Overslaan en naar de inhoud gaan

Bekendheid met Kennisgeving neemt toe

Uitkomsten vervolgenquête schuldenrust

Bekendheid met Kennisgeving neemt toe

31 augustus 2022 Stabilisatie

Vorig jaar bleek uit een enquête dat schuldhulpverleners vaak niet wisten dat ze met het versturen van een officiële Kennisgeving al bij de start van de stabilisatieperiode schuldenrust kunnen creëren. Vlak voor de zomer peilden we of onze inspanningen om de kennis hierover te vergroten effect hadden. De uitkomst: de informatie over schuldenrust is makkelijker te vinden op nvvk.nl en de bekendheid met de Kennisgeving neemt toe.

De NVVK heeft sinds de eerste enquête (april 2021) in het project Schuldenrust de informatievoorziening verbeterd, de Kennisgeving geoptimaliseerd, afspraken gemaakt met schuldeisers en VISH  gepromoot. We publiceerden berichten over de Kennisgeving, VISH en de Routekaart schuldenrust & schuldregeling. Met de vervolg-enquête onderzoeken we wat dat heeft opgeleverd. Hier volgen de belangrijkste uitkomsten.

Bekendheid met manieren om schuldenrust te krijgen

  •  13 van de 19 respondenten zeggen dat ze die informatie kunnen vinden.
  • 12 respondenten kennen de Routekaart, de helft daarvan gebruikt die ook.

De Routekaart is een interactieve pdf waar je stapsgewijs handleidingen, formats en informatie kunt vinden over het verkrijgen van Schuldenrust.

Bekendheid en gebruik Kennisgeving

In alle convenanten die we hebben afgesloten met schuldeisers wordt de Kennisgeving genoemd. Daarmee vraag je aan schuldeisers hun incasso-activiteiten (en ophogende sancties) te stoppen voor een afgesproken termijn. De Kennisgeving gebruik je als je besluit dat er eerst een stabilisatiefase opgestart moet worden (zie ook stap 4.2 van de Routekaart).

  • 7 respondenten kennen de Kennisgeving, 5 daarvan gebruiken die ook. Bij een open vraag naar ervaringen wordt opgemerkt dat niet altijd duidelijk is  hoe je de Kennisgeving moet versturen naar de verschillende schuldeisers. Sommige schuldeisers denken dat de Kennisgeving betekent dat het Msnp-traject is gestart, maar dat is dus niet zo.
  •  6 respondenten zeggen dat ze weten met welke partijen de NVVK convenanten heeft afgesloten en wat de afspraken over de Kennisgeving zijn. 4 van hen zeggen dat ze altijd volgens die afspraken werken.

Bekendheid en aansluiting Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH)

Met een melding in VISH voorkom je dat een deurwaarder aanbelt bij je cliënt en beslag komt leggen. Hiermee voldoe je ook aan artikel 17 van de Bgs om deurwaarders op de hoogte te brengen dat je cliënt zich heeft gemeld voor schuldhulpverlening. Zie voor meer informatie de pagina over VISH in de kennisbank.

  •  5 respondenten zeggen dat hun organisatie is aangesloten, 5 weten het niet en 9 zeggen niet te zijn aangesloten.  
  • Van respondenten die VISH niet gebruiken zijn er 5 die deurwaarders ook niet op een andere manier op de hoogte brengen dat een cliënt zich heeft gemeld voor schuldhulpverlening.

Conclusie

Met het project Schuldenrust is de kennis over schuldenrust bij schuldhulpverleners wel toegenomen, maar er is nog veel werk te doen. Ook concluderen we dat we convenantpartners beter voorlichten over de betekenis van de Kennisgeving.

Sleutelwoorden

Stabilisatie