Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer samenhang in de schuldenketen

Terugblik op succesvolle werksessie met publieke uitvoerders

Meer samenhang in de schuldenketen

21 juli 2022

Labels: ,

Samen met het CJIB en met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Schuldenknooppunt organiseerden we onlangs een inspirerende werksessie. De uitkomst werd door Annette Veenstra (directeur dienstverlening en incasso CJIB) en Marco Florijn (voorzitter NVVK) overhandigd aan Carsten Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie en Schulden bij het ministerie van SZW.

Carste Herstel toonde zich enthousiast over de aanwezige energie om concrete stappen te zetten. De onderlinge samenhang in de schuldenketen verdient het om geoptimaliseerd te worden, vond hij. Aanleiding van de bijeenkomst op woensdag 29 juni was de behoefte om de visie op de schuldenketen van het ministerie van Sociale Zaken, de ontwikkelingen vanuit Clustering Rijksincasso (CRI) en het Schuldenknooppunt beter op elkaar te laten aansluiten.

Gezamenlijke ambitie

De aanwezige partijen delen een gezamenlijke ambitie om

 • problematische schulden te voorkomen
 • schulden verantwoord te incasseren
 • mensen met problematische schulden zo goed en snel als mogelijk te helpen
 • mensen te ondersteunen om duurzaan uit de schulden te komen.

Ook delen ze met elkaar het inzicht dat deze ambities alleen gerealiseerd kunnen worden als partijen tegelijk kunnen inzetten op dezelfde initiatieven die de schuldenketen versterken. Tijdens bijeenkomst hebben drie werkgroepen de meest urgente vervolgstappen in kaart gebracht op de onderdelen Preventie en Vroegsignalering, oplossingen voor mensen met problematische schulden en 'zorgvuldig maatschappelijk incasseren'.

Gedeelde maatschappelijke opgave

De aanwezige partijen zien het bestrijden van problematische schulden als een gedeelde maatschappelijke opgave. Ze zijn eensgezind en bereidwillig om die opgave samen aan te pakken. De werksessie leidde tot de volgende speerpunten:

 • Behoefte aan overkoepelende sturing in de schuldenketen. De suggestie is gedaan dat SZW en het ketenbureau hierin hun rol pakken;
 • Herwaardering van het samenwerkingsverband brede schuldenaanpak;
 • Overzicht van alle verschillende initiatieven in het schuldendomein met bijbehorende prioritering;
 • Snel overzicht bij burgers en bij publieke en private partijen van alle openstaande vorderingen en schulden, zodat een burger beschikt over dezelfde financiële gegevens als de professional;
 • Uniforme ontwerpprincipes voor gegevensuitwisseling;
 • Bottom-up en kleinschalig starten door beschikbaar stellen van het Vorderingenoverzicht Rijk en het koppelen van CRI met het Schuldenknooppunt;
 • Vroegsignalering uitbreiden met betalingsachterstanden bij overheidsorganisaties;
 • Overheidsorganisaties onderling gegevens laten uitwisselen om betalingsachterstanden te voorkomen.

De resultaten van de bijeenkomst vormen de start om concrete stappen te zetten. Een kerngroep bestaande uit SZW, CJIB, VNG, het Inlichtingenbureau en het Schuldenknooppunt zet zich in voor het vervolg.