Overslaan en naar de inhoud gaan

Geen indexering tarieven bewindvoerders

Technische uitleg ministerie overtuigt niet, vindt NVVK

Geen indexering tarieven bewindvoerders

20 oktober 2022 BeschermingsbewindFinanciële begeleiding

Het nieuws slaat bij bewindvoerders in als een bom: het ministerie van J&V gaat geen indexering toepassen voor de vergoeding van bewindvoerders, curatoren en mentoren voor 2023. ‘Onbegrijpelijk’, reageert NVVK-voorzitter Marco Florijn.

Al lange tijd lobbyen bewindvoerders voor een hogere vergoeding voor hun werk. ‘De huidige bescheiden vergoeding voor dit werk is niet in verhouding tot wat we weten over de mensen die zich melden bij bewindvoerders’, aldus Florijn. ‘Uit onderzoek dat we binnenkort publiceren blijkt dat het om de moeilijkste groep gaat in de financiële hulpverlening, die de meeste begeleiding vraagt.’

Hij is somber over de gevolgen van het besluit van het ministerie. ‘Financiële hulpverleners verdienen een eerlijke vergoeding voor het steeds ingewikkelder en intensievere werk dat ze doen. Niet indexeren veroorzaakt schade in de sector en zet een rem op alle goede ontwikkelingen die we zien in het verbeteren van samenwerking en kwaliteit.’

Indexregels zijn strak

De uitleg voor het besluit van het ministerie leunt sterk op de gehanteerde techniek van de indexering. De formule op basis waarvan de indexering wordt bepaald vloeit voort uit CBS-cijfers, terugkijkend naar het tweede jaar van indexering. Ten opzichte van 2021 is het indexcijfer 0,66%. Dat is minder dan 1%, en dan geldt de afspraak: tussen -1% en 1% wordt er niet geïndexeerd.

Had het ministerie een ander besluit kunnen nemen?

‘Formeel heeft het ministerie op basis van de huidige regels geen keus’, erkent Florijn. ‘Artikel 13 van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren biedt weinig manoeuvreerruimte. We vragen ons wel af of alles geprobeerd is om toch tegemoet te komen aan onze wens om de vergoeding te verhogen. Bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen. Die zien we ook op veel plekken ontstaan. Maar voor de enorme groep bewindvoerders geldt de noodzaak van een bijzondere oplossing blijkbaar even niet.’

Florijn: ‘Natuurlijk zijn er bewindvoerders te vinden die de kantjes ervan aflopen of zelfs in gebreke blijven bij de begeleiding van hulpvragers. Bewindvoering staat niet altijd in een goed daglicht. In het verleden zijn er regelmatig incidenten geweest. Dat aantal incidenten is steeds sporadischer. Elke gedupeerde hulpvrager is er een te veel. Maar we zeggen ook niet tegen de NS dat ze de treinkaartjes niet duurder mogen maken omdat er treinen uitvallen door personeelstekorten. Dat lost namelijk het probleem niet op, integendeel.’

Besluit hindert gesprekken

Onderzoeksbureau SEO doet op dit moment onderzoek naar de beprijzingssystematiek van het werk van bewindvoerders. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stuurde recent een brief aan de Kamer met tal van voornemens om te werken aan kwaliteitszorg en verbetering in de sector.

Wat gaat er nu gebeuren?

‘Het ministerie moet over deze brief de komende maanden in gesprek met de sector. Het recente besluit om niet te indexeren gaat daar -ben ik bang- niet erg aan bijdragen. Hulpvragers verdienen topkwaliteit in dienstverlening. Daar willen we met z’n allen voor zorgen. Want er zijn zeker nog verbeterstappen mogelijk, vooral in de aansluiting van bewind op de minnelijke en wettelijke schuldhulpverlening. Ook daar wordt hard aan gewerkt, bijvoorbeeld in digitalisering van informatie, en een landelijk convenant Samenwerking gemeenten en bewindvoering.’ 

Volgens het concept onderzoeksrapport naar bekostiging van bewindvoering van SEO vallen ruim 275.000 mensen onder bewindvoering, waarvan ca. 65.000 onder schuldenbewind. Daarbovenop komen nog de aantallen mentoren en curatoren. Mensen met vaak meervoudige problemen, die in toenemende mate afhankelijk zijn van professionele hulp en zorg.

Hulpvragers worden de dupe

Wat treft je het meest in dit besluit?

‘We laten deze winter niemand in de kou staan, zegt het kabinet als het over de energierekening gaat. Tegelijk blijft de indexering voor de hulpverlening 0%. Hoe is dat te combineren? Het is niet realistisch. Ik verwacht dat hulpvragers hier de dupe van worden. Het ministerie heeft ons uitgenodigd voor een gesprek over dit onderwerp. We zullen daar duidelijk maken wat we van het besluit vinden.

Wat doet de NVVK nog meer?

‘We roepen Kamerleden op om tijdens de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid niet alleen te spreken over misstanden bij bewind en over hogere kwaliteitseisen. Dat hebben we al vaak gezien, het is teveel incidentpolitiek. Het gesprek over de vergoeding moet ook gevoerd worden. We roepen het ministerie op: heb het lef om te betalen voor kwaliteit en goede zorg van bewindvoerders voor kwetsbare hulpvragers. Zorg ervoor dat hulpverleners ook volgend jaar kunnen blijven investeren in nóg betere dienstverlening.’

Vragen? Marieke van der Veen, senior beleidsadviseur NVVK

Sleutelwoorden

BeschermingsbewindFinanciële begeleiding