Overslaan en naar de inhoud gaan

Heb jij weleens een breed moratorium overwogen?

Onderzoekers willen in gesprek over ervaringen en meningen

Heb jij weleens een breed moratorium overwogen?

19 oktober 2022 SchuldeisersWetgeving

Een breed moratorium bij de rechter aanvragen om schulden te stabiliseren. Heb jij er wel eens over nagedacht? Dan gaat het ministerie van Sociale Zaken graag met je in gesprek.

Het ministerie heeft onderzoekers van Bureau Bartels gevraagd het breed moratorium te evalueren. Het breed moratorium houdt in dat een schuldhulpverlener bij de rechter een verzoek doet om tijdelijk (maximaal 6 maanden) de bevoegdheden van schuldeisers op te schorten. Ze moeten dan stoppen met het innen van hun vordering. Wanneer de rechter ermee instemt, bevordert hij daarmee het proces van schuldstabilisatie.

Het instrument werd 5 jaar geleden geïntroduceerd. Het ministerie wil daarom de werking van het breed moratorium evalueren. Bureau Bartels uit Amersfoort voert deze evaluatie uit. De NVVK heeft indertijd actief meegedacht bij de introductie, maar we constateren dat het instrument in de uitvoeringspraktijk een dode letter is geworden. Het heeft de praktijk niet verbeterd; het breed moratorium is slechts 1 keer toegewezen, dankzij ons lid Kredietbank Rotterdam. Convenanten met schuldeisers, de CJIB-noodstopprocedure en andere mogelijkheden voor schuldenrust hebben al zoveel te bieden dat het moratorium geen toegevoegde waarde biedt, is onze indruk.

De onderzoekers willen graag schuldhulpverleners spreken die wel eens overwogen hebben om een aanvraag in te dienen ten behoeve van een cliënt, maar hier toch van af hebben gezien. Zij zijn nieuwsgierig wat de reden hiervoor was. Via een telefonisch onderhoud of een afspraak via videobellen willen de onderzoekers een aantal verdiepende vragen stellen. Ook anderen die op de een of andere manier ervaring hebben met het breed moratorium zijn welkom om zich bij Bureau Bartels te melden.

Mocht je een (geanonimiseerde) bijdrage aan de evaluatie kunnen en willen leveren, meld je dan aan via marlies.vandebunt@brtls.nl

Vragen? Marlies van de Bunt, Bureau Bartels, 06 - 36 02 54 11

Sleutelwoorden

SchuldeisersWetgeving