosheet over VISH levert team KBNsnel extra waardering op

NVVK Expeditie vergroot kennis deelnemers

7 november 2022

Een pittige kennisquiz en een creatief-uitdagende vraag: de deelnemende teams aan de NVVK Expeditie moesten er flink tegenaan dezer dagen. Met bijzondere resultaten.

Martijn Schut pan

Mijn naam is Martijn Schut. Als expeditieleider hou ik jullie op de hoogte van de verrichtingen van de deelnemers aan de NVVK Expeditie.

De deelnemers aan de NVVK Expeditie maakten tijdens missie 3 (‘De Reisgids’) kennis met het NVVK Arrangement, de Verwijsindex Schuldhulpverlening, convenanten en andere instrumenten om het schuldregelproces te verbeteren.

Kennisquiz

De kennis van alle teamleden werd getest met een kennisquiz. Zoals je weet is in de expeditie niets zonder risico. Om met Indiana Jones te spreken:

Indianajones Wikipedia

Tijdens het beantwoorden van de vragen werden de deelnemers gelukkig gewezen op de NVVK Kennisbank en andere bronnen waar ze de juiste antwoorden kunnen vinden. Desalniettemin blijkt het nog knap lastig om de goede antwoorden in te vullen!

Het is bijvoorbeeld niet zo dat schuldeisers die gebruik maken van het Schuldenknooppunt altijd standaard (vooraf) akkoord gaan! Schuldeisers doen dat alleen als daarover aparte afspraken zijn vastgelegd in bijvoorbeeld een convenant of via Collectief schuldregelen. Het Schuldenknooppunt faciliteert wel dat deze schuldeisers al bij het saldoverzoek kunnen aanvinken dat zij akkoord gaan, maar geeft dus ook de mogelijkheid om niet akkoord te gaan.

Nog een lastige: bij Collectief schuldregelen hoef je niet altijd een saneringskrediet in te zetten. De afspraak met schuldeisers is dat je een saneringskrediet inzet tenzij er dringende redenen zijn om te kiezen voor schuldbemiddeling.

Test zelf je kennis

Hier de overige stellingen die de teams moesten beantwoorden. Hoe breng jij het ervan af?

  1. 'Als we meedoen met Collectief schuldregelen communiceren we met aan Cs deelnemende schuldeisers alleen nog via lijsten' JUIST/ONJUIST
  2. 'Als een convenantpartner bij voorbaat akkoord gaat, staan de mogelijke belemmeringen duidelijk in het addendum' JUIST/ONJUIST
  3. 'Alle convenantpartners gaan standaard akkoord met een voorstel van een NVVK-lid JUIST /ONJUIST
  4. 'Als ik een dwangakkoord aanvraag moet ik alle schuldeisers daarover informeren' JUIST /ONJUIST
  5. 'Een nadeel van een saneringskrediet is dat je minder klantcontact hebt' JUIST /ONJUIST
  6. 'In de Verwijsindex schuldhulpverlening kan ik checken wie er beslag legt bij mijn klant' JUIST /ONJUIST
  7. 'Aansluiting bij VISH is wettelijk verplicht' JUIST /ONJUIST
  8. 'Bij Collectief schuldregelen zet ik altijd een saneringskrediet in' JUIST /ONJUIST
  9. 'Door mijn klant aan te melden bij VISH voorkom ik dat een schuldeiser tijdens de stabilisatie- of schuldregelingsfase incassomaatregelen neemt die het proces vertragen, zoals verkoop van een vordering aan een incassobureau of beslaglegging' JUIST /ONJUIST
  10. 'Zodra een stabilisatiefase nodig is, stuur ik een Kennisgeving naar alle schuldeisers om schuldenrust te creëren' JUIST /ONJUIST

Oogverblindend infosheet over VISH

Een andere opdracht was om voor twee instrumenten naar keuze een infosheet te maken. Deze infosheets moeten specifieke doelgroepen zoals schuldhulpverleners, schuldeisers, ICT-ers of privacy-officers informeren en overtuigen van nut en noodzaak om met de instrumenten aan de slag te gaan.

Een strenge jury beoordeelde de infosheets aan de hand van criteria als vormgeving, volledigheid en correctheid. The Janes (gemeente Zutphen) en GR Goes Wild (GR De Bevelanden) kregen extra punten in de categorie ‘staat als een huis’. Team KBNsnel (één van de twee teams van Kredietbank Nederland) blonk uit in de categorie ‘oogverblindend’. Omdat de infosheet over VISH zo mooi is opgemaakt krijgt het team een extra badge! Oordeel zelf:

VISH-graphic

De illustratie werd overigens ontworpen door Maria Hutten van team KBNsnel.

We sturen ondertussen door naar Missie 4.

0825 Hoe werkt het

Tijdens 8 missies voeren de teams individuele- en teamopdrachten uit. Ze doen bijvoorbeeld een kennisquiz, gaan in gesprek met schuldeisers en ketenpartners, houden hun werkprocessen tegen het licht en maken een plan voor het vlottrekken van complexe langlopende dossiers.

Volg deze blog voor het laatste nieuws!

Martijn Schut

Martijn Schut, accountmanager NVVK